Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav zoológie SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • AKIMOV, I. A - DIDYK, Yuliya. Trichinellosis of wild animals in Ukraine and its danger to the public. In Zoodiversity, 2020, vol. 54, no. 5, p. 411-418. ISSN 2707-725X. Dostupné na: https://doi.org/10.15407/zoo2020.05.411 Typ: ADMB
 • BUCZEK, A.** - BUCZEK, Weronika - BARTOSIK, Katarzyna - KULISZ, J. - STANKO, Michal. Ixodiphagus hookeri wasps (Hymenoptera: Encyrtidae) in two sympatric tick species Ixodes ricinus and Haemaphysalis concinna (Ixodida: Ixodidae) in the Slovak Karst (Slovakia): ecological and biological considerations. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. no. 11310. (2020: 4.379 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-90871-7 Typ: ADCA
 • Biologia. Editors [2007-] Štefan Janeček, [2009, 2013-] Mária Kazimírová, [2018-] Katarína Hegedüšová Vantarová, [managing editor Section Botany: 2017-] František Hindák, [2000-2017] Igor Mistrík. Cham : Springer International Publishing, 2018-. Copyrith a vlastník: Centrum biologie a rastlin a biodiverzity SAV, Ústav zoológie SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV. 12 x ročne. ISSN 0006-3088 Typ: FAI
 • KALÚZ, Stanislav* - ŠRÁMEK, Petr - ŠEVČÍK, Martin**. Rudnicula goffi n. sp. (Acariformes: Trombiculidae) from the diadem leaf-nosed bat Hipposideros diadema (Geoffroy) (Chiroptera: Hipposideridae) on Bali, Indonesia. In Systematic Parasitology, 2021, vol. 98, no. 1, p. 17-24. (2020: 1.431 - IF, Q4 - JCR, 0.471 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0165-5752. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11230-020-09958-w Typ: ADCA
 • KOČI, Juraj** - BISTA, Sandhya - CHIRANIA, Payal - YANG, Xiuli - KITSOU, Chrysoula - RANA, Vipin S. - YAS, Ozlem B. - SONENSHINE, Daniel E. - PAL, Utpal**. Antibodies against EGF-like domains in Ixodes scapularis BM86 orthologs impact tick feeding and survival of Borrelia burgdorferi. In Scientific Reports, 2021, vol. 11, no. 1, art. no. 6095. (2020: 4.379 - IF, Q1 - JCR, 1.240 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-021-85624-5 Typ: ADCA
 • KOZYRA, Katarzyna** - ZAJĄC, Tomasz - ANSORGE, Hermann - WIERZBICKI, Heliodor - MOSKA, Magdalena - STANKO, Michal - STOPKA, Pavel. Late Pleistocene Expansion of Small Murid Rodents across the Palearctic in Relation to the Past Environmental Changes. In GENES-BASEL, 2021, vol. 12, no. 5, art. no. 642. (2020: 4.096 - IF, Q2 - JCR, 1.337 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4425. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/genes12050642 (LQ1604 : National program for sustainability II. MICOBION No. 810224 : EU Horizont 2020. Vega č. 1/0084/18 : Genetická analýza vybraných nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonotickým potenciálom u zvierat a ľud) Typ: ADMA
 • KRASNOV, Boris R.** - SPICKETT, Andrea - JUNKER, Kerstin - BUGMYRIN, Sergej V. - IESHKO, Evgeny P. - BESPYATOVA, Lubov A. - STANKO, Michal - KHOKHLOVA, Irina S. - MATTHEE, Sonja. Parasite counts or parasite incidences? Testing differences with four analyses of infracommunity modelling for seven parasite–host associations. In Parasitology Research, 2021, vol. 120, no. 7, p. 2569–2584. (2020: 2.289 - IF, Q2 - JCR, 0.716 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0932-0113. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00436-021-07217-5 (Grant no. 149/17 : Israel Science Foundation. No. 0218–2019-0075 : the Government of the Russian Federation. Vega č. 2/0014/21 : Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy) Typ: ADCA
 • KYCA, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - MIŠÁK, Anton - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BREIER, Albert** - SULOVÁ, Zdena** - ŠEREŠ, Mário**. Insight into Bortezomib Focusing on Its Efficacy against P-gp-Positive MDR Leukemia Cells. In International Journal of Molecular Sciences, 2021, vol. 22, no. 11, art. no. 5504. (2020: 5.923 - IF, Q1 - JCR, 1.455 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms22115504 (APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. APP0011 : Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi) Typ: ADCA
 • KYCA, Tomáš - PAVLÍKOVÁ, Lucia - BOHÁČOVÁ, Viera - MIŠÁK, Anton - POTURNAYOVÁ, Alexandra - BREIER, Albert - SULOVÁ, Zdena - ŠEREŠ, Mário. Účinok bortezomibu na P-gp negatívnu a pozitívnu bunkovú líniu L1210. In Drobnicov memoriál 11. ročník. Trenčín - Kubrica, 2. – 4. september 2021 : Zborník príspevkov a program. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2021, s. 23-24. ISBN 978-80-972752-8-0. (Vega č. 2/0157/18 : Vplyv polyfenolov na funkcie signálnych proteínov zahrnutých v N-glykozylácii proteínov v endoplazmatickom retikule leukemických buniek v závislosti od expresie P-glykoproteínu. Vega č. 2/0070/19 : Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1. Vega č. 2/0159/19 : Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula na regulačné mechanizmy bunkového cyklu buniek s viacliekovou rezistenciou. Vega č. 2/0171/21 : Sledovanie prepojenia molekulárnych dejov vedúcich k rozvoju viacliekovej rezistencie v leukemických bunkách. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-19-0093 : Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin. APP0011 : Sledovanie molekulárnych šaperónov na povrchu buniek a interakcia s ich partnerskými proteínmi. Drobnicov memoriál) Typ: AFH
 • NAVARA, Tomáš** - CHVOJKA, Pavel - PEKAROVÁ, Stanislava - KOKAVEC, Igor*. Caddisflies of regulated and unregulated stretches of the lower Hron River (The Danube Basin, Slovakia). In Biodiversity & Environment, 2021, vol. 13, no. 1, p. 62-73. ISSN 1338-080X. Typ: ADFB
 • PECINA, Lukáš - PECINA, Peter - VĎAČNÝ, P. Problémy molekulárneho vymedzenia druhov: štúdia zameraná na nálevníky čeľade Clevelandellidae = Issues of molecular species delimitation: a study focused on ciliates of the family Clevelandellidae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 376-381. ISBN 978-80-223-5132-4. (Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
 • PECINA, Peter - PROKOP, Pavol - VIDLIČKA, Ľubomír - MAJTÁN, Juraj - PECINA, Lukáš - HROMNÍKOVÁ, Dominika - KLÖCKLEROVÁ, Vanda. Samočistenie švábov vyvolané vpichnutím neurotoxínu parazitoidnou osou = Self-cleaning of cockroaches induced by neurotoxin injection by the parasitoid wasp. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori: Eva Viglašová, Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Dagmara Gajanová. Recenzenti: členovia odborného výboru. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta MS TEAMS, 2021, s. 382-387. ISBN 978-80-223-5132-4. (VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku. VEGA 2/0074/21 : Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku - šírenie, ekológia a etológia.. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021) Typ: AFD
 • SCHNEIDER, Julia** - HOFFMANN, Bernd - FEVOLA, Cristina - SCHMIDT, Marie Luisa - IMHOLT, Christian - FISCHER, Stefan - ECKE, Frauke - HÖRNFELDT, Birger - MAGNUSSON, Magnus - OLSSON, Gert - RIZZOLI, Annapaola - TAGLIAPIETRA, V. - CHIARI, Mario - REUSKEN, C. - BUŽAN, Elena - KAZIMÍROVÁ, Mária - STANKO, Michal - WHITE, Thomas A. - REIL, D. - OBIEGALA, Anna - MEREDITH, Anna - DREXLER, J.F. - ESSBAUER, S. - HENTTONEN, Heikki - JACOB, Jens - HAUFFE, H.C. - BEER, Martin - HECKEL, G. - ULRICH, Rainer G. Geographical Distribution and Genetic Diversity of Bank Vole Hepaciviruses in Europe. In Viruses, 2021, vol. 13, no. 7, art. no. 1258. (2020: 5.048 - IF, Q2 - JCR, 1.828 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1999-4915. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/v13071258 (grant: 261504 EDENext : Biology and control of vector-borne infection. FKZ 01KI1018 : NAUPa-net. FKZ 01KI1303 : NaUPa-net. VINNOVA (P32060-1) : VINNOVA (P32060-1). Grant. no. 2007-107 : Swedish Research Council Formas. Grant 31003A-176209 : Swiss National Science Foundation) Typ: ADMA
 • SIENKIEWICZ, Elwira** - GASIOROWSKI, Michal - HAMERLÍK, Ladislav* - BITUŠÍK, Peter - STANCZAK, Joanna. A new diatom training set for the reconstruction of pastwater pH in the Tatra Mountain lakes. In Journal of Paleolimnology, 2021, vol. 65, iss. 4, 15 pp. (2020: 1.930 - IF, Q3 - JCR, 0.655 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0921-2728. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10933-021-00182-0 Typ: ADCA
 • ŠEVČÍK, Martin** - KALÚZ, Stanislav* - ŠRÁMEK, Petr. A new species of Chiroptella Vercammen-Grandjean, 1960 (Acari: Trombiculidae) from diadem leaf-nosed bat Hipposideros diadema (Geoffroy) (Chiroptera: Hipposideridae) in Bali Island (Indonesia) with distribution records, hosts, and a key to the species of the genus. In Systematic Parasitology, 2021, vol. 98, no. 1, p. 1-15 pp. (2020: 1.431 - IF, Q4 - JCR, 0.471 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0165-5752. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11230-020-09955-z (VEGA 2/0139/17 : Ekologický a etologický výskum invázneho švába Ectobius vittiventris (Blattaria) na Slovensku) Typ: ADCA
 • ŠPITÁLSKA, Eva** - BOLDIŠOVÁ, Eva - ŠTEFANIDESOVÁ, Katarína - KOCIANOVÁ, Elena - MAJERČÍKOVÁ, Zuzana - RUSŇÁKOVÁ - TARAGEĽOVÁ, Veronika - SELYEMOVÁ, Diana - CHVOSTÁČ, Michal - DERDÁKOVÁ, Markéta - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Pathogenic microorganisms in ticks removed from Slovakian residents over the years 2008–2018. In Ticks and Tick-Borne Diseases, 2021, vol. 12, no. 2, art. no. 101626, 11 pp. (2020: 3.744 - IF, Q2 - JCR, 1.232 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1877-959X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101626 (VEGA 2/0119/17 : Detailná identifikácia a charakterizácia Borrelia burgdorferi sensu lato a Borrelia miyamotoi pomocou multilokusovej sekvenčnej typizácie (MLST).. VEGA 2/0021/21 : Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení. APVV-16-0463 : Ekológia hostiteľskej špecifickosti vektormi prenášaných parazitov. APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií) Typ: ADCA
 • VRŠANSKÝ, Peter - SENDI, Hemen - HINKELMAN, Jan** - HAIN, Miroslav. Alienopterix Mlynsky et al., 2018 complex in North Myanmar amber supports Umenocoleoidea/ae status. In Biologia, 2021, vol. 76, no. 8, p. 2207-2224. (2020: 1.350 - IF, Q4 - JCR, 0.282 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-021-00689-x Typ: ADDA
 • YANG, Xiuli* - KOČI, Juraj* - SMITH, Alexis A.* - ZHUANG, Xuran - SHARMA, Kavita - DUTTA, Shraboni - RANA, Vipin S. - KITSOU, Chrysoula - YAS, Ozlem B. - MONGODIN, Emmanuel F. - PAL, Utpal**. A novel tick protein supports integrity of gut peritrophic matrix impacting existence of gut microbiome and Lyme disease pathogens. In Cellular microbiology, 2021, vol. 23, no. 2, art. no. 13275. (2020: 3.715 - IF, Q2 - JCR, 1.542 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1462-5814. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/cmi.13275 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus