Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
 
Alexander
02/5930 2644, 0918 784 416
 
Andrej
neuvedený
Mgr.
Emma
neuvedený
RNDr., CSc.
Alžbeta
02/5930 2619
Mgr., PhD.
Ivana
02/5930 2630
MVDr., PhD.
Markéta
02/5930 2624
MVDr., PhD.
Yuliya
02/5930 2635
 
Lýdia
02/5930 2606
 
Michal
neuvedený
Mgr., PhD.
Martina
neuvedený
prof. Ing., PhD.
Ladislav
neuvedený
Mgr., PhD.
Michal
02/5930 2607
RNDr., CSc.
Mária
02/5930 2645
Mgr. et Mgr., PhD.
Peter
neuvedený
Mgr., PhD.
Vanda
neuvedený
Mgr.
Diana
neuvedený
Mgr.
Andrea
neuvedený
RNDr., PhD.
Juraj
neuvedený
RNDr., PhD.
Kamila
neuvedený
Mgr., PhD.
Igor
02/5930 2612
 
Daniel
02/59302614
RNDr., CSc.
Ján
02/5930 2616
 
Jana
02/5930 2602
Bc., Ing.
Mária
neuvedený
Mgr., PhD.
Pavol
neuvedený
Prof. RNDr., CSc.
Oto
neuvedený
Mgr., PhD.
Barbara
02/5930 2635
Mgr.
Šimon
neuvedený
RNDr., PhD.
Peter
02/5930 2620
Mgr., PhD.
Matej
neuvedený
Mgr., Ph.D.
Veronika
neuvedený
RNDr., PhD.
Tomáš
neuvedený
Ing., PhD.
Tomáš
neuvedený
 
Zuzana
02/5930 2134
Mgr.
Dagmar
02/5930 2605
Mgr., PhD.
Emanuel
02/5930 2647
prof. PaedDr., DrSc.
Pavol
02/5930 2621
Mgr.
Slávka
neuvedený
Mgr., PhD.
Petra
neuvedený
Ing., PhD.
Ladislav
02/5930 2640
Mgr., PhD.
Veronika
02/5930 2649
Mgr.
Ján
neuvedený
Mgr., PhD.
Diana
02/5930 2649
Mgr., PhD.
Marek
neuvedený
Mgr., PhD.
Hemen
neuvedený
Ing.
Danka
02/5930 2603
RNDr., CSc.
Mirko
02/5930 2639
RNDr., PhD.
Daniel
neuvedený
doc. RNDr., DrSc.
Michal
055/6325 326
Mgr., PhD.
Alžbeta
neuvedený
RNDr., CSc.
Peter
02/5930 2642
Mgr.
Jozefína
neuvedený
Mgr., PhD.
Veronika
neuvedený
Mgr., PhD.
Radovan
02/5930 2625
doc. RNDr., CSc.
Ľubomír
02/5930 2640
 
Eva
02/5930 2604
Mgr., PhD.
Peter
neuvedený
Mgr.
Sanjay Ramnarayan
neuvedený
Mgr., PhD.
Olha
neuvedený
RNDr., DrSc.
Dušan
02/5930 2601

Aktualizuje: