Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
125/2023 pracovná obuv  
PROROK SPORT, s.r.o.
Nádražní 32, 756 61 Rožnov pod Radhooštěm
IČO: 25872394
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
26. 5. 2023 122,00
126/2023 pracovná obuv  
Baťa Slovensko
SNP 16, 811 06 Bratislava
IČO: 34103015
Podpísal: Yuliya Didyk (samostatný vedecký pracovník)
26. 5. 2023 80,99
127/2023 stravné e-kupóny  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
30. 5. 2023 822,00
128/2023 chemikálie  
DYNEX Servis, spol. s r.o.
Nové Kalište 1197/17, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 36030848
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
30. 5. 2023 724,35
129/2023 laboratorny materiál  
Animalab s.r.o.
NaBateriích 505/57, 162 00 Praha ČR
IČO: 03325008
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
30. 5. 2023 532,40
130/2023 prezúvanie  
Auto Lamač Plus, spol. s.r.o.
Hodonínska 6713/13, 841 03 Bratislava
IČO: 51215586
Podpísal: Alžbeta Darolová (samostatný vedecký pracovník)
1. 6. 2023 33,60
131/2023 chemikálie  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35848189
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
1. 6. 2023 964,70
133/2023 protilátky - chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Veronika Michalková (samostatný vedecký pracovník)
1. 6. 2023 1 708,30
134/2023 brašňa na prokejtor  
ESAT, s.r.o.
Hlavné námestie 17, 060 01 Kežmarok
IČO: 44210531
Podpísal: Igor Kokavec (vedecký pracovník)
8. 6. 2023 34,79
135/2023 kniha  
Martinus, s.r.o.
Gorkého 4, 036 01 Martin
IČO: 45503249
Podpísal: Igor Kokavec (vedecký pracovník)
8. 6. 2023 9,66
136/2023 odborná literatúra  
Lauterbornia, Erik Mauch Verlag
86424 Dinkelscherben Mühlangerstrasse 11
Podpísal: Igor Kokavec (vedecký pracovník)
8. 6. 2023 92,00
137/2023 odvoz odpadu  
ARGUSS, s.r.o.
Tallerova 10, 811 02 Bratislava
IČO: 31365213
Podpísal: Eva Vráblová (účtovníčka)
9. 6. 2023 93,36
138/2023 pracovná obuv + odev  
Arnox, spol. s r.o.
Brežný riadok 16/1498, 058 01 Poprad
IČO: 36463353
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
15. 6. 2023 132,00
139/2023 letáky - 70.výročie SAV  
NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o.
Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava
IČO: 35714131
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
19. 6. 2023 18,00
140/2023 čistič klimatizácie  
DAMPIER, s.r.o.
Rumanová 358, 951 37 Rumanová
IČO: 36564010
Podpísal: Ladislav Roller (samostatný vedecký pracovník)
21. 6. 2023 30,81
141/2023 pečiatky  
Pandrlak advertisitng s.r.o.
Pezinská 5104, 901 01 Malacky
IČO: 52394476
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
22. 6. 2023 56,63
142/2023 entomologické pomôcky  
RNDr. Ondrej Šauša, Entomologické pomôcky
Hany Meličkovej 6, 841 05 Bratislava
IČO: 30164095
Podpísal: Marek Semelbauer (vedecký pracovník)
23. 6. 2023 171,00
143/2023 publikačné poplatky  
MDPI
St. Alban-ANlage 66, 4052 Basel Switzerland
Podpísal: Mária Kazimírová (samostatný vedecký pracovník)
23. 6. 2023 1 632,10
144/2023 náhradné diely  
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
IČO: 35828161
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
23. 6. 2023 131,77
145/2023 stravné e-kupóny  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
26. 6. 2023 668,56
146/2023 servis  
Ivan Šoka-Autoelektorservis
Medvedovej 15, 851 04 Bratislava
IČO: 41540093
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
26. 6. 2023 90,00
147/2023 komponenty do PC  
Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
29. 6. 2023 130,39
148/2023 Larvy - Chrysopa  
Ing. Zoltán Tamašek bioTOMAL
Rubáň 291, 941 36 Rubáň
IČO: 17635969
Podpísal: Ľubomír Vidlička (samostatný vedecký pracovník)
3. 7. 2023 59,14
149/2023 servis  
AUTO REMI s.r.o.
Ľudovíta Fullu 18, 841 05 Bratislava
IČO: 47845678
Podpísal: Igor Kokavec (vedecký pracovník)
3. 7. 2023 147,95
150/2023 lišta zámková  
Cb elektro s.r.o.
Krivá 25, 00 01 Košice
IČO: 36584622
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
3. 7. 2023 30,64
151/2023 pracovné oblečenie  
Zajo Design s.r.o.
29.augusta 1646/6, 924 01 Galanta
IČO: 51695529
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
3. 7. 2023 203,40
152/2023 laboratórny materiál  
SARSTEDT spol s r.o.
Pri smaltovni 4, 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
11. 7. 2023 866,96
153/2023 pracovná obuv  
Arnox, spol. s r.o.
Brežný riadok 16/1498, 058 01 Poprad
IČO: 36463353
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
11. 7. 2023 240,00
154/2023 preprava  
TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Pri starom letisku č. 14, P.O.BOX 48, 830 06 Bratislava
IČO: 31351603
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
13. 7. 2023 93,35
155/2023 preprava  
TNT Express Worldwide spol. s r.o.
Pri starom letisku č. 14, P.O.BOX 48, 830 06 Bratislava
IČO: 31351603
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (vedecký pracovník)
18. 7. 2023 19,21
Začiatok  Späť
5
11
Ďalej  Koniec