Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr.
Elena
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Martin
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
RNDr., CSc.
Alžbeta
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatný vedecký pracovník
MVDr., PhD.
Yuliya
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martina
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Vanda
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
RNDr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., CSc.
Ján
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Pavol
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbara
Vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Matej
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr., Ph.D.
Veronika
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Emanuel
Vedecký pracovník
prof. PaedDr., DrSc.
Pavol
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Veronika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Diana
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Mgr.
Hemen
Interný doktorand
RNDr., CSc.
Mirko
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Daniel
Vedecký pracovník
Mgr.
Alžbeta
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., CSc.
Zbyšek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Radovan
Samostatný vedecký pracovník
doc. RNDr., CSc.
Ľubomír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Olha
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Dušan
Vedúci vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 38