Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Emma
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr.
Diana
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr.
Slávka
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr.
Ján
Interná Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr.
Jozefína
Interná Univerzita Komenského v Bratislave

Počet doktorandov: 5