Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
18/2024 Dodatok č. 5  (pdf / 172.82 KB)
PIEM Consulting, s.r.o.
Trnavská cesta 177/82A, 821 01 Bratislava
IČO: 47687126
12. 7. 2024 0,00
17/2024 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb zodpovednej osoby  (pdf / 846.19 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
3. 7. 2024 0,00
16/2024 Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0097/22  (pdf / 107.16 KB)
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
IČO: 00679089
14. 6. 2024 0,00
14/2024 Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0018/24  (pdf / 781.57 KB)
Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.
Ľ. Štúra 2, 960 01 Zvolen
IČO: 00679071
22. 5. 2024 0,00
15/2024 Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s  (pdf / 111.73 KB)
Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IČO: 36065340
21. 5. 2024 0,00
13/2024 Dohoda o spolupráci pri získavaní biologického materiálu pre účely genetického prieskumu motýľov  (pdf / 1.44 MB)
Štátna ochrana prírody,SR
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17058520
17. 5. 2024 0,00
12/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0044/22  (pdf / 451.7 KB)
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava
IČO: 00679089
3. 5. 2024 0,00
11/2024 Dodatok-c-2-k-zmluve-o-poskytnuti-prostriedkov-institucionalnej-formy-podpory-vyskumu-a-vyvoja/  (pdf / 847.23 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
2. 5. 2024 0,00
10/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o odborných činnostiach pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi  (pdf / 66.67 KB)
CERIM SK, s.r.o.
Poštová 36, 900 27 Bernolákovo
IČO: 47209763
17. 4. 2024 0,00
7/2024 Dohoda o spolupráci na genetickom výskume motýľov s cieľom zlepšenia ich ochrany  (pdf / 1.62 MB)
Správa Národného parku Slovenský kras
Hámosiho 188, 049 51 Brzotín
IČO: 54435463
14. 3. 2024 0,00
6/2024 Cooperation Agreement  (pdf / 477 KB)
Midical University Vienna
Spitalgasse 23, 1090 Vienna, Austria
12. 3. 2024 0,00
5/2024 Dohoda o spolupráci pri získavaní biologického materiálu pre účely genetického prieskumu motýľov  (pdf / 149.1 KB)
Správa CHránenej krajinnej oblasti Záhorie
Vajanského ul. 17, 901 01 Malacky
4. 3. 2024 0,00
4/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 950.51 KB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
1. 3. 2024 0,00
8/2024 Dohoda o spolupráci pri získavaní biologického materiálu pre účely genetického prieskumu motýľov  (pdf / 162.73 KB)
Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
Hrnčiarska 197, 013 03 Varín
IČO: 54435340
19. 2. 2024 0,00
2/2024 akceptácia grantu  (pdf / 830.98 KB)
SAIA, n.o.
Sasinkova 10, 812 20 Bratislava
IČO: 31821596
23. 1. 2024 0,00
3/2024 projekt číslo 2023-10-15-001  (pdf / 821.52 KB)
SAIA, n. o.
Sasinkova 10, 812 20 Bratislava
IČO: 31821596
17. 1. 2024 4 000,00
1/2024 Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja  (pdf / 1.66 MB)
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00037869
9. 1. 2024 0,00