Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústredná knižnica SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
090/2024/FA refundácia nákladov 2/2024  
CSČ SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240231
Objednávka: Zmluva 69/B/2020 Z 28.1.2020
19. 3. 2024 904,90
116/2024/FA refundácia nákladov areál  
CSČ SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240287
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
12. 4. 2024 83,52
123/2024/FA refundácia nákladov energie  
CSČ SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240343
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
16. 4. 2024 9,95
147/2024/FA rwfundácia nákladov - voda 4/2024  
CSČ SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240418
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
20. 5. 2024 153,43
059/2024/FA refundácia nákladov  
CSČ SAV THS
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 518124017
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
15. 2. 2024 436,63
023/2024/FA refundácia nákladov vodné stočné  
CSČ SAV THS
Klemensova 19, Braatislava
IČO: 00398144
Zmluva: 518123225
Objednávka: Dohoda 5/2012, Dodatok z 2020
17. 1. 2024 21,64
019/2024/FA refundácia nákladov - služby  
CSČ SAV THS
Klemensova 19, Braatislava
IČO: 00398144
Zmluva: 51812216
Objednávka: Dohoda 5/2012, Dodatok z 2020
17. 1. 2024 50,32
091/2024/FA refundácia nákladov vodné  
CSČ SAV THS
Klemensova 19, BA
IČO: 00398144
Zmluva: 518124036
Objednávka: Dohoda 5/2012, Dodatok č.1 z 2
19. 3. 2024 619,73
154/2024/FA refundácia nákladov, voda  
CSČ SAV THS
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 518124074
Objednávka: Dohoda 5/2012, Dodatok z 2020
22. 5. 2024 557,55
131/2024/FA občerstvenie na konferenciu  
Demovič a syn
Dúbravská cesta, Bratislava
IČO: 11652241
Zmluva: 20240643
Objednávka: Uksav/095/2024/OBJ Z 17.4.2024
30. 4. 2024 210,84
085/2024/FA nákup kníh akvizícia  
EBSCO Wien
Ignaz Kock strasse, WIEN Austria
IČO: ATU 14893203
Zmluva: 2405712
Objednávka: UKSAV/057/2024/obj z 16.2.2024
12. 3. 2024 460,09
076/2024/FA odstránenie havarijného stavu strechy  
Energon, a.s.
Dolná 31/14,. Modra
IČO: 50093991
Zmluva: 2024005
Objednávka: UKSAV/059/2024/obj z 26.2.2024
5. 3. 2024 1 452,00
078/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Eurobooks
Jesenského, Batislava
IČO: 36657701
Zmluva: 2024010093
Objednávka: UKSAV/055/2024/obj z 16.2.2024
7. 3. 2024 561,07
151/2024/FA nákup kníh- akvizícia  
Eurobooks
Jesenského, Bratislava
IČO: 36657701
Zmluva: 2024010180
Objednávka: UKSAV/089/2024/ obj z 9.4.2024
22. 5. 2024 741,29
136/2024/FA nákup kníh- akvizícia  
Eurobooks
Jesenského, Bratislava
IČO: 36657701
Zmluva: 2024010160
Objednávka: objednávka
7. 5. 2024 135,77
083/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Eurobooks.sk
Jesenského, Batislava
IČO: 36657701
Zmluva: 2024010105
Objednávka: UKSAV/063/2024/obj z 28.2.2024
12. 3. 2024 920,00
065/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Grada Slovakia
Mosksovská 29,Bratislava
IČO: 31346359
Zmluva: FO2402055
Objednávka: UKSAV/046/2024/obj z 17.2.2024
21. 2. 2024 205,09
122/2024/FA nákup kníh-akvizícia  
IKAR, vydavateľstvo
Miletičova 23, Bratislava
IČO: 00578856
Zmluva: 2725000052
Objednávka: UKSAV/081/2024/obj z 27.3.2024
16. 4. 2024 199,08
160/2024/FA nákup kníh- akvizícia  
IKAR.sk
Miletičova 23, Bratislava
IČO: 00678856
Zmluva: 2725000886
Objednávka: UKSAV/109/2024/obj z 22.5.2024
3. 6. 2024 97,51
118/2024/FA nákup kanc. nábytku  
IKEA Bratislava
Ivánska cesta 18, Bratislava
IČO: 35849436
Zmluva: 1025878
Objednávka: obj/091/2024 z 9.4.2024
15. 4. 2024 1 305,79
obj/091/2024 nákup kanc. nábytku  
IKEA Bratislava
Ivánska cesta 18, Bratislava
IČO: 35849436
9. 4. 2024 1 235,89
129/2024/FA nákup nábytku  
IKEA.SK
Ivánska cesta 18, Bratislava
IČO: 35849436
Zmluva: 1025977
Objednávka: UKSAV097/2024/obj z 22.4.2024
25. 4. 2024 401,00
004/2024/FA vyúčtovacia faktrúa  
IKEA.SK
Ivánska cesta, Bratislava
IČO: 35849436
Zmluva: 1024799
Objednávka: UKSAV/262/2023/obj z 4.12.2023
5. 1. 2024 0,00
121/2024/FA nákup kníh-akvizícia  
Knihomol. s.r.o.
Lotyšská 24, Bratislava
IČO: 47437731
Zmluva: 2024311
Objednávka: UKSAV/071/2024/obj z 14.3.2024
16. 4. 2024 600,88
153/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Knihomol.sk
Lotyšská, Bratislava
IČO: 47437731
Zmluva: 2024373
Objednávka: UKSAV/099/2024/obj zb 22.4.202
22. 5. 2024 626,07
066/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Knihomol.sk
Lotyšská, Bratislava
IČO: 47437731
Zmluva: 2024162
Objednávka: UKSAV/045/2024/obj z 17.2.2024
21. 2. 2024 564,52
058/2024/FA nákup kníh-akvizícia  
Marenčin PT
Jelenia 6, BA
IČO: 36750611
Zmluva: 20245085
Objednávka: UKSAV/047/2024/obj z 7.2.2024
15. 2. 2024 59,05
106/2024/FA nákup kníh akvizícia- APVV  
Megabooks, s.r.o.
Kopčianska 41, Bratislava
IČO: 36699594
Zmluva: 1102401102
Objednávka: UKSAV/056/2024/obj z 16.2.2024
3. 4. 2024 150,00
040/2024/FA Netfon - optimal call  
mobilné služby
Červená 1, Žilina
IČO: 44829710
Zmluva: 2024003
Objednávka: Zmluva 69/B/2020 Z 28.1.2020
1. 2. 2024 95,88
135/2024/FA hlasové služby  
Netfon - optimal call
Červená 471, Žilina
IČO: 44829710
Zmluva: 2024/152
Objednávka: Zmluva 69/B/2020 Z 28.1.2020
7. 5. 2024 96,74
Začiatok  Späť
2
4
Ďalej  Koniec