Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
223/2023 školenie - Dr. Chvostač  
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
IČO: 00493546
Podpísal: Markéta Derdáková (samostatný vedecký pracovník)
10. 10. 2023 115,00
221/2023 školenie - M. Fečák  
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
IČO: 00493546
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
10. 10. 2023 115,00
220/2023 školenie - Mgr. Kobliškova  
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
IČO: 00493546
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
10. 10. 2023 115,00
222/2023 školenie - Mgr. Theissová  
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
IČO: 00493546
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
10. 10. 2023 115,00
047/2023 publikačné náklady  
International Society of Hymenopterists
1630 Linden Drive, Madison, WI 53706, USA
Podpísal: Ladislav Roller (zástupca riaditeľa)
10. 3. 2023 546,00
194/2023 čítačka  
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
IČO: 35950226
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
25. 9. 2023 25,90
315/2023 notebook  
iStyle s.r.o.
Lamač 6780, 841 03 Bratislava
IČO: 36732753
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
28. 11. 2023 1 715,00
146/2023 servis  
Ivan Šoka-Autoelektorservis
Medvedovej 15, 851 04 Bratislava
IČO: 41540093
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
26. 6. 2023 90,00
282/2023 malovanie  
Ján Lovász
Tonkovce 501, 930 38 Nový Život
IČO: 43675875
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
6. 11. 2023 6 525,00
105/2023 montáž denného svietenia + oprava  
Juraj Štefek
Veterná 7, 900 31 Stupava
IČO: 46444556
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
15. 5. 2023 618,20
328/2023 tonery  
JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
18. 12. 2023 1 323,60
189/2023 tonery  
JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
21. 9. 2023 1 941,48
081/2023 tonery  
JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
29. 3. 2023 794,40
264/2023 chemikálie  
K-Trade spol. s .r.o.
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
30. 10. 2023 183,17
056/2023 laboratórny materiál  
K-Trade spol. s .r.o.
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 35848570
Podpísal: Veronika Michalková (vedecký pracovník)
10. 3. 2023 660,00
191/2023 primery  
K-Trade spol. s .r.o.
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 35848570
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
22. 9. 2023 127,79
296/2023 sekvenovanie  
K-Trade spol. s .r.o.
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 35848570
Podpísal: Emanuel Procházka (vedecký pracovník)
10. 11. 2023 1 879,88
262/2023 sekvenovanie  
K-Trade spol. s .r.o.
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 35848570
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
30. 10. 2023 2 655,40
053/2023 dataprojektor  
K24 International s.r.o.
U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava, ČR
IČO: 27851559
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
10. 3. 2023 634,25
050/2023 servis klimatizácií  
Klima LG, s.r.o.
Sumbalova 3, 841 04 Bratislava
IČO: 44462905
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
10. 3. 2023 153,60
311/2023 oprava  
Krumpan Milan - MK Klampiarstvo
Krásnohorská 15, 851 07 Bratislava
IČO: 40576388
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
22. 11. 2023 4 050,72
079/2023 inkubátor  
KVANT spol s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
28. 3. 2023 1 050,00
032/2023 Laboratorne prístroje  
KVANT spol s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
20. 2. 2023 5 677,96
057/2023 laboratórny materiál  
KVANT spol s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Veronika Michalková (samostatný vedecký pracovník)
10. 3. 2023 776,73
062/2023 skrinka  
KVANT spol s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
13. 3. 2023 300,00
192/2023 laboratórny materiál  
KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
22. 9. 2023 103,00
305/2023 nožnice  
KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Ľubomír Vidlička (samostatný vedecký pracovník)
16. 11. 2023 34,96
317/2023 príslušenstvo k mikroskopu  
KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
28. 11. 2023 174,00
113/2023 laboratórny materiál  
LABO-SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
22. 5. 2023 1 418,10
115/2023 laboratórny materiál  
LABO-SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
22. 5. 2023 2 952,00
Začiatok  Späť
5
11
Ďalej  Koniec