Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústredná knižnica SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr.
Zuzana
02/ 5479 3831
Mgr.
Gabriela
02/ 5292 7384 kl. 104
 
Edita
neuvedený
Bc.
Hana
02/ 5292 7384
Mgr.
Andrea
02/ 5292 7384 kl. 105
Mgr.
Lenka
02/ 5292 7384 kl. 104
 
Zuzana
02/5479 3831
Mgr.
Katarína
02/ 5292 1733 kl. 102
Mgr.
Henrieta
02/52927384
Bc.
Matúš
02/ 5292 7384 kl. 104
doc. Mgr., PhD.
Ivona
02/5441 6202 kl. 115
Mgr.
Katarína
02/52927384
 
Miroslav
02/ 5479 3831 kl. 114
 
Jana
02/ 5479 3831 kl. 109
Ing.
Michal
02/5292 7384 kl. 104
Mgr.
Michaela
02/ 5479 3831
Ing.
Táňa
02/ 5292 7384
PhDr.
Natália
02/ 5479 3831 kl. 112
Mgr.
Andrea
02/ 5479 3831
 
Helena
02/ 5292 7384 kl. 107
Mgr.
Michal
05/ 5479 3831 kl. 109
Mgr.
Michal
02/ 5292 1733 kl. 101
Mgr.
Silvia
02/ 5479 3831 kl. 111
Ing.
Daniela
02/ 5292 7384 kl. 107
Bc.
Peter
02/ 5292 7384 kl. 103
Mgr.
Martina
02/ 5479 3831 kl. 111
 
Jana
02/5479 3831
Mgr.
Lukáš
02/ 5479 3831 kl. 109
Mgr.
Zuzana
02 /5292 7384 kl. 106

Aktualizuje: