Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav svetovej literatúry SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr. neuvedený
prof. PhDr., DrSc.
Bátorová
Mária
02/5443 1995
prof. PhDr., CSc.
Bednárová
Katarína
02/5443 1995
 
Bugárová
Monika
02/5443 1995
Mgr. neuvedený
prof. Mgr., CSc.
Bžoch
Adam
02/5443 1995
PhDr., PhD.
Cviková
Jana
02/5443 1995
PaedDr.
Čejková
Veronika
02/5443 1995
Mgr.
Dobrá
Judita
neuvedený
 
Eckerová
Magdaléna
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Franek
Ladislav
02/5443 1995
doc. Mgr., PhD.
Gáfrik
Róbert
02/5443 1995
Mgr., PhD.
Görözdi
Judit
02/5443 1995
doc., Mgr., PhD.
Jambor
Ján
neuvedený
MA
Kállay
Kristína
neuvedený
Mgr., PhD neuvedený
Mgr.
Kontrišová
Margareta
02/5443 1995
Mgr.
Kopecká
Zuzana
neuvedený
Mgr.
Kubriczká
Lenka
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Kusá
Mária
02/5443 1995
Mgr., PhD.
Mikuláš
Roman
02/5443 1995
Mgr.
Orság
Matej
neuvedený
doc. PhDr., CSc. 02/5443 1995
  neuvedený
Dr., D.Phil.
Pucherová
Dobrota
02/5443 1995
Mgr.
Rondziková
Natália
neuvedený
Mgr., PhD.
Rybárová
Silvia
02/54431995
Mgr., PhD.
Suwara
Bogumiła
02/5443 1995
Mgr.
Synaková
Ingrid
02/5443 1995
Mgr.
Šašinková
Michaela
02/54431995
doc. PhDr., CSc. 02/5443 1995
Mgr., PhD.
Tyšš
Igor
neuvedený
PhDr., CSc.
Vajdová
Libuša
02/5443 1995

Aktualizuje: