Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
122/2023 chemikálie  
Life Technologies s.r.o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO: 45341931
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
25. 5. 2023 2 112,74
046/2023 chemikálie  
Life Technologies s.r.o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO: 45341931
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
10. 3. 2023 371,10
295/2023 odborná literatúra  
Malé centrum - kníhkupectvo
Radlinského 9, 811 07 Bratislava
IČO: 35812575
Podpísal: Marek Semelbauer (vedecký pracovník)
10. 11. 2023 586,49
156/2023 rámy na monitorovanie kliešťov  
Marek Molnár
Marianská 516/16, 900 31 Stupava
IČO: 41718623
Podpísal: Markéta Derdáková (samostatný vedecký pracovník)
18. 7. 2023 379,60
314/2023 vystavenie JCD  
Mária Mišovská
Prídavková 1, 841 06 Bratislava
IČO: 34460055
Podpísal: Dušan Žitňan (samostatný vedecký pracovník)
22. 11. 2023 39,60
265/2023 výmena ventilov  
Marlus Grou s.r.o.
Štúrova 155, 949 01 Nitra
IČO: 31411304
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
30. 10. 2023 7 920,00
101/2023 servis  
MARLUS Group s.r.o.
Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
IČO: 31411304
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
9. 5. 2023 200,00
135/2023 kniha  
Martinus, s.r.o.
Gorkého 4, 036 01 Martin
IČO: 45503249
Podpísal: Igor Kokavec (vedecký pracovník)
8. 6. 2023 9,66
021/2023 publikačné náklady  
MDPI
St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel Switzerland
Podpísal: Mária Kazimírová (samostatný vedecký pracovník)
14. 2. 2023 1 317,81
143/2023 publikačné poplatky  
MDPI
St. Alban-ANlage 66, 4052 Basel Switzerland
Podpísal: Mária Kazimírová (samostatný vedecký pracovník)
23. 6. 2023 1 632,10
250/2023 chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Sanjay Ramnarayan Yadav (doktorand)
25. 10. 2023 642,40
249/2023 chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
25. 10. 2023 1 284,80
165/2023 chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Ľubomír Vidlička (samostatný vedecký pracovník)
7. 8. 2023 1 556,50
120/2023 chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
25. 5. 2023 1 512,00
094/2023 chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Ľubomír Vidlička (samostatný vedecký pracovník)
21. 4. 2023 1 767,87
086/2023 chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
3. 4. 2023 349,26
003/2023 chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Ladislav Roller (zástupca riaditeľa)
10. 1. 2023 62,35
298/2023 kity, chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
13. 11. 2023 1 352,84
253/2023 PCR  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
26. 10. 2023 1 503,21
133/2023 protilátky - chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Veronika Michalková (samostatný vedecký pracovník)
1. 6. 2023 1 708,30
043/2023 syntéza peptidov  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Ladislav Roller (zástupca riaditeľa)
9. 3. 2023 2 044,50
001/2023 syntéza peptidov  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
2. 1. 2023 531,60
027/2023 servis  
MG Servis s.r.o.
Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
IČO: 51415461
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
15. 2. 2023 198,84
026/2023 servis  
MG Servis s.r.o.
Wolkrova 2, 851 01 Bratislava
IČO: 51415461
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
15. 2. 2023 184,80
267/2023 chemikálie  
MGP, spol. s r.o.
Šustekova 2, 851 04 Bratislava
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
31. 10. 2023 990,00
297/2023 rukavice  
MGP, spol. s r.o.
Šustekova 2, 851 04 Bratislava
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
10. 11. 2023 2,94
040/2023 kontrola hasiacich prístrojov  
MIFO, s.r.o.
Eugena Suchoňa 6220/7, 902 01 Pezinok
IČO: 47388978
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
28. 2. 2023 171,00
072/2023 cukor  
MiHi.sk s.r.o.
Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava
IČO: 36645095
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
17. 3. 2023 16,00
078/2023 podložka na stôl  
MiHi.sk s.r.o.
Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava
IČO: 36645095
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
28. 3. 2023 40,50
228/2023 kancelárske potreby  
MIHI.sk, s.r.o.
Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava
IČO: 36645095
Podpísal: Mária Kazimírová (samostatný vedecký pracovník)
16. 10. 2023 823,81
Začiatok  Späť
6
10
Ďalej  Koniec