Informačná stránka organizácie SAV

Ústav svetovej literatúry SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 prof. PhDr., DrSc.  Bátorová, Mária  Vedúci vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Bednárová, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Burcinová - Hromová, Nataša  Interný doktorand
 prof. Mgr., CSc.  Bžoch, Adam  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., PhD.  Cviková, Jana  Vedecký pracovník
 Mgr.  Dobrá, Judita  Interný doktorand
 doc. Mgr., PhD.  Gáfrik, Róbert  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Görözdi, Judit  Samostatný vedecký pracovník
 Doc., Mgr., PhD.  Jambor, Ján  Vedecký pracovník
 MA  Kállay, Kristína  Interný doktorand
 Mgr, PhD  Kenderessy, Eva  Vedecký pracovník
 Mgr.  Kopecká, Zuzana  Interný doktorand
 Mgr.  Kubriczká, Lenka  Interný doktorand
 prof. PhDr., CSc.  Kusá, Mária  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mikuláš, Roman  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Pašteková, Soňa  Samostatný vedecký pracovník
 Dr., D.Phil.  Pucherová, Dobrota  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Rondziková, Natália  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Suwara, Bogumiła  Samostatný vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Truhlářová, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Tyšš, Igor  Vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Vajdová, Libuša  Samostatný vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 22