Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
prof. PhDr., CSc.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Nataša
Doktorandka
Interný doktorand
prof. Mgr., CSc.
Adam
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., PhD.
Jana
Vedecká pracovníčka
doc. Mgr., PhD.
Róbert
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Judit
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. Mgr., PhD.
Ján
Vedecký pracovník
PhD.
Johannes
Vedecký pracovník
Mgr., PhD
Eva
Vedecká pracovníčka
prof. PhDr., CSc.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Roman
Samostatný vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Soňa
Samostatná vedecká pracovníčka
Dr., D.Phil.
Dobrota
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Silvia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Bogumiła
Samostatná vedecká pracovníčka
doc. PhDr., CSc.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Igor
Vedecký pracovník
Mgr.
Natália
Doktorandka
Interný doktorand

Počet členov a členiek akademickej obce: 18