Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BITUŠÍK, Peter - CHAMUTIOVÁ, Tímea - VIDHYA, Marina** - HORÁČKOVÁ, Šárka - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav - ŽATKOVÁ, Lucia - HAMERLÍK, Ladislav. From oligotrophy to dystrophy: the ontogeny of a humic lake in an extrazonal boreal taiga in Central Europe. In Journal of Quaternary Science, 2024, vol. 39, iss. 3, pp. 457-472. ISSN 0267-8179. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jqs.3598 (APVV-15-0292 : Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch [Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains]. VEGA č. 2/0163/21 : Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu) Typ: ADCA
 • BLAŽEKOVÁ, Veronika - STANKO, Michal - SPRONG, Heinz - KOHL, Robert - ZUBRIKOVÁ, Dana - VARGOVÁ, Lucia - BONA, Martin - VÍCHOVÁ, Bronislava. Ixodiphagus hookeri (Hymenoptera: Encyrtidae) and Tick-Borne Pathogens in Ticks with Sympatric Occurrence (and Different Activities) in the Slovak Karst National Park (Slovakia), Central Europe. In Pathogens, 2024, vol. 13, no.5, art. no. 385. ISSN 2076-0817. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/pathogens13050385 (Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy. Vega č. 2/0051/24 : Vplyv prítomnosti parazitických osičiek Ixodiphagus spp. (Hymenoptera: Encyrtidae) na ekológiu vybraných kliešťami prenášaných patogénov a dynamiku infekčných ochorení. APVV-21-0166 : Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita) Typ: ADMA
 • CASTILLO-HUITRON, Nathalia M.** - NARANJO, Eduardo J. - SANTOS-FITA, Didac - PENAHERRERA-AGUIRRE, Mateo - PROKOP, Pavol - CISNEROS, Rodrigo - GALLEGOS, Silvia Vaca - JEŽOVÁ, Zuzana. Influence of human emotions on conservation attitudes toward relevant wildlife species in El Triunfo Biosphere Reserve, Mexico. In Biodiversity and Conservation, 2024, vol., iss., p. ISSN 0960-3115. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10531-024-02863-4 Typ: ADCA
 • DAROLOVÁ, Alžbeta** - KRIŠTOFÍK, Ján - RUBÁČOVÁ, Lucia - KNAUER, Felix - HOI, Herbert. Is syllable repetitions a song parameter important for male-male interactions in Eurasian reed warbler (Acrocephalus scirpaceus)? In Biologia, 2024, vol. 79, iss. 5, p. 1451 - 1459. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-024-01636-2 Typ: ADDA
 • DVOŘÁK, Martin - DITTMANN, Isabel L. - PEDRINI-MARTHA, Veronika - HAMERLÍK, Ladislav - BITUŠÍK, Peter - STUCHLÍK, E. - VONDRAK, Daniel - FUEREDER, Leopold - LACKNER, R.**. Molecular and morphological characterisation of larvae of the genus Diamesa Meigen, 1835 (Diptera: Chironomidae) in Alpine streams (Ötztal Alps, Austria). In PLoS ONE, 2024, vol. 19, iss. 2, article Number: e0298367, _ pp. ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298367 Typ: ADMA
 • HARIS, A. - VIDLIČKA, Ľubomír - MAJZLAN, Oto - ROLLER, Ladislav**. Effectiveness of Malaise trap and sweep net sampling in sawfly research (Hymenoptera: Symphyta). In Biologia, 2024, vol. 79, iss., p. ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-024-01651-3 Typ: ADDA
 • CHVOSTÁČ, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - MARGOS, G. - HEPNER, S. - DIDYK, Yuliya - STANKO, Michal - VÍCHOVÁ, Bronislava - FINGERLE, V. - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika. Borrelia burgdorferi sensu lato a jej variabilita v piatich Európskych krajinách. In Zoologické dny Ostrava 2024 : Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2024. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2024, s.92-93. ISBN 978-80-87189-43-6. Dostupné na internete: https://www.ivb.cz/vyzkum/zoologicke-dny/archiv-sborniky/ (VEGA 2/0137/21 : Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov. APVV 22-0372 : Získanie pravdivých informácií o kliešťoch. Zoologické dny Ostrava 2024) Typ: AFG
 • PARADNI24 Parasites of 21 Century. XV. Slovak and Czech Parasitological Days, 13.-17. May, 2024 : abstract book. Mária Kazimírová, Eva Špitalská, Veronika Rusňáková Tarageľová (eds.). 1. vyd. Bratislava : Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2024. 91s. Dostupné na internete: http://paradni2024.sav.sk/. ISBN 978-80-972239-1-5 (Czech and Slovak Parasitological Days) Typ: FAI
 • LIPTÁK, Boris** - KOUBA, Antonín - PATOKA, Jiří - PROKOP, Pavol. Biological invasions and invasive species in freshwaters: perception of the general public. In Human dimensions of wildlife, 2024, vol.29, no.1, p. 48–63. ISSN 1087-1209. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10871209.2023.2177779 Typ: ADCA
 • LITAVSKÝ, Juraj - PROKOP, Pavol**. Coverings on Pitfall Traps Influence the Abundance of Ground-Dwelling Arthropods. In Diversity-Basel, 2024, vol. 16, iss. 1, art. no.19. ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d16010019 Typ: ADCA
 • MINICHOVÁ, Lenka - SLOBODNÍK, Vladimír - SLOBODNÍK, R. - OLEKŠÁK, M. - HAMŠÍKOVÁ, Zuzana - ŠKULTÉTY, Ľudovít - ŠPITALSKÁ, Eva**. Detection of Avian Haemosporidian Parasites in Wild Birds in Slovakia. In Diversity-Basel, 2024, vol. 16, no. 2, art. no. 121. ISSN 1424-2818. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/d16020121 (VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení) Typ: ADCA
 • PROKOP, Pavol. Urban environment decreases pollinator availability, fertility, and prolongs anthesis in the field bindweed (Convolvulus arvensis Linnaeus, 1753). In Plant Signaling & Behavior, 2024, vol. 19, iss. 1, art. number: 2325225. ISSN 1559-2316. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/15592324.2024.2325225 (Vega č. 1/0007/21 : Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí. APVV-21-0386 : Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb/Bees cannot make it all - DNA metabarcoding analysis of polinator biodiversity for omproving their protection and ecosystem services) Typ: ADCA
 • PROKOP, Pavol - FANČOVIČOVÁ, Jana. A positive presentation of wolves affects the explicit and implicit attitudes of schoolchildren towards them. In International Journal of Science Education, 2024, vol., iss., p. ISSN 0950-0693. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/09500693.2024.2327272 Typ: ADCA
 • PROKOP, Pavol** - JEZOVA, Zuzana. No Evidence for the Sensory Trap Hypothesis during Courtship in the Gift-Giving Spider Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae). In Acta Zoologica Bulgarica, 2024, vol. 76, iss. 1, p. ISSN 0324-0770. Typ: ADMA
 • HAMERLÍK, Ladislav - NOVIKMEC, Milan - SLOBODNÍKOVÁ, Veronika - VESELSKÁ, Marta - BITUŠÍK, Peter - SVITOK, Marek**. Diversity and distribution of chironomids in Central European ponds. In Ecology and Evolution, 2024, vol. 14, issue 5, article number e11354, p. ISSN 2045-7758. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/ece3.11354 Typ: ADCA
 • SZABÓ, Z. - HAMERLÍK, Ladislav - MAGYARI, Enikő Katalin. Two chironomid-inferred mean July air temperature reconstructions in the South Carpathian Mountains over the last 2000 years. In Holocene, 2024, vol. 34, iss., 18 pp. ISSN 0959-6836. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/09596836241236353 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus