Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
302/2023 notebook  
Back Market
Jung, SAS 199 Rue Championnet, 75018 Paríž, Francúzsko
IČO: 804049476
Podpísal: Radovan Václav (vedecký pracovník)
13. 11. 2023 1 285,00
249/2023 chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
25. 10. 2023 1 284,80
095/2023 chemikálie  
Bertin Technologies SAS
10 bis, avenue Ampere 78 180 Montigny-le-Bretonneux France
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
21. 4. 2023 1 173,00
309/2023 nábytok  
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
IČO: 44413467
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
20. 11. 2023 1 147,20
013/2023 konferenčný poplatok  
Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH
Carl-Pulfrich-Strasse 1, 077 45 Jena Germany
Podpísal: Mária Kazimírová (vedecký pracovník)
26. 1. 2023 1 080,00
079/2023 inkubátor  
KVANT spol s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
28. 3. 2023 1 050,00
255/2023 chemikálie  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 05 Bratislava
IČO: 35768444
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
27. 10. 2023 1 045,00
118/2023 chemikálie  
BioTech s.r.o.
Kresánkova 12, 841 05 Bratislava
IČO: 35768444
Podpísal: Ladislav Roller (zástupca riaditeľa)
24. 5. 2023 1 045,00
251/2023 chemikálie  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 05 Bratislava
Podpísal: Markéta Derdáková (samostatný vedecký pracovník)
26. 10. 2023 1 037,50
030/2023 prehliadka a validácia laboratórnych zariadení  
TRIGON PLUS s.r.o.
Goralská 40/2281, 851 01 Bratislava
IČO: 31340954
Podpísal: Ladislav Roller (zástupca riaditeľa)
16. 2. 2023 1 035,50
284/2023 chemikálie, spotrebný materiál  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 05 Bratislava
IČO: 35768444
Podpísal: Markéta Derdáková (vedecký pracovník)
6. 11. 2023 1 020,00
308/2023 tlač plagátov  
Tlačiareň Dóša
Dúbravská cesta 9, 845 30 Bratislava 45
IČO: 35838752
Podpísal: Peter Vršanský (vedecký pracovník)
20. 11. 2023 996,00
011/2023 hygienické potreby  
PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava
IČO: 33768897
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
20. 1. 2023 993,60
267/2023 chemikálie  
MGP, spol. s r.o.
Šustekova 2, 851 04 Bratislava
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
31. 10. 2023 990,00
131/2023 chemikálie  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35848189
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
1. 6. 2023 964,70
124/2023 laboratórny materiál  
SARSTEDT spol s r.o.
Pri smaltovni 4, 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
25. 5. 2023 956,91
211/2023 spotrebný materiál  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35848189
Podpísal: Emanuel Procházka (vedecký pracovník)
4. 10. 2023 955,78
318/2023 občerstvenie  
D&S - Demovič a syn
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 11652241
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
29. 11. 2023 947,00
098/2023 chemikálie  
LAMDA LIFE, a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Ladislav Roller (zástupca riaditeľa)
27. 4. 2023 946,60
183/2023 lieh  
DIPLOMAT, s.r.o.
Plavecké podhradie 209, 906 36 Plavecké podhradie
IČO: 31439225
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
13. 9. 2023 944,40
245A/2023 potrava  
FUKUI AND CO.,
3-21-19 Izumichuokita, Izumi-ku, Yohohama, 245-0024, Japan
Podpísal: Dušan Žitňan (samostatný vedecký pracovník)
18. 10. 2023 937,01
273/2023 laboratórny materiál  
SARSTEDT spol. s r.o.
Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
31. 10. 2023 935,65
152/2023 laboratórny materiál  
SARSTEDT spol s r.o.
Pri smaltovni 4, 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
11. 7. 2023 866,96
160/2023 stravné e-kupóny  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
24. 7. 2023 865,84
285/2023 spotrebný materiál  
SARSTEDT spol. s r.o.
Pri smaltovni 4, 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
6. 11. 2023 864,78
206/2023 pipety, skumavky  
Eppendorf Czech Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina 842 15 Bratislava
IČO: 44701420
Podpísal: Emanuel Procházka (vedecký pracovník)
28. 9. 2023 852,03
242/2023 elektronická licencia  
COMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 31358411
Podpísal: Mária Kazimírová (samostatný vedecký pracovník)
18. 10. 2023 832,50
228/2023 kancelárske potreby  
MIHI.sk, s.r.o.
Panónska cesta 8, 851 04 Bratislava
IČO: 36645095
Podpísal: Mária Kazimírová (samostatný vedecký pracovník)
16. 10. 2023 823,81
127/2023 stravné e-kupóny  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
30. 5. 2023 822,00
254/2023 stravné e-kupóny  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
26. 10. 2023 813,15
Začiatok  Späť
3
11
Ďalej  Koniec