Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústredná knižnica SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
obj/070/2024 nákup kníh akvizícia  
Slovenský filmový ústav
Grosslingova, Bratislava
IČO: 00891444
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
12. 3. 2024 6,64
obj/065/2024 nákup kníh akvizícia  
Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6, Bratislava
IČO: 00164828
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
28. 2. 2024 0,00
obj/064/2024 nákup e knih  
Albertina Icome
Cukrová 7, Bratisalava
IČO: 35681811
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
28. 2. 2024 0,00
063/2024/FA nákup kníh akvizícia  
Eurobooks.sk
Jesenského, Batislava
IČO: 36657701
Zmluva: 2024010068
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
21. 2. 2024 31,68
obj/045/2024 nákup kníh akvizícia  
Knihomol.sk
Lotyšská, Bratislava
IČO: 47437731
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
17. 2. 2024 564,53
046/2024/obj nákup kníh akvizícia  
Grada Slovakia
Moskovská 29,Bratislava
IČO: 31346359
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
17. 2. 2024 248,35
obj/057/2024 nákup kníh akvizícia  
EBSCO
Ignaz Kock strasse, WIEN Austria
IČO: ATU 14893203
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
16. 2. 2024 482,59
obj/054/2024 stravné lístky na marec 2024  
Úrad SAV
Štefánikova 45, Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
16. 2. 2024 356,85
obj/051/2024 nákup kníh-akvizícia  
Megabooks, s.r.o.
Kopčianska 3748/41, Bratislava
IČO: 36699594
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
8. 2. 2024 516,00
obj/047/2024 nákup kníh-akvizícia  
Marenčin PT
Jelenia 6, BA
IČO: 36750611
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
7. 2. 2024 77,98
obj/042/2024 nákup kníh-akvizícia  
Albertina Icome
Cukrová, Bratislava
IČO: 35681811
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
31. 1. 2024 507,98
obj/041/2024 nákup kníh-akvizícia  
Akadémia ozbrojených síl
Demänová 393, Liptovský Mikuláš
IČO: 37910337
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
31. 1. 2024 125,90
obj/036/2024 nákup kníh akvizícia  
Centrum vied o umení SAV
Dúbravská cesta 9, Bratislava
IČO: 00586986
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
23. 1. 2024 180,00
obj/038/2024 nákup kníh-akvizícia  
Reflektor
Poľná 21, Bratislava
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
22. 1. 2024 72,00
obj/026/2024 nákup časopisov - výmena,  
Ústav orientalitiky SAV
Klemensova 19, Bratislava
IČO: 35763469
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
22. 1. 2024 150,00
obj/024/2024 stravné lístky 2/2024  
Úrad SAV
Štefánikova 49, Bratislava
IČO: 00037869
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
19. 1. 2024 432,90
obj/023/2024 ročný prístup do databázy APS 2024  
American Physical Society
College Park, MD 20740-3844, USA
IČO: EIN 13-1656610
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
18. 1. 2024 33,00
obj/012/2024 nákup časopisov - výmena  
OBZOR vyd.
Exnarova, Bratislava
IČO: 35708956
Podpísal: Michal Sliacky (riaditeľ)
9. 1. 2024 20,00