Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
320/2023 Suzuki SX4 S-CROSS  
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452, 020 01 Púchov
IČO: 31570364
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
4. 12. 2023 29 870,00
023/2023 letenky  
Pelikantravel.com s.r.o.
Pribinova 17954/10, 811 09 Bratislava
IČO: 35897821
Podpísal: Peter Vršanský (vedecký pracovník)
14. 2. 2023 8 915,34
307/2023 propagačné materiály  
AMBA projects International
Tichá 4, 811 02 Bratislava
IČO: 36066575
Podpísal: Peter Vršanský (vedecký pracovník)
20. 11. 2023 8 000,00
167/2023 knižná publikácia  
AMBA projects International
Tichá 4, 811 02 Bratislava
IČO: 36066575
Podpísal: Peter Vršanský (samostatný vedecký pracovník)
7. 8. 2023 8 000,00
265/2023 výmena ventilov  
Marlus Grou s.r.o.
Štúrova 155, 949 01 Nitra
IČO: 31411304
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
30. 10. 2023 7 920,00
029/2023 propagačné materiály  
AMBA projekty
Tichá 4, 811 02 Bratislava
IČO: 36066575
Podpísal: Peter Vršanský (vedecký pracovník)
15. 2. 2023 6 000,00
032/2023 Laboratorne prístroje  
KVANT spol s r.o.
FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
IČO: 31398294
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
20. 2. 2023 5 677,96
288/2023 centrifuga  
Eppendorf Czech Slovakia s.r.o.
Mlynská dolina 842 15 Bratislava
IČO: 44701420
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
7. 11. 2023 5 055,30
022/2023 terénna výstroj  
YAK&RYSY
Lovinského 43, 811 04 Bratislava
IČO: 44973055
Podpísal: Peter Vršanský (vedecký pracovník)
14. 2. 2023 4 546,50
218/2023 kamera + adaptér  
PRAGOLAB s.r.o.
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO: 31352839
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
9. 10. 2023 4 340,40
028/2023 zabezpečenie študentov na expedíciu BARS  
AMBA projekty
Tichá 4, 811 02 Bratislava
IČO: 36066575
Podpísal: Peter Vršanský (vedecký pracovník)
15. 2. 2023 4 248,24
311/2023 oprava  
Krumpan Milan - MK Klampiarstvo
Krásnohorská 15, 851 07 Bratislava
IČO: 40576388
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
22. 11. 2023 4 050,72
263/2023 chemikálie, reagencie  
Lambda Life a.s.
Levočská 3, 851 01 Bratislava
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
30. 10. 2023 3 994,77
277/2023 počítače + komponenty  
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
IČO: 36212466
Podpísal: Ľubomír Vidlička (samostatný vedecký pracovník)
3. 11. 2023 3 610,87
236/2023 chemikálie, reagencie  
BIOTECH s.r.o.
Kresánkova 12, 841 05 Bratislava
IČO: 35768444
Podpísal: Olha Zhovnerchuk (vedecký pracovník)
17. 10. 2023 3 500,00
224/2023 kity  
DYNEX Servis spol. s r.o.
Nové Kalište 1197/17, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 36030848
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
11. 10. 2023 3 056,13
114/2023 laboratórny materiál  
LABO-SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
Podpísal: Ľubomír Vidlička (samostatný vedecký pracovník)
22. 5. 2023 2 964,00
274/2023 ubytovnanie,strava  
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Podpísal: Peter Vršanský (vedecký pracovník)
3. 11. 2023 2 963,00
115/2023 laboratórny materiál  
LABO-SK s.r.o.
Slávičie údolie 102/A, 811 02 Bratislava
IČO: 36365556
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
22. 5. 2023 2 952,00
201/2023 notebooky  
eD system a.s.
Prievozská 6/S, 821 09 Bratislava
IČO: 51915529
Podpísal: Dušan Žitňan (samostatný vedecký pracovník)
26. 9. 2023 2 867,82
202/2023 publikačný poplatok  
Oxford University Press
Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP, England
Podpísal: Martina Gáliková (samostatný vedecký pracovník)
26. 9. 2023 2 817,30
002/2023 školenie - časť II.  
EI, s.r.o.
Okružná 784/42, 972 41 Koš
IČO: 36298841
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
4. 1. 2023 2 750,00
262/2023 sekvenovanie  
K-Trade spol. s .r.o.
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 35848570
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
30. 10. 2023 2 655,40
122/2023 chemikálie  
Life Technologies s.r.o.
Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO: 45341931
Podpísal: Dušan Žitňan (riaditeľ)
25. 5. 2023 2 112,74
043/2023 syntéza peptidov  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Ladislav Roller (zástupca riaditeľa)
9. 3. 2023 2 044,50
189/2023 tonery  
JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3, 851 01 Bratislava
IČO: 31344194
Podpísal: Ladislav Roller (riaditeľ)
21. 9. 2023 1 941,48
214/2022 publikačný poplatok  
Oxford University Press
Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP, England
Podpísal: Martina Gáliková (vedecký pracovník)
2. 11. 2023 1 938,00
296/2023 sekvenovanie  
K-Trade spol. s .r.o.
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
IČO: 35848570
Podpísal: Emanuel Procházka (vedecký pracovník)
10. 11. 2023 1 879,88
094/2023 chemikálie  
Merck Life Science spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
IČO: 51083523
Podpísal: Ľubomír Vidlička (samostatný vedecký pracovník)
21. 4. 2023 1 767,87
299/2023 plasty  
SARSTEDT spol. s r.o.
Pri smaltovni 4, 851 01 Bratislava
IČO: 31359825
Podpísal: Ľubomír Vidlička (samostatný vedecký pracovník)
13. 11. 2023 1 731,80
Začiatok  Späť
1
10
Ďalej  Koniec