Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BERACKO, Pavel - MATEČNÝ, I. - KRNO, Iľja - ILLYOVÁ, Marta - KOKAVEC, Igor. Dunajská ramenná sústava po výstavbe VDG – „tri desaťročia monitoringu dunajskej akvatickej fauny” = Danube arm system after the GW construction – ”three decades of the Danube aquatic fauna monitoring”. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 23. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • BITUŠÍK, Peter - HAMERLÍK, Ladislav - WOJEWÓDKA-PRZYBYŁ, Marta. O tatrzańskich stawach, rybach i zdrowym rozsądku. In Tatry TPN, 2022, vol 79, nr 1, p. 68-69. Typ: BEE
 • BOGUSCH, Petr** - AMIRMOHAMMEDI, Fereshteh - BENDA, Daniel - ROLLER, Ladislav - SAKAKI, Samane - PETR, Libor. Difference in pollen specialisation in spring bees Andrena vaga (Andrenidae) and Colletes cunicularius (Colletidae) during their nesting season. In Arthropod-Plant Interactions, 2022, vol., p. (2021: 2.409 - IF, Q2 - JCR, 0.634 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1872-8855. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11829-022-09910-3 Typ: ADCA
 • BONA, Martin - BLAŇAROVÁ, Lucia - STANKO, Michal - MOŠANSKÝ, Ladislav - ČEPČEKOVÁ, Eva - VÍCHOVÁ, Bronislava**. Impact of climate factors on the seasonal activity of ticks and temporal dynamics of tick-borne pathogens in an area with a large tick species diversity in Slovakia, Central Europe. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1619-1631. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00902-x (Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: ADDA
 • CÍBIK, Jakub** - BERACKO, Pavel - BULÁNKOVÁ, Eva - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - GREGUŠOVÁ, Katka - KODADA, Ján - KRNO, Iľja - MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ, Emília - NAVARA, Tomáš - ROGÁNSKA, Alexandra. Are springs hotspots of benthic invertebrate diversity? Biodiversity and conservation priority of rheocrene springs in the karst landscape. In Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystem, 2022, vol. 32, no 5, p. 843-858. (2021: 3.254 - IF, Q1 - JCR, 0.830 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1052-7613. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/aqc.3802 Typ: ADCA
 • CÍBIK, Jakub - BERACKO, Pavel - BULÁNKOVÁ, Eva - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - GREGUŠOVÁ, Katka - KODADA, Ján - KRNO, Iľja - MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ, Emília - NAVARA, Tomáš. Sú pramene hotspoty biodiverzity? Druhové bohatstvo = Are springs hotspots of biodiversity? Species richness. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 27. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • CÍBIK, Jakub - BERACKO, Pavel - BULÁNKOVÁ, Eva - ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana - GREGUŠOVÁ, Katka - KODADA, Ján - KRNO, Iľja - MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ, Emília - NAVARA, Tomáš - ROGÁNSKA, Alexandra - DERKA, Tomáš. Sú pramene hotspoty biodiverzity? Druhové bohatstvo a ochranárska priorita krasových prameňov Západných Karpát = Are springs hotspots of biodiversity? Species richness and conservation priority of Western Carpathians karst springs. In Limnospol 2022. Zborník abstraktov. XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti, 20.–24. jún 2022, Bratislava – Devín. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 27. ISBN 978-80-971056-1-7. Typ: AFH
 • ČERBA, Dubravka - HAMERLÍK, Ladislav. Fountains—Overlooked Small Water Bodies in the Urban Areas. In 978-3-030-86478-1 (eb). - 2022 : Springer Nature Switzerland AG, 2022, chapter 4, p.73-91. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-030-86478-1_4 Typ: ABC
 • DIDYK, Yuliya** - MANGOVÁ, Barbara - KRALJIK, Jasna - STANKO, Michal - ŠPITÁLSKA, Eva - DERDÁKOVÁ, Markéta. Rhipicephalus sanguineus s.l. detection in the Slovak Republic. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1523–1529. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00801-1 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADDA
 • HAMERLÍK, Ladislav - SILVA, Felipe Leno - MASSAFERRO, J.**. An illustrated guide of subfossil Chironomidae (Insecta: : Diptera) from waterbodies of Central America and the Yucatan Peninsula. In Journal of Paleolimnology, 2022, vol. iss., 58 pp. (2021: 2.265 - IF, Q3 - JCR, 0.667 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0921-2728. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10933-021-00225-6 Typ: ABA
 • HINKELMAN, Jan. Cuniculoblatta brevialata gen. et sp. n., the second case of brachyptery from Cretaceous North Myanmar amber. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss.1–6, p. 97–107. (2021: 2.071 - IF, Q2 - JCR, 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0104 Typ: ADCA
 • HINKELMAN, Jan. Mongolblatta sendii sp. n. (Mesoblattinidae) from North Myanmar amber links record to Laurasian sediments. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss. 1–6, p. 81–96. (2021: 2.071 - IF, Q2 - JCR, 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0105 Typ: ADCA
 • HROMNÍKOVÁ, Dominika - FURKA, Daniel - FURKA, Samuel - SANTANA, Julio Ariel Duenas - RAVINGEROVÁ, Táňa - KLÖCKLEROVÁ, Vanda - ŽITŇAN, Dušan. Prevention of tick-borne diseases: challenge to recent medicine. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1533–1554. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00966-9 (VEGA 2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov. APVV-16-0395 : Úloha neuropeptidov a ich receptorov pri regulácii aktivity endokrinných a reprodukčných orgánov priadky morušovej (Bombyx mori)) Typ: ADDA
  Citácie:
  [1.1] SPARAGANO, Olivier - FOLDVARI, Gabor - DERDAKOVA, Marketa - KAZIMIROVA, Maria. New challenges posed by ticks and tick-borne diseases. In BIOLOGIA, 2022, vol. 77, no. 6, pp. 1497-1501. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01097-5., Registrované v: WOS
  [1.1] VAZ-RODRIGUES, Rita - MAZUECOS, Lorena - FUENTE, Jose de la. Current and Future Strategies for the Diagnosis and Treatment of the Alpha-Gal Syndrome (AGS). In JOURNAL OF ASTHMA AND ALLERGY, 2022, vol. 15, no., pp. 957-970. ISSN 1178-6965. Dostupné na: https://doi.org/10.2147/JAA.S265660., Registrované v: WOS
  [1.2] BLECHOVÁ, Zuzana - SMÍŠKOVÁ, Dita. Tick-borne infections in the conditions of the Czech Republic. In Cesko-Slovenska Pediatrie, 2022-01-01, 77, pp. 13-18. ISSN 00692328. Dostupné na: https://doi.org/10.55095/CSPediatrie2022/024., Registrované v: SCOPUS
 • KAZIMÍROVÁ, Mária. Tick-Borne infections in Central Europe : eo62. In Climate, Ticks and Disease. - GB : CAB International, 2022, p. 430-437. ISBN 978 1 78924 963 7. Dostupné na: https://doi.org/10.1079/9781789249637.0062 Typ: AECA
 • KLEPSATEL, Peter** - GÁLIKOVÁ, Martina. Developmental temperature affects thermal dependence of locomotor activity in Drosophila. In Journal of Thermal Biology, 2022, vol. 103, art. no. 103153. (2021: 3.189 - IF, Q1 - JCR, 0.644 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0306-4565. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2021.103153 Typ: ADCA
 • KLÖCKLEROVÁ, Vanda - ROLLER, Ladislav - KOČI, Juraj - DAUBNEROVÁ, Ivana - ŽITŇAN, Dušan. Characterisation of parathyroid hormone-like peptide and its receptors in the tick Ixodes ricinus : presentation. In RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - KAZIMÍROVÁ, Mária. "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 23. ISBN 978-80-972111-5-8. Typ: AFH
 • KLÖCKLEROVÁ, Vanda - ŽITŇAN, Dušan. Charakterizácia receptorov neuropeptidu podobnému paratyroidnému hormónu (PTH) u kliešťa Ixodes ricinus. In Zborník recenzovaných príspevkov : Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA. - Bratislava, 2022, s. 44-45. (Konferencia 30 rokov Katedry molekulárnej biológie a 50 rokov technológie rekombinantnej DNA) Typ: GII
 • KOKAVEC, Igor** - BERACKO, Pavel. Response of the reproductive ftness and population density of Gammarus fossarum Koch, 1836 (Amphipoda: Gammaridae) to damming: a case study from the dammed sub-mountain stretch of Čierny Váh River, Slovakia. In Journal of Crustacean Biology, 2022, vol. 42, no, p.1–13. (2021: 1.290 - IF, Q3 - JCR, 0.432 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0278-0372. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/jcbiol/ruac043 Typ: ADCA
 • KOKAVEC, Igor - NAVARA, Tomáš - MIŠÍKOVÁ ELEXOVÁ, Emília - ŠČERBÁKOVÁ, S. - LEŠŤÁKOVÁ, Margita - VRÁBLOVÁ, Zuzana - MLÁKA, Miroslav. Diverzita makrozoobentosu vo vnútrozemskej delte rieky = Macroinvertebrate diversity in the Danube inland delta. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s 82. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • KOKAVEC, Igor - NAVARA, Tomáš - TONKOVIČ, Marek - DERKA, Tomáš - HAMERLÍK, Ladislav - PEKAROVÁ, Stanislava. Hotspot biodiverzity v meandri rieky Hron ovplyvnenom malou vodnou elektrárňou – podmienky laterálnej kvázi-konektivity v regulovanom toku? In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl.1, s. 10. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • KOKAVEC, Igor - BERACKO, Pavel. Plasticita reprodukčných parametrov druhu Gammarus fossarum Koch, 1836 v podhorskom toku ovplyvnenom vodnou elektrárňou = Plasticity of reproductive variables of Gammarus fossarum Koch, 1836 in a sub-mountain stream influenced by a hydropower plant. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 81. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • KOKAVEC, Igor - NAVARA, Tomáš - LÁNCZOS, Tomáš - DERKA, Tomáš - PEKAROVÁ, Stanislava - HÁRONÍKOVÁ, Mária - ROMANČÍKOVÁ, Denisa - KOHÚTOVÁ, Barbora. Derivačné malé vodné elektrárne ako stresory spôsobujúce zmeny funkčnej a taxonomickej variability spoločenstiev makrozoobentosu = Run-of-river small hydropower plants as stressors inducing changes of functional and taxonomic variability in macroinvertebrate communities. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 45. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • KOKAVEC, Igor. Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2022 - 2027. január 2022 ; Bratislava : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. 99 str. Typ: AGI
 • LUO, Cihang** - BEUTEL, Rolf G. - ENGEL, Michael - LIANG, Kun - LI, Liqin - LI, Jiahao - XU, Chunpeng - VRŠANSKÝ, Peter - JARZEMBOWSKI, Edmund - WANG, Bo. Life history and evolution of the enigmatic Cretaceous-Eocene Alienopteridae: A critical review. In Earth-Science Reviews, 2022, vol. 225, art. no. 103914. (2021: 12.038 - IF, Q1 - JCR, 3.610 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0012-8252. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2021.103914 Typ: ADCA
 • NAVARA, Tomáš - KOKAVEC, Igor. Faunisticky významné nálezy potočníkov na Slovensku v období rokov 2018–2021. In Limnologický spravodajca. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, roč. 16, č. Suppl.1, s. 8. ISSN 1337-2971. (13. jarný limnologický seminár a algologický seminár SLS a SBS) Typ: AFH
 • NAVARA, Tomáš - KOKAVEC, Igor - LÁNCZOS, Tomáš - DERKA, Tomáš. Taxocenózy podeniek (Ephemeroptera), pošvatiek (Plecoptera) a potočníkov (Trichoptera) ako indikátory antropogénneho narušenia v longitudinálnom gradiente rieky Váh = Taxocoenoses of mayflies (Ephemeroptera), stoneflies (Plecoptera) and caddisflies (Trichoptera) as indicators of anthropogenic disturbance in the Váh River’s longitudinal gradient. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 89. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • NAZARIZADEH, Masoud - MARTINŮ, Jana - NOVÁKOVÁ, Milena - STANKO, Michal - ŠTEFKA, Jan**. Phylogeography of the parasitic mite Laelaps agilis in Western Palearctic shows lineages lacking host specificity but possessing different demographic histories. In BMC Zoology, 2022, vol. 7, art. no. 15. (2021: 1.769 - IF, Q2 - JCR, 0.510 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2056-3132. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s40850-022-00115-y (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. GA21-02532S : Relating genetic diversification and ecological traits at secondary contact: Hybrid zone and ecological speciation in a host-parasite-symbiont system) Typ: ADCA
