Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Monografie a knižné publikácie

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Počet nájdených monografií: 78 záznamov
DOMINIK TATARKA HIER ET AUJOURD’HUI (PARIS 1939 – 2019)
Jamborová Lemay Diana ed. - Bátorová Mária ed.
DOMINIK TATARKA HIER ET AUJOURD’HUI (PARIS 1939 – 2019)
Rok vydania: 2021
Publikované: 10. 8. 2021
ISBN: 978-2-8130-0377-5
Komplexnosť tvorivosti: Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej
Bojničanová Renáta - Šimončíková Heribanová Tamara
Komplexnosť tvorivosti: Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej
Rok vydania: 2020
Publikované: 21. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-224-1837-9
Integridad de la unión entre la literatura y la cultura: Bibliografía personal de Ladislav Franek
Šoltys Jaroslav ed. - Kučerková Magda ORCID - Bednárová Katarína ORCID - Franek Ladislav - Burcinová Nataša - Čejková Veronika
Integridad de la unión entre la literatura y la cultura: Bibliografía personal de Ladislav Franek
Rok vydania: 2020
Publikované: 20. 9. 2021
ISBN: 978-80-971962-9-5
Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven
Mikuláš Roman ed. ORCID
Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven
Rok vydania: 2020
Publikované: 15. 9. 2021
ISBN: 978-3-95743-190-5
Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr
Kusá Mária ed. ORCID - Rondziková Natália ed. ORCID
Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr
Rok vydania: 2020
Publikované: 10. 9. 2021
ISBN: 978-80-224-1873-7
Dejiny v súčasných maďarských románoch
Görözdi Judit ORCID
Dejiny v súčasných maďarských románoch
Rok vydania: 2019
Publikované: 30. 9. 2021
ISBN: 978-80-224-1774-7
Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive
Mikuláš Roman ed. ORCID
Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive
Rok vydania: 2019
Publikované: 28. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-3-943906-35-6
Rozmanitosť skúmania kultúrnych priestorov: Personálna bibliografia Kataríny Bednárovej
Kusá Mária ed. ORCID
Rozmanitosť skúmania kultúrnych priestorov: Personálna bibliografia Kataríny Bednárovej
Rok vydania: 2019
Publikované: 25. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-88815-25-9
Nezameniteľný zmysel pre vecnosť: Personálna bibliografia Milana Žitného
Kusá Mária ORCID
Nezameniteľný zmysel pre vecnosť: Personálna bibliografia Milana Žitného
Rok vydania: 2019
Publikované: 24. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-88815-24-2
Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective
Suwara Bogumiła ORCID
Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective
Rok vydania: 2019
Publikované: 19. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-3-631-79504-0
Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre
Gáfrik Róbert ORCID
Zobrazovanie Indie v slovenskej literatúre
Rok vydania: 2018
Publikované: 28. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-224-1635-1
Andrej Belyj/Celistvosť (v) mnohosti
Maliti Eva
Andrej Belyj/Celistvosť (v) mnohosti
Rok vydania: 2018
Publikované: 27. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-224-1696-2
Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov: Zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej
Görözdi Judit ORCID - Pucherová Dobrota ORCID
Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov: Zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej
Rok vydania: 2018
Publikované: 25. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-88815-23-5
Stavebnosť básne
Zambor Ján
Stavebnosť básne
Rok vydania: 2018
Publikované: 19. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-811-9115-2