Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav svetovej literatúry SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
prof. PhDr., DrSc.
Mária
Vedúci vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Nataša
Interný doktorand
prof. Mgr., CSc.
Adam
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
Mgr.
Judita
Interný doktorand
doc. Mgr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Judit
Samostatný vedecký pracovník
doc., Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
MA
Kristína
Interný doktorand
Mgr., PhD
Eva
Vedecký pracovník
Mgr.
Zuzana
Interný doktorand
Mgr.
Lenka
Interný doktorand
prof. PhDr., CSc.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Roman
Samostatný vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Soňa
Samostatný vedecký pracovník
Dr., D.Phil.
Dobrota
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Natália
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Silvia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Bogumiła
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Michaela
Interný doktorand
doc. PhDr., CSc.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Libuša
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 24