Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
296/2023 sekvenovanie  
K-Trade spol. s .r.o.
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 35848570
Podpísal: Emanuel Procházka (vedecký pracovník)
10. 11. 2023 1 879,88
262/2023 sekvenovanie  
K-Trade spol. s .r.o.
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 35848570
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
30. 10. 2023 2 655,40
053/2023 dataprojektor  
K24 International s.r.o.
U Studia 2253/20, 700 30 Ostrava, ČR
IČO: 27851559
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
10. 3. 2023 634,25
050/2023 servis klimatizácií  
Klima LG, s.r.o.
Sumbalova 3, 841 04 Bratislava
IČO: 44462905
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
10. 3. 2023 153,60
311/2023 oprava  
Krumpan Milan - MK Klampiarstvo
Krásnohorská 15, 851 07 Bratislava
IČO: 40576388
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
22. 11. 2023 4 050,72
312/2023 zakrytovanie komína a strešných výduchov  
Krumpan Milan - MK Klampiarstvo
Krásnohorská 15, 851 07 Bratislava
IČO: 40576388
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
22. 11. 2023 1 393,86
079/2023 inkubátor  
KVANT spol s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
28. 3. 2023 1 050,00
032/2023 Laboratorne prístroje  
KVANT spol s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
20. 2. 2023 5 677,96
057/2023 laboratórny materiál  
KVANT spol s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Veronika Michalková (samostatný vedecký pracovník)
10. 3. 2023 776,73
062/2023 skrinka  
KVANT spol s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
13. 3. 2023 300,00
192/2023 laboratórny materiál  
KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
22. 9. 2023 103,00
317/2023 príslušenstvo k mikroskopu  
KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
28. 11. 2023 174,00
113/2023 laboratórny materiál  
LABO-SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
22. 5. 2023 1 418,10
115/2023 laboratórny materiál  
LABO-SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
22. 5. 2023 2 952,00
114/2023 laboratórny materiál  
LABO-SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
Podpísal: Ľubomír Vidlička (samostatný vedecký pracovník)
22. 5. 2023 2 964,00
287/2023 spotrebný materiál  
LABO-SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
Podpísal: Markéta Derdáková (vedecký pracovník)
6. 11. 2023 379,01
200/2023 chemikálie  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
26. 9. 2023 807,40
197/2023 chemikálie  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35848189
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
25. 9. 2023 241,45
131/2023 chemikálie  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35848189
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
1. 6. 2023 964,70
123/2023 chemikálie  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 851 01 Bratislava
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
25. 5. 2023 440,70
116/2023 chemikálie  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35848189
Podpísal: Veronika Michalková (samostatný vedecký pracovník)
22. 5. 2023 1 414,60
278/2023 chemikálie, reagencie  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35848189
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
3. 11. 2023 569,10
263/2023 chemikálie, reagencie  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
30. 10. 2023 3 994,77
213/2023 servis  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35848189
Podpísal: Mária Kazimírová (samostatný vedecký pracovník)
5. 10. 2023 96,00
211/2023 spotrebný materiál  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35848189
Podpísal: Emanuel Procházka (vedecký pracovník)
4. 10. 2023 955,78
098/2023 chemikálie  
LAMDA LIFE, a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Ladislav Roller (zástupca riaditeľa)
27. 4. 2023 946,60
275/2023 terénne vybavenie  
Landema Group s.r.o.
Dobronicka 986/35, 142 00 Praha
IČO: 27222357
Podpísal: Barbara Mangová (vedecký pracovník)
3. 11. 2023 130,25
136/2023 odborná literatúra  
Lauterbornia, Erik Mauch Verlag
86424 Dinkelscherben Mühlangerstrasse 11
Podpísal: Igor Kokavec (vedecký pracovník)
8. 6. 2023 92,00
076/2023 uhlová brúska  
Lidl Slovenská republika v. o. s.
Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava
IČO: 35793783
Podpísal: Marek Semelbauer (vedecký pracovník)
28. 3. 2023 34,89
195/2023 vysávač  
Lidl Slovenská republika, v. o. s.
Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava
IČO: 35793783
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
25. 9. 2023 100,99
Začiatok  Späť
5
10
Ďalej  Koniec