Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
RNDr., CSc.
Alžbeta
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
MVDr., PhD.
Yuliya
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
prof. Ing., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr. et Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Vanda
Vedecká pracovníčka
Mgr.
Andrea
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbara
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Šimon
Odborný pracovník VŠ
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Matej
Vedecký pracovník
Mgr., Ph.D.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr.
Dagmar
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Emanuel
Vedecký pracovník
prof. PaedDr., DrSc.
Pavol
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Petra
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Ján
Doktorand
Mgr., PhD.
Diana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Hemen
Vedecký pracovník
Ing.
Danka
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., CSc.
Mirko
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Daniel
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Alžbeta
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Radovan
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., CSc.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Olha
Vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 40