Informačná stránka organizácie SAV

Ústredná knižnica SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • Informačný bulletin ÚK SAV. Výkonný redaktor: Ľudmila Čelková [-2010], Jana Kresáková [2011-2012], Natália Pastorková [2012-]. Bratislava : Ústredná knižnica SAV, 1971-. 2x ročne. ISSN 0139-9993. Typ: FAI
 • DOKTOROVÁ, Andrea. Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2019. In Knižnica : revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, 2019, roč. 20, č. 1, s. 55-57. ISSN 1335-7026. Typ: BDF
 • DOKTOROVÁ, Andrea. Verejné licencie creative commons. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2019, roč. XLVII, č. 1, s. 15-21. ISSN 0139-9993. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/10020938Verejn%C3%A9%20licencie%20Creative%20Commons2.pdf>. Typ: BDF
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Popularita kantovskej filozofie na konci 18. storočia. In AUGUSTÍNOVÁ, Eva et al. Vedecká komunikácia 1500 – 1800. I. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2019, s. 103-122. ISBN 978-80-554-1574-1.(APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity. APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity). Typ: ABD
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. BACHLEITNER, Norbert. Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Mit Beiträgen von Daniel Syrovy, Petr Píša und Michael Wögerbauer. Wien : Böhlau, 2017. 528 s. In CORNOVA : revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2018, roč. 8, č. 2, s. 105-109. ISSN 1804-6983. Recenzia na: Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 / Norbert Bachleitner. - Wien : Böhlau, 2017. - ISBN 978-3-205-20502-9. Typ: EDI
 • PASTORKOVÁ, Natália. Temná stránka Open Access publikovania - predátorské publikovanie. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2018, roč. XLVI, č. 2, s. 39-51. ISSN 0139-9993. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/10011300Temna-stranka-OA-publikovania.pdf>. Typ: BDF
 • PASTORKOVÁ, Natália. Hijacked journals - ukradnutá identita časopisov alebo keď sa stretne vedecké publikovanie s kybernetickou kriminalitou. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2019, roč. XLVII, č. 1, s. 24-29. ISSN 0139-9993. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/10020905Hijacked%20journals%20%E2%80%93%20ukradnut%C3%A1%20identita%20%C4%8Dasopisov%20alebo%20ke%C4%8F%20sa%20stretne2.pdf>. Typ: BDF
 • PASTORKOVÁ, Natália - ŽIAKOVÁ, Zuzana - DOKTOROVÁ, Andrea - PRIEZVISKO, Meno. Skúšobný záznam - testovanie : repozitár. In Nazov casopisu - test, 2019, roč. 1, č. 1, s. 1-10. Typ: GII
 • PASTORKOVÁ, Natália. Správa o činnosti ÚK SAV za rok 2018. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2018, roč. XLVI, č. 2, s. 5-30. ISSN 0139-9993. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/10011312Sprava-o-cinnosti-UKSAV-za-rok-2018.pdf>. Typ: GII
 • SLIACKY, Michal. Ústredná knižnica SAV : strategické smerovanie. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2019, roč. XLVII, č. 1, s. 5-14. ISSN 0139-9993. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/09171223%C3%9Astredn%C3%A1%20kni%C5%BEnica%20SAV-strategick%C3%A9%20smerovanie.pdf>. Typ: BDF
 • TOMÁŠEKOVÁ, Silvia - JAKUBIČKOVÁ, Alena. Najčastejšie problémy a chyby pri tvorbe záznamov v ARL. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2018, roč. XLVI, č. 2, s. 35-38. ISSN 0139-9993. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/10011303Najcastejsie-problemy-a-chyby-pri-tvorbe-zaznamov-v-ARL.pdf>. Typ: BDF
 • ŽIAKOVÁ, Zuzana. Vyhľadávanie časopisov podľa vedných odborov v citačných databázach WoS a Scopus. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2018, roč. XLVI, č. 2, s. 31-34. ISSN 0139-9993. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/10011316Vyhladavanie-casopisov-podla-vednych-odborov-vo-WOS-Scopus.pdf>. Typ: BDF
 • ŽIAKOVÁ, Zuzana. Kopernio - jedným kliknutím k legálnym plným textom. In Informačný bulletin ÚK SAV, 2019, roč. XLVII, č. 1, s. 22-23. ISSN 0139-9993. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/09171231Kopernio%20%E2%80%93%20jedn%C3%BDm%20kliknut%C3%ADm%20k%20leg%C3%A1lnym%20pln%C3%BDm%20textom.pdf>. Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus