Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 MVDr. Anettová, Lucia   
   Baranovič, Alexander  02/5930 2644, 0918 784 416
   Bucsek, Karol   
 Ing. Česánek, Martin   
 RNDr., CSc. Darolová, Alžbeta  02/5930 2619
 Mgr., PhD. Daubnerová, Ivana  02/5930 2630
 MVDr., PhD. Derdáková, Markéta  02/5930 2624
 MVDr., PhD. Didyk, Yuliya  02/5930 2607
   Drinková, Lýdia  02/5930 2606
 Mgr., PhD. Gáliková, Martina   
 Mgr. Hemen, Sendi   
 Mgr. Hinkelman, Jan   
 Mgr. Hromníková, Dominika   
 Mgr., PhD. Chvostáč, Michal  02/5930 2607
 RNDr., CSc. Kalúz, Stanislav  02/5930 6222
 RNDr., CSc. Kazimírová, Mária  02/5930 2645
 Mgr., PhD Klepsatel, Peter   
 Mgr. Klöcklerová, Vanda   
 RNDr., PhD. Koči, Juraj   
 Mgr. Kočišek, Ján   
 Mgr., PhD. Kokavec, Igor  02/5930 2612
   Kosa, Daniel  02/59302614
 Mgr., PhD. Královičová, Jana  02/ 5942 6151
 RNDr., CSc. Krištofík, Ján  02/5930 2616
   Kušnírová, Jana  02/5930 2602
 Mgr., PhD. Littera, Pavol   
 Ing. Machová, Veronika   
 Prof., CSc. Majzlan, Oto   
 Mgr., PhD. Mangová, Barbara  02/5930 2635
 RNDr., PhD. Mašán, Peter  02/5930 2620
 Mgr. Medla, Matej   
 Mgr., PhD. Michalková, Veronika   
 Mgr. Mtierová, Zuzana   
 RNDr., PhD. Navara, Tomáš   
 Ing., PhD. Olšovský, Tomáš   
 Mgr., PhD. Pavlíková, Lucia  02/ 32295574
 Mgr. Pecina, Peter   
   Pelikánová, Zuzana  02/5930 2134
 Mgr. Práznovská, Dagmar  02/5930 2605
 Mgr., PhD. Procházka, Emanuel  02/5930 2647
 prof. PaedDr., DrSc. Prokop, Pavol  02/5930 2621
 Ing., PhD. Roller, Ladislav  02/5930 2640
 Mgr., PhD. Rusňáková Tarageľová, Veronika  02/5930 2649
 Mgr., PhD. Selyemová, Diana  02/5930 2649
 Mgr., PhD. Semelbauer, Marek   
 Ing. Sitarčíková, Danka  02/5930 2603
 RNDr., CSc. Slovák, Mirko  02/5930 2639
 doc. RNDr., DrSc. Stanko, Michal  055/6325 326
 Mgr., PhD. Šereš, Mário  02/ 32295574
 Mgr. Šujanová, Alžbeta   
 Ing., CSc. Šustek, Zbyšek  02/5930 2617
 RNDr., CSc. Takáč, Peter  02/5930 2642
 Mgr., PhD. Václav, Radovan  02/5930 2625
 doc. RNDr., CSc. Vidlička, Ľubomír  02/5930 2640
   Vráblová, Eva  02/5930 2602
 Mgr., PhD. Vršanský, Peter   
 RNDr., DrSc. Žitňan, Dušan  02/5930 2641

Aktualizuje: