Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
RNDr., CSc.
Alžbeta
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Yuliya
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
prof.doc. Ing., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Vanda
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Mgr.
Andrea
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavol
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbara
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Matej
Odborný pracovník VŠ
Mgr., Ph.D.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Emanuel
Vedecký pracovník
prof. PaedDr., DrSc.
Pavol
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Ján
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Diana
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Mirko
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Daniel
Vedecký pracovník
Mgr.
Alžbeta
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Ing., CSc.
Zbyšek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Radovan
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., CSc.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Olha
Vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 37