Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
278/2023 chemikálie, reagencie  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35848189
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
3. 11. 2023 569,10
279/2023 terénne oblečenie  
Dual Trade s.r.o.
Sazovická 455/28, 155 21 Praha
IČO: 24970141
Podpísal: Barbara Mangová (vedecký pracovník)
3. 11. 2023 130,25
280/2023 pracovná obuv  
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
IČO: 43909159
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
3. 11. 2023 91,88
281/2023 počítače  
Euroline computer s.r.o.
Svätoplukova 7, 036 01 Martin
IČO: 36395994
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
3. 11. 2023 1 545,30
282/2023 malovanie  
Ján Lovász
Tonkovce 501, 930 38 Nový Život
IČO: 43675875
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
6. 11. 2023 1 185,00
283/2023 posterový deň  
Ústav hydrológie SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00166600
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
6. 11. 2023 50,00
284/2023 chemikálie, spotrebný materiál  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 05 Bratislava
IČO: 35768444
Podpísal: Markéta Derdáková (vedecký pracovník)
6. 11. 2023 1 020,00
285/2023 spotrebný materiál  
SARSTEDT spol. s r.o.
Pri smaltovni 4, 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
6. 11. 2023 864,78
286/2023 chemikálie  
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 1197/17, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 36030848
Podpísal: Veronika Rusňáková Tarageľová (samostatný vedecký pracovník)
6. 11. 2023 724,35
287/2023 spotrebný materiál  
LABO-SK, s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
Podpísal: Markéta Derdáková (vedecký pracovník)
6. 11. 2023 379,01
288/2023 centrifuga  
Eppendorf Czech Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina 842 15 Bratislava
IČO: 44701420
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
7. 11. 2023 5 055,30
290/2023 desprej  
vašalekaren.sk s.r.o.
Hornočermánska 4, 949 01 Nitra
IČO: 52600157
Podpísal: Yuliya Didyk (vedecký pracovník)
7. 11. 2023 44,89
291/2023 materiál  
SARSTEDT spol. s r.o.
Pri smaltovni 4, 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
10. 11. 2023 20,39
291A/2023 gélová páska  
ŠEVT a.s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
IČO: 31331131
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
10. 11. 2023 45,13
292/2023 sekvenovanie  
GenSeq s.r.o.
Wolkerova 1382, 256 01 Benešov u Prahy, ČR
IČO: 24263320
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
10. 11. 2023 1 548,80
293//2023 objektív  
AQT
Kazanská 1/B, 821 06 Bratislava
IČO: 36042234
Podpísal: Marek Semelbauer (vedecký pracovník)
10. 11. 2023 296,00
294/2023 entomologické pomôcky  
RNDr. Ondrej Šauša, Entomologické pomôcky a literatúra
Hany Meličkovej 6, 841 05 Bratislava
IČO: 30164095
Podpísal: Marek Semelbauer (vedecký pracovník)
10. 11. 2023 555,00
295/2023 odborná literatúra  
Malé centrum - kníhkupectvo
Radlinského 9, 811 07 Bratislava
IČO: 35812575
Podpísal: Marek Semelbauer (vedecký pracovník)
10. 11. 2023 586,49
296/2023 sekvenovanie  
K-Trade spol. s .r.o.
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 35848570
Podpísal: Emanuel Procházka (vedecký pracovník)
10. 11. 2023 1 879,88
297/2023 rukavice  
MGP, spol. s r.o.
Šustekova 2, 851 04 Bratislava
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
10. 11. 2023 2,94
298/2023 kity, chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
13. 11. 2023 1 352,84
299/2023 plasty  
SARSTEDT spol. s r.o.
Pri smaltovni 4, 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Podpísal: Ľubomír Vidlička (samostatný vedecký pracovník)
13. 11. 2023 1 731,80
300/2023 externý disk, príslušenstvo k PC  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
13. 11. 2023 283,09
301/2023 magnetická tabuľa  
Aga24, s.r.o.
Tová Tovární 1940, 737 01 Český Třšín ČR
IČO: 03730689
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
13. 11. 2023 40,10
302/2023 notebook  
Back Market
Jung, SAS 199 Rue Championnet, 75018 Paríž, Francúzsko
IČO: 804049476
Podpísal: Radovan Václav (vedecký pracovník)
13. 11. 2023 1 285,00
303/2023 odborná literatúra  
Libristo Media s.r.o.
sychrov 55, 755 01 Vsetin CZ
IČO: 04448367
Podpísal: Ján Samay (doktorand)
14. 11. 2023 58,79
304/2023 jedálne kupóny - sociálny fond 2023  
Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64/A, 831 04 Bratislava
IČO: 53528654
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
14. 11. 2023 2 724,00
305/2023 nožnice  
KVANT spol. s r.o.
FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Ľubomír Vidlička (samostatný vedecký pracovník)
16. 11. 2023 34,96
306/2023 entomologické pomôcky, knihy  
Ing. Miloš Machálik
Strojárska 361/6, 966 01 Hliník nad Hronom
IČO: 35303999
Podpísal: Ľubomír Vidlička (samostatný vedecký pracovník)
16. 11. 2023 313,00
307/2023 propagačné materiály  
AMBA projects International
Tichá 4, 811 02 Bratislava
IČO: 36066575
Podpísal: Peter Vršanský (vedecký pracovník)
20. 11. 2023 8 000,00
Začiatok  Späť
10
11
Ďalej  Koniec