Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Monografie a knižné publikácie

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Počet nájdených monografií: 74 záznamov
Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context
Djovčoš Martin ORCID - Hostová Ivana ORCID - Kusá Mária ORCID - Perez Emília ORCID
Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context
Rok vydania: 2023
Publikované: 13. 7. 2023
ISBN: 978-80-224-2015-0
Külországi könyvespolcokon: Tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról
Görözdi Judit ORCID - Balogh Magdolna ORCID
Külországi könyvespolcokon: Tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról
Rok vydania: 2022
Publikované: 20. 2. 2023
ISBN: 978-615-6255-59-4, 978-615-6255-60-0
Literatúra na rozhraní technológií
Suwara Bogumiła ORCID
Literatúra na rozhraní technológií
Rok vydania: 2022
Publikované: 31. 1. 2023
ISBN: 978-80-224-1974-1
Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze
Kopecká Zuzana
Symptómy literárnej moderny v slovenskej a českej medzivojnovej próze
Rok vydania: 2022
Publikované: 21. 12. 2022
ISBN: 978-80-224-1969-7
Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška
Pašteková Soňa ed. ORCID - Teplan Dušan ed.
Mikuláš Bakoš – pluralitný literárny vedec v metodologickej diskusii dneška
Rok vydania: 2022
Publikované: 2. 9. 2022
ISBN: ISBN 978-80-224-1959-8
Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing:  A 21st-Century Global Context
Pucherová Dobrota ORCID
Feminism and Modernity in Anglophone African Women’s Writing: A 21st-Century Global Context
Rok vydania: 2022
Publikované: 18. 8. 2022
ISBN: ISBN 9781032187273, ISBN 9781003255932
Kontexty a komparatistika v literárnej vede: (Model interpretácie alternatívneho umenia)
Bátorová Mária
Kontexty a komparatistika v literárnej vede: (Model interpretácie alternatívneho umenia)
Rok vydania: 2022
Publikované: 17. 8. 2022
ISBN: 978-80-224-1979-6
Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike
Truhlářová Jana
Dlhá cesta k porozumeniu: Émile Zola, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant v slovenskej literatúre a kritike
Rok vydania: 2021
Publikované: 8. 9. 2021
ISBN: 978-80-224-1926-0
Verzologické štúdie
Franek Ladislav
Verzologické štúdie
Rok vydania: 2021
Publikované: 7. 9. 2021
ISBN: 978-80-8210-002-3, 978-80-8210-003-0
Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach
Gromová Edita ORCID - Rondziková Natália ORCID - Tyšš Igor ORCID
Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach
Rok vydania: 2021
Publikované: 7. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-558-1677-7
Slovenský a európsky kunsthistorik TOMÁŠ STRAUSS: Idey a reflexie: Zborník príspevkov k nedožitej deväťdesiatke
Bátorová Mária ed. - Bátorová Andrea - Beke László - Budaj Ján - Ďurček Ľubomír - Ferko Tibor - Grúň Daniel - Abrahám Samuel - Knížák Milan - Mlynárčik Alex
Slovenský a európsky kunsthistorik TOMÁŠ STRAUSS: Idey a reflexie: Zborník príspevkov k nedožitej deväťdesiatke
Rok vydania: 2021
Publikované: 5. 9. 2021
ISBN: 978-80-224-1913-0
DOMINIK TATARKA HIER ET AUJOURD’HUI (PARIS 1939 – 2019)
Jamborová Lemay Diana ed. - Bátorová Mária ed.
DOMINIK TATARKA HIER ET AUJOURD’HUI (PARIS 1939 – 2019)
Rok vydania: 2021
Publikované: 10. 8. 2021
ISBN: 978-2-8130-0377-5
Komplexnosť tvorivosti: Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej
Bojničanová Renáta - Šimončíková Heribanová Tamara
Komplexnosť tvorivosti: Zborník príspevkov k jubileu Márie Bátorovej
Rok vydania: 2020
Publikované: 21. 9. 2021
ISBN: ISBN 978-80-224-1837-9
Integridad de la unión entre la literatura y la cultura: Bibliografía personal de Ladislav Franek
Šoltys Jaroslav ed. - Kučerková Magda ORCID - Bednárová Katarína ORCID - Franek Ladislav - Burcinová Nataša - Čejková Veronika
Integridad de la unión entre la literatura y la cultura: Bibliografía personal de Ladislav Franek
Rok vydania: 2020
Publikované: 20. 9. 2021
ISBN: 978-80-971962-9-5
Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven
Mikuláš Roman ed. ORCID
Metaphernforschung in interdisziplinären und