Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústredná knižnica SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
081/2024/FA o2 zabezpečovacia karta  
O Slovensko
Einsteinova 24, Bratislava
IČO: 47259116
Zmluva: 1311483288
Objednávka: Zmluva 096/H/2021 z 26.3.2021
12. 3. 2024 2,00
080/2024/FA poštové služby  
Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
IČO: 36631124
Zmluva: 9001677511
Objednávka: Zmluva č.2/2006 + prílohy na 2
8. 3. 2024 413,70
079/2024/FA nákup časopisov - výmena  
OBZOR vydavateľstvo
Exnarova, Bratislava
IČO: 35708956
Zmluva: 4310676
Objednávka: UKSAV/012/2024/obj z 9.1.2024
7. 3. 2024 20,00
078/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Eurobooks
Jesenského, Batislava
IČO: 36657701
Zmluva: 2024010093
Objednávka: UKSAV/055/2024/obj z 16.2.2024
7. 3. 2024 561,07
077/2024/FA stravné lístky na marec 2024  
Úrad SAV
Štefánikova 45, Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 511024024
Objednávka: UKSAV/054/2024/obj z 16.2.2024
5. 3. 2024 356,85
076/2024/FA odstránenie havarijného stavu strechy  
Energon, a.s.
Dolná 31/14,. Modra
IČO: 50093991
Zmluva: 2024005
Objednávka: UKSAV/059/2024/obj z 26.2.2024
5. 3. 2024 1 452,00
066/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Knihomol.sk
Lotyšská, Bratislava
IČO: 47437731
Zmluva: 2024162
Objednávka: UKSAV/045/2024/obj z 17.2.2024
21. 2. 2024 564,52
065/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Grada Slovakia
Mosksovská 29,Bratislava
IČO: 31346359
Zmluva: FO2402055
Objednávka: UKSAV/046/2024/obj z 17.2.2024
21. 2. 2024 205,09
064/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Ústav vied o zemi SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00586986
Zmluva: 202410040
Objednávka: UKSAV/013/2024/obj z 9.1.2024
21. 2. 2024 360,00
062/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Centrum vied o umení SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00586986
Zmluva: 7324510003
Objednávka: UKSAV/036/2024/ z 23.1.2024
21. 2. 2024 180,00
060/2024/FA nákup kníh-akvizícia  
Reflektor
Poľná 21, Bratislava
IČO: 43262229
Zmluva: 3/2024
Objednávka: UKSAV/028/2024/obj z 22.1.2024
15. 2. 2024 88,00
059/2024/FA refundácia nákladov  
CSČ SAV THS
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 518124017
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
15. 2. 2024 436,63
058/2024/FA nákup kníh-akvizícia  
Marenčin PT
Jelenia 6, BA
IČO: 36750611
Zmluva: 20245085
Objednávka: UKSAV/047/2024/obj z 7.2.2024
15. 2. 2024 59,05
057/2024/FA nákup kníh-akvizícia  
Akadémia ozbrojených síl
Demänová 393, Liptovský Mikuláš
IČO: 37910337
Zmluva: 5/99/2024
Objednávka: UKSAV/041/2024/obj z 31.1.2024
15. 2. 2024 125,90
056/2024/FA nákup kníh-akvizícia  
Albetina Icome
Cukrová 7, Bratislava
IČO: 35681811
Zmluva: 2024/009
Objednávka: UKSAV/042/2024/obj z 31.1.2024
13. 2. 2024 507,99
055/2024/FA refundácia nákladov  
CSČ SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240145
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
13. 2. 2024 255,66
054/2024/FA ročný prístup do dastabázy APS 2024  
American Physical Society
College Park, MD 20740-3844, USA
IČO: EIN 13-1656610
Zmluva: NV-6889
Objednávka: UKSAV/023/2024/obj z 18.1.2024
13. 2. 2024 33,00
053/2024/FA nákup časopisov - výmena,  
Ústav orientalistiky SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 35763469
Zmluva: 632410001
Objednávka: UKSAV/026/2024/obj z 22.1.2024
12. 2. 2024 150,00
044/2024/FA stravné lístky 2/2024  
Úrad SAV
Štefánikova 49, Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 5110152024
Objednávka: UKSAV/024/2024/obj z 19.1.2024
6. 2. 2024 432,90
040/2024/FA Netfon - optimal call  
mobilné služby
Červená 1, Žilina
IČO: 44829710
Zmluva: 2024003
Objednávka: Zmluva 69/B/2020 Z 28.1.2020
1. 2. 2024 95,88
039/2024/FA prenájom kopírok a tlačiarní  
Copy office
Rádiová 39, Bratioslava
IČO: 31377874
Zmluva: 1240547
Objednávka: Zmluva 125/H/0021 z 27.4.2021
1. 2. 2024 144,46
061/2024/FA faktúra uhradená v januári 2024  
CSC SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009231100
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
23. 1. 2024 69,04
024/2024/FA refundácia nákladov - energie  
CSC SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009231111
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
18. 1. 2024 1,00
023/2024/FA refundácia nákladov vodné stočné  
CSČ SAV THS
Klemensova 19, Braatislava
IČO: 00398144
Zmluva: 518123225
Objednávka: Dohoda 5/2012, Dodatok z 2020
17. 1. 2024 21,64
019/2024/FA refundácia nákladov - služby  
CSČ SAV THS
Klemensova 19, Braatislava
IČO: 00398144
Zmluva: 51812216
Objednávka: Dohoda 5/2012, Dodatok z 2020
17. 1. 2024 50,32
018/2024/FA refundácia nákladov 11-12/2023 vodné stočné  
CSC SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009231100
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
17. 1. 2024 69,04
017/2024/FA refundácia nákladov 10-12/2023 - služby  
Cespsy Prognostický ústav SAV
Šancová 56, Bratislava
IČO: 00596795
Zmluva: 6624520001
Objednávka: Zmluva č.1/2008-2009
17. 1. 2024 548,20
014/2024/FA areálové služby 1/Q 2024  
CSC SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240020
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
15. 1. 2024 83,52
013/2024/FA služby  
CSČ Encyklopedický ústav SAV
Bradáčová 7, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5091240003
Objednávka: Dohoda 18/2011 + Dodatok
15. 1. 2024 204,50
008/2024/FA stravné lístky 1/2024  
Úrad SAV
Štefánikova 49, Bratislava
IČO: 00037869
Zmluva: 5110062024
Objednávka: UKSAV/275/2023/obj z 18.12.202
10. 1. 2024 432,90
Začiatok  Späť
2
3
Ďalej  Koniec