Informačná stránka organizácie SAV

Ústredná knižnica SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 Mgr. Doktorová, Andrea  02/ 5292 1733
   Gabauerová, Zuzana  02/5479 3831
 Mgr. Garajová, Katarína  02/ 5479 3831
   Gregor, Vladimír  02/ 54793831
 Mgr. Hrnčiarová, Katarína  02/ 5292 1733 kl. 103
 PhDr. Jakubičková, Alena  02/5479 3831
   Juriček, Matúš   
   Kliková, Jana   
 doc. Mgr., PhD. Kollárová, Ivona  02/5441 6202
 PhDr. Kovácsová, Alena  02/ 5292 7384
   Krejčíová, Jana  02/ 5292 1733 kl. 109
 Mgr. Majdánová, Denisa  05/ 5292 7384
 Ing. Mesár, Michal  02/52921733 kl. 112
 Mgr. Mesárová, Michaela  02/ 5479 3831
 Ing. Mončáková, Táňa  02/5292 1733 kl. 111
 PhDr. Pastorková, Natália  02/ 5479 3831
 PhDr. Pastorková, Natália  02/ 5479 3831
 Mgr. Pethő, Andrea  02/ 5479 3831
   Sadecká, Helena  02/ 5292 1733 kl. 108
 Mgr. Selecký, Michal  05/ 5479 3831
 Ing. Šopáková, Daniela  02/ 5292 1733 kl. 109
 Mgr. Tomášeková, Silvia  02/ 5479 6831
   Trojáková, Jana  02/5479 3831
 Mgr. Vician, Lukáš  02/ 5479 3831
 Mgr. Žiaková, Zuzana  02 /5292 1733

Aktualizuje: