Informačná stránka organizácie SAV

Ústav zoológie SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • APOSTOLOVIC, Danijela - MIHAILOVIC, Jelena - COMMINS, Scott P. - WIJNVELD, M. - KAZIMÍROVÁ, Mária - STARKHAMMAR, Maria - STOCKINGER, Hannes - PLATTS-MILLS, Thomas A.E. - CIRKOVIC VELICKOVIC, Tanja - HAMSTEN, Carl - VAN HAGE, Marianne**. Allergenomics of the tick Ixodes ricinus reveals important α‐Gal–carrying IgE‐binding proteins in red meat allergy. In Allergy : European journal of allergy and clinical immunology, 2020, vol. 75, no. 1, p. 217-220. ISSN 0105-4538. Typ: ADMA
  • BUCZEK, A.** - BARTOSIK, Katarzyna - BUCZEK, A.M. - BUCZEK, Weronika - STANKO, Michal. Conspecific hyperparasitism in the Hyalomma excavatum tick and considerations on the biological and epidemiological implications of this phenomenon. In Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2019, vol. 26, no. 4, p. 548–554. (2018: 1.030 - IF, Q4 - JCR, 0.456 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 1232-1966. Typ: ADCA
  • HART, Charles Edward - RIBEIRO, J. M. C - KAZIMÍROVÁ, Mária - THANGAMANI, Saravanan**. Tick-borne encephalitis virus infection alters the sialome of Ixodes ricinus ticks during the earliest stages of feeding. In Frontiers in Cellular and Infection Microbiology : Specialty Journal of Frontiers in Microbiology., 2020, vol._, p._. ISSN 2235-2988. Typ: ADMA
  • HINKELMAN, Jan. Earliest behavioral mimicry and possible food begging in a Mesozoic alienopterid pollinator. In Biologia, 2019, vol._, no. _, p._. (2018: 0.728 - IF, Q4 - JCR, 0.298 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0006-3088. Typ: ADDA
  • HROMNÍKOVÁ, Dominika - ROLLER, Ladislav - KOČI, Juraj - FURKA, D. - FURKA, S. - ŽITŇAN, Dušan. Štúdium biologického účinku neuropeptidov alatotropín a alatostatín u kliešťa Ixodes ricinus. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. - Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 30. ISBN 978-80-8187-074-3.(Fyziologické dni. APVV-14-0556 : Funkcia neuropeptidov and ich receptorov pri regulácii prenosu patogénov z kliešťov na hostiteľa. APVV-18-0201 : Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov. VEGA-2/0080/18 : Expresia a funkčná charakterizácia receptorov pre neuropeptidy hmyzu a kliešťov. Fyziologické dni). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus