Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
prof. PhDr., CSc.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Nataša
Interný doktorand
prof. Mgr., CSc.
Adam
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Jana
Vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Judit
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
PhD.
Johannes
Vedecký pracovník
Mgr., PhD
Eva
Vedecký pracovník
prof. PhDr., CSc.
Mária
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Roman
Samostatný vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Soňa
Samostatný vedecký pracovník
Dr., D.Phil.
Dobrota
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Silvia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Bogumiła
Samostatný vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Igor
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 17