 • PENGELLY, Reuben* - BAKHTIAR, Dara* - BOROVSKÁ, Ivana - KRÁLOVIČOVÁ, Jana - VOŘECHOVSKÝ, Igor**. Exonic splicing code and protein binding sites for calcium. In Nucleic Acids Research, 2022, vol. 50, no. 10, p. 5493-5512. (2021: 19.160 - IF, Q1 - JCR, 8.241 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/nar/gkac270 (Vega č. 2/0057/18 : Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33. APVV-18-0096 : Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukturálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu) Typ: ADCA
 • ROLLER, Ladislav** - DAUBNEROVÁ, Ivana - MIZOGUCHI, Akira - SATAKE, Honoo - TANAKA, Yoshiaki - STANO, Matej - KĽUČÁR, Ľuboš - ŽITŇAN, Dušan. Expression analysis of peptidergic enteroendocrine cells in the silkworm Bombyx mori. In Cell and Tissue Research, 2022, vol. 389, no. 3, p. 385–407. (2021: 4.051 - IF, Q3 - JCR, 1.298 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0302-766X. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00441-022-03666-1 (VEGA 2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov) Typ: ADCA
 • RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana - KOČI, Juraj - CHVOSTÁČ, Michal - VACULOVÁ, T. - MANGOVÁ, Barbara - DIDYK, Yuliya M. - ČUŽIOVÁ, Z. - VÁCLAV, Radovan - DERDÁKOVÁ, Markéta. Two Decades of Research on Borrelia Burgdorferi Sensu Lato in Questing Ixodes Ricinus Ticks in Slovakia at the Institute of Zoology SAS. In "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 35. ISBN 978-80-972111-5-8. Typ: AFH
 • SELYEMOVÁ, Diana - ŠPITÁLSKA, Eva - HAMŠÍKOVÁ, Zuzana - VRBOVÁ, E. - ANETTOVÁ, Lucia - KUCHÁROVÁ, Klaudia - DERDÁKOVÁ, Markéta - KAZIMÍROVÁ, Mária. Detection of Tick-Borne Pathogens in Ticks Feeding on Cats in South-Western Slovakia. In "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 36. ISBN 978-80-972111-5-8. (VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: AFH
 • SELYEMOVÁ, Diana - MANGOVÁ, Barbara - LIČKOVÁ, Martina - FUMAČOVÁ, Sabina - SLÁVIKOVÁ, Monika - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta. Serological Investigation of Sars-cov-2 in Serum of Cats in Bratislava. In "VI. Labudove dni". Abstract book. - Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022, p. 45. ISBN 978-80-972111-5-8. (APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov) Typ: AFH
 • SELYEMOVÁ, Diana - ŠPITÁLSKA, Eva - HAMŠÍKOVÁ, Zuzana - VRBOVÁ, E. - ANETTOVÁ, Lucia - KUCHÁROVÁ, Klaudia - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - DERDÁKOVÁ, Markéta - KAZIMÍROVÁ, Mária. Detection of tick-borne pathogens in ticks feeding on dogs and cats in south-western Slovakia. Selyemová D., Špitalská E., Hamšíková Z., Vrbová E., Anettová L., Kuchárová K., Rusňáková Tarageľová V., Derdáková M., Kazimírová M. In 10th Tick and Tick-borne Pathogen Conference (TTP10) : Abstracts. (10th Tick and Tick-borne Pathogen Conference (TTP10). VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: GII
 • SENDI, Hemen**. Highly specialised basal ectobiid cockroaches (Blattaria: Blattoidea) were rare in Burmese amber. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, issues 1–6, p. 109–125. (2021: 2.071 - IF, Q2 - JCR, 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0106 Typ: ADCA
 • SENDI, Hemen**. Diverse Liberiblattinidae (Insecta: Blattaria) from Lebanese and North Myanmar amber document allometric modifications near lowest size limit. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, issues 1–6, p. 127–148. (2021: 2.071 - IF, Q2 - JCR, 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0108 Typ: ADCA
 • STANKO, Michal - BONA, Martin - VÍCHOVÁ, Bronislava. Kliešte a ich epidemiologický význam v mestách (na príklade košickej aglomerácie). Zdeněk Hubálek, Libor Grubhoffer. Bratislava : VEDA, 2021. ISBN 978-80-224-1910-9 Typ: AAB
 • STANKO, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠPITÁLSKA, Eva - KAZIMÍROVÁ, Mária**. Ticks and their epidemiological role in Slovakia: from the past till present. In Biologia, 2022, vol. 77, no. 6, p. 1575-1610. (2021: 1.653 - IF, Q3 - JCR, 0.339 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00845-3 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov) Typ: ADDA
