Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústredná knižnica SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
057/2024/FA nákup kníh-akvizícia  
Akadémia ozbrojených síl
Demänová 393, Liptovský Mikuláš
IČO: 37910337
Zmluva: 5/99/2024
Objednávka: UKSAV/041/2024/obj z 31.1.2024
15. 2. 2024 125,90
088/2024/FA nákup e knih  
Albertina Icome
Cukrova 7
IČO: 35681811
Zmluva: 2024/015
Objednávka: UKSAV/064/2024/objz 28.2.2024
18. 3. 2024 96,11
113/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Albertina Icome
Cukrová 7, Bratisalava
IČO: 35681811
Zmluva: 2024/019
Objednávka: UKSAV/079/2024/obj z 27.3.2024
10. 4. 2024 391,23
056/2024/FA nákup kníh-akvizícia  
Albetina Icome
Cukrová 7, Bratislava
IČO: 35681811
Zmluva: 2024/009
Objednávka: UKSAV/042/2024/obj z 31.1.2024
13. 2. 2024 507,99
054/2024/FA ročný prístup do dastabázy APS 2024  
American Physical Society
College Park, MD 20740-3844, USA
IČO: EIN 13-1656610
Zmluva: NV-6889
Objednávka: UKSAV/023/2024/obj z 18.1.2024
13. 2. 2024 33,00
112/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Artfórum
Kozia, Bratislava
IČO: 35716584
Zmluva: 1000250824
Objednávka: UKSAV/067/2024/obj z 8.3.2024
8. 4. 2024 852,94
007/2024/FA vyúčtovacia faktúra  
B2B partner
Šulekova 2, Bratislava
IČO: 44413467
Zmluva: SPF24400819
Objednávka: UKSAV/274/2024/obj z 12.12.202
9. 1. 2024 0,00
062/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Centrum vied o umení SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00586986
Zmluva: 7324510003
Objednávka: UKSAV/036/2024/ z 23.1.2024
21. 2. 2024 180,00
017/2024/FA refundácia nákladov 10-12/2023 - služby  
Cespsy Prognostický ústav SAV
Šancová 56, Bratislava
IČO: 00596795
Zmluva: 6624520001
Objednávka: Zmluva č.1/2008-2009
17. 1. 2024 548,20
039/2024/FA prenájom kopírok a tlačiarní  
Copy office
Rádiová 39, Bratioslava
IČO: 31377874
Zmluva: 1240547
Objednávka: Zmluva 125/H/0021 z 27.4.2021
1. 2. 2024 144,46
001/2024/FA prenájom kopírok a tlačiarní  
Copy office
Rádiová 39, Bratislava
IČO: 31377874
Zmluva: 1237133
Objednávka: Zmluva 125/H/0021 z 27.4.2021
3. 1. 2024 139,13
014/2024/FA areálové služby 1/Q 2024  
CSC SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240020
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
15. 1. 2024 83,52
061/2024/FA faktúra uhradená v januári 2024  
CSC SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009231100
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
23. 1. 2024 69,04
024/2024/FA refundácia nákladov - energie  
CSC SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009231111
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
18. 1. 2024 1,00
018/2024/FA refundácia nákladov 11-12/2023 vodné stočné  
CSC SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009231100
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
17. 1. 2024 69,04
013/2024/FA služby  
CSČ Encyklopedický ústav SAV
Bradáčová 7, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5091240003
Objednávka: Dohoda 18/2011 + Dodatok
15. 1. 2024 204,50
111/2024/FA služby 1.4.-30.6.2024  
CSČ Encyklopedický ústav SAV
Bradáčová 7, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5091240048
Objednávka: Dodatok 1/2013 k Dohode 18/201
8. 4. 2024 204,50
089/2024/FA refundácia nákladov  
CSČ SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240220
Objednávka: Zmluva 096/H/2021 z 26.3.2021
18. 3. 2024 113,42
055/2024/FA refundácia nákladov  
CSČ SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240145
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
13. 2. 2024 255,66
117/2024/FA refundácia nákladov - voda  
CSČ SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240328
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
12. 4. 2024 165,70
090/2024/FA refundácia nákladov 2/2024  
CSČ SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240231
Objednávka: Zmluva 69/B/2020 Z 28.1.2020
19. 3. 2024 904,90
116/2024/FA refundácia nákladov areál  
CSČ SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240287
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
12. 4. 2024 83,52
123/2024/FA refundácia nákladov energie  
CSČ SAV SUZ
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 5009240343
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
16. 4. 2024 9,95
059/2024/FA refundácia nákladov  
CSČ SAV THS
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 00398144
Zmluva: 518124017
Objednávka: Zmluva 135/H/2019 z 3.4.2019
15. 2. 2024 436,63
023/2024/FA refundácia nákladov vodné stočné  
CSČ SAV THS
Klemensova 19, Braatislava
IČO: 00398144
Zmluva: 518123225
Objednávka: Dohoda 5/2012, Dodatok z 2020
17. 1. 2024 21,64
019/2024/FA refundácia nákladov - služby  
CSČ SAV THS
Klemensova 19, Braatislava
IČO: 00398144
Zmluva: 51812216
Objednávka: Dohoda 5/2012, Dodatok z 2020
17. 1. 2024 50,32
091/2024/FA refundácia nákladov vodné  
CSČ SAV THS
Klemensova 19, BA
IČO: 00398144
Zmluva: 518124036
Objednávka: Dohoda 5/2012, Dodatok č.1 z 2
19. 3. 2024 619,73
085/2024/FA nákup kníh akvizícia  
EBSCO Wien
Ignaz Kock strasse, WIEN Austria
IČO: ATU 14893203
Zmluva: 2405712
Objednávka: UKSAV/057/2024/obj z 16.2.2024
12. 3. 2024 460,09
076/2024/FA odstránenie havarijného stavu strechy  
Energon, a.s.
Dolná 31/14,. Modra
IČO: 50093991
Zmluva: 2024005
Objednávka: UKSAV/059/2024/obj z 26.2.2024
5. 3. 2024 1 452,00
078/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Eurobooks
Jesenského, Batislava
IČO: 36657701
Zmluva: 2024010093
Objednávka: UKSAV/055/2024/obj z 16.2.2024
7. 3. 2024 561,07
Začiatok  Späť
1
3
Ďalej  Koniec