Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 MVDr.  Anettová, Lucia  Interný doktorand
 RNDr., CSc.  Darolová, Alžbeta  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Daubnerová, Ivana  Vedecký pracovník
 MVDr., PhD.  Derdáková, Markéta  Samostatný vedecký pracovník
 MVDr., PhD.  Didyk, Yuliya  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Gáliková, Martina  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Hinkelman, Jan  Interný doktorand
 Mgr.  Hromníková, Dominika  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Chvostáč, Michal  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Kazimírová, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD  Klepsatel, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Klöcklerová, Vanda  Interný doktorand
 RNDr., PhD.  Koči, Juraj  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Kočišek, Ján  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Kokavec, Igor  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Královičová, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Krištofík, Ján  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Littera, Pavol  Vedecký pracovník
 Ing.  Machová, Veronika  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Mangová, Barbara  Vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Mašán, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Medla, Matej  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Michalková, Veronika  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Mtierová, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 RNDr., PhD.  Navara, Tomáš  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Olšovský, Tomáš  Vedecký pracovník
 Mgr.  Pecina, Peter  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Procházka, Emanuel  Vedecký pracovník
 prof. PaedDr., DrSc.  Prokop, Pavol  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Roller, Ladislav  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Selyemová, Diana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Semelbauer, Marek  Vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Slovák, Mirko  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., CSc.  Šustek, Zbyšek  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., CSc.  Takáč, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Václav, Radovan  Samostatný vedecký pracovník
 doc. RNDr., CSc.  Vidlička, Ľubomír  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Žitňan, Dušan  Vedúci vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 38