Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Nataša
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Terézia
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Alena
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Adam
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Natália
Interná Filozofická fakulta UK

Počet doktorandov: 5