Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
prof. PhDr., CSc.
Katarína
02/5443 1995
 
Monika
02/5443 1995
Mgr.
Nataša
neuvedený
prof. Mgr., CSc.
Adam
02/5443 1995
PhDr., PhD.
Jana
02/5443 1995
prof. PhDr., CSc.
Ladislav
Emeritný pracovník
02/5443 1995
doc. Mgr., PhD.
Róbert
02/5443 1995
Mgr., PhD.
Judit
02/5443 1995
Mgr.
Terézia
neuvedený
doc. Mgr., PhD.
Ján
neuvedený
PhD.
Johannes
neuvedený
Mgr., PhD
Eva
neuvedený
Mgr.
Lenka
neuvedený
prof. PhDr., CSc.
Mária
02/5443 1995
Mgr., PhD.
Roman
02/5443 1995
Mgr.
Matej
neuvedený
doc. PhDr., CSc.
Soňa
02/5443 1995
 
Ida
neuvedený
Dr., D.Phil.
Dobrota
neuvedený
Mgr.
Alena
02/5443 1995
Mgr., PhD.
Silvia
02/54431995
 
Marta
neuvedený
Mgr., PhD.
Bogumiła
02/5443 1995
Mgr.
Ingrid
02/5443 1995
Mgr.
Adam
02/5443 1995
doc. PhDr., CSc.
Jana
02/5443 1995
Mgr., PhD.
Igor
neuvedený
Mgr.
Natália
neuvedený
PhDr., CSc.
Libuša
Emeritná pracovníčka
02/5443 1995
Mgr., PhD.
Peter
02/5443 1995

Aktualizuje: