Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Emma
Mgr.
Vanda
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Matej
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Slávka
Mgr.
Ján
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Hemen
Interná Prírodovedecká fakulta UK
Mgr.
Alžbeta
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Počet doktorandov: 7