 • ŠMÍDOVÁ, Lucia** - VIDLIČKA, Ľubomír - WEDMANN, Sonja. Appearance of the family Blaberidae (Insecta: Blattaria). In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, iss. 1–6, p. 71–79. (2021: 2.071 - IF, Q2 - JCR, 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0109 (VEGA 2/0042/18 : Šváby zo svetových jantárov II. VEGA 21/0074/21 : Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku – šírenie, ekológia a etológia. [Invasive cockroach Planuncus tingitanus (Blattaria) in Slovakia – expansion of species, ecology and ethology]) Typ: ADCA
 • ŠPITÁLSKA, Eva - MINICHOVÁ, Lenka - HAMŠÍKOVÁ, Zuzana - STANKO, Michal - KAZIMÍROVÁ, Mária**. Bartonella, Rickettsia, Babesia, and Hepatozoon Species in Fleas (Siphonaptera) Infesting Small Mammals of Slovakia (Central Europe). In Pathogens, 2022, vol. 11, no. 8, art. no. 886. (2021: 4.531 - IF, Q2 - JCR, 0.901 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens11080886 (FP7-261504 EDENext : Biology and Control of Vector-borne Infections in Europe. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADMA
 • "VI. Labudove dni". Abstract book = "VI. Labuda´s days". Abstract book. Eds.:Špitálska Eva, Rusňáková Tarageľová Veronika, Špitalský Zdenko, Kazimírová Mária. Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, 2022. 66 s. ISBN 978-80-972111-5-8 Typ: FAI
 • ŠUJANOVÁ, Alžbeta - VÁCLAV, Radovan. Phylogeographic Patterns of Haemoproteid Assemblages of Selected Avian Hosts: Ecological and Evolutionary Implications. In Microorganisms, 2022, vol. 10, no.5, article no:1019, 19 pp. (2021: 4.926 - IF, Q2 - JCR, 0.862 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2076-2607. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/microorganisms10051019 (APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov) Typ: ADMA
 • ŠUJANOVÁ, Alžbeta - VÁCLAV, Radovan. Fylogenetická a ekologická diverzita SYAT línií rodu Heamoproteus u penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla). In XIV. Czech and Slovak Parasitological Days : May 8-13, 2022, Fryšava pod Žákovou horou 143, Czech Republic. - České Budějovice : Česká parasitologická společnost, 2022, s. 49. (České a Slovenské parazitologické dny. České a Slovenské parazitologické dny) Typ: GII
 • THOMKOVÁ, Katarína - ŽIAK, Matej - NAVARA, Tomáš - KOKAVEC, Igor. Vplyv geologického podložia na diverzitu spoločenstiev vybraných skupín makrozoobentosu Západných Karpát = The influence of the geological bedrock on the diversity of selected macroinvertebrates groups in the Western Carpathians. In XIX. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV, 2022, s. 104. ISBN 978-80-971056-1-7. (Limnospol 2022) Typ: AFH
 • THOMKOVÁ, Katarína - ŽIAK, Matej - NAVARA, Tomáš - KOKAVEC, Igor. The Influence of the Geological Bedrock on the Mayfly Diversity in the Western Carpathians. In PROGRAM, SCHEDULING, AND ABSTRACTS 2022 VIRTUAL MEETING / 2022 XVI TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EPHEMEROPTERA AND XX TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PLECOPTERA, p. 66. Typ: AFK
 • VRŠANSKÝ, Peter** - POSCHMANN, Markus J. - VIDLIČKA, Ľubomír. Oligocene pseudophyllodromiin cockroach from the Enspel Fossillagerstatte in Germany. In Palaeontographica : Abteilung A - Paläozoologie Stratigraphie, 2022, vol. 321, no. 1-6, p. 149-167. (2021: 2.071 - IF, Q2 - JCR, 0.365 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0375-0442. Dostupné na: https://doi.org/10.1127/pala/2021/0110 Typ: ADCA
 • WOJEWÓDKA-PRZYBYŁ, Marta - KRAHN, Kim J. - HAMERLÍK, Ladislav - MACARIO-GONZÁLEZ, Laura - COHUO, Sergiio - CHARQUEÑO-CELIS, Fernanda - CISNEROS ANAÍS, Anaís - HOELZMANN, Philipp - YANG, Handong - ROSE, N. - ZAWISZA, Edyta - PÉREZ, Liseth - SCHWALB, Antje. Imprints of the Little Ice Age and the severe earthquake of AD 2001 on the aquatic ecosystem of a tropical maar lake in El Salvador. In Holocene, 2022, vol. 32, no. 10, pp. 1065-1080. (2021: 3.092 - IF, Q2 - JCR, 1.037 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0959-6836. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/09596836221106965 Typ: ADMA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus