Informačná stránka organizácie SAV

Ústredná knižnica SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr.  Doktorová, Andrea  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Garajová, Katarína  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Hrnčiarová, Katarína  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Jakubičková, Alena  Odborný pracovník VŠ
 doc. Mgr., PhD.  Kollárová, Ivona  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Kovácsová, Alena  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Majdánová, Denisa  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Mesár, Michal  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Mesárová, Michaela  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Mončáková, Táňa  Odborný pracovník VŠ
 PhDr.  Pastorková, Natália  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Pethő, Andrea  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Selecký, Michal  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Sliacky, Michal  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Straková, Gabriela  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Šopáková, Daniela  Odborný pracovník VŠ
 Bc.  Štefek, Peter  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Tomášeková, Silvia  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Vician, Lukáš  Odborný pracovník VŠ
 Mgr.  Žiaková, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
Počet členov Akademickej obce: 20