Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Monografie a knižné publikácie

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Počet nájdených monografií: 69 záznamov
Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška
Pašteková Soňa ed. ORCID - Teplan Dušan ed.
Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška
Rok vydania: 2022
Publikované: 2. 9. 2022
ISBN: ISBN 978-80-224-1959-8
Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing:  A 21st-Century Global Context
Pucherová Dobrota ORCID
Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing: A 21st-Century Global Context
Rok vydania: 2022
Publikované: 18. 8. 2022
ISBN: ISBN 9781032187273, ISBN 9781003255932
Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike
Truhlářová Jana
Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike
Rok vydania: 2021
Publikované: 8. 9. 2021
ISBN: 978-80-224-1926-0
Verzologické štúdie
Franek Ladislav
Verzologické štúdie
Rok vydania: 2021
Publikované: 7. 9. 2021
ISBN: 978-80-8210-002-3, 978-80-8210-003-0
Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach
Gromová Edita ORCID - Rondziková Natália ORCID - Tyšš Igor ORCID
Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach
Rok vydania: 2021
Publikované: 7. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-558-1677-7
Slovenský a európsky kunsthistorik TOMÁŠ STRAUSS: Idey a reflexie: Zborník príspevkov k nedožitej deväťdesiatke
Bátorová Mária ed. - Bátorová Andrea - Beke László - Budaj Ján - Ďurček Ľubomír - Ferko Tibor - Grúň Daniel - Abrahám Samuel - Knížák Milan - Mlynárčik Alex
Slovenský a európsky kunsthistorik TOMÁŠ STRAUSS: Idey a reflexie: Zborník príspevkov k nedožitej deväťdesiatke
Rok vydania: 2021
Publikované: 5. 9. 2021
ISBN: 978-80-224-1913-0
DOMINIK TATARKA HIER ET AUJOURD’HUI (PARIS 1939 – 2019)
Jamborová Lemay Diana ed. - Bátorová Mária ed.
DOMINIK TATARKA HIER ET AUJOURD’HUI (PARIS 1939 – 2019)
Rok vydania: 2021
Publikované: 10. 8. 2021
ISBN: 978-2-8130-0377-5
Komplexnosť tvorivosti: Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej
Bojničanová Renáta - Šimončíková Heribanová Tamara
Komplexnosť tvorivosti: Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej
Rok vydania: 2020
Publikované: 21. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-224-1837-9
Integridad de la unión entre la literatura y la cultura: Bibliografía personal de Ladislav Franek
Šoltys Jaroslav ed. - Kučerková Magda ORCID - Bednárová Katarína ORCID - Franek Ladislav - Burcinová Nataša - Čejková Veronika
Integridad de la unión entre la literatura y la cultura: Bibliografía personal de Ladislav Franek
Rok vydania: 2020
Publikované: 20. 9. 2021
ISBN: 978-80-971962-9-5
Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven
Mikuláš Roman ed. ORCID
Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven
Rok vydania: 2020
Publikované: 15. 9. 2021
ISBN: 978-3-95743-190-5
Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr
Kusá Mária ed. ORCID - Rondziková Natália ed. ORCID
Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr
Rok vydania: 2020
Publikované: 10. 9. 2021
ISBN: 978-80-224-1873-7
Dejiny v súčasných maďarských románoch
Görözdi Judit ORCID
Dejiny v súčasných maďarských románoch
Rok vydania: 2019
Publikované: 30. 9. 2021
ISBN: 978-80-224-1774-7
Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive
Mikuláš Roman ed. ORCID
Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive
Rok vydania: 2019
Publikované: 28. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-3-943906-35-6
Rozmanitosť skúmania kultúrnych priestorov: Personálna bibliografia Kataríny Bednárovej
Kusá Mária ed. ORCID
Rozmanitosť skúmania kultúrnych priestorov: Personálna bibliografia Kataríny Bednárovej
Rok vydania: 2019
Publikované: 25. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-88815-25-9
Nezameniteľný zmysel pre vecnosť: Personálna bibliografia Milana Žitného
Kusá Mária ORCID
Nezameniteľný zmysel pre vecnosť: Personálna bibliografia Milana Žitného
Rok vydania: 2019
Publikované: 24. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-88815-24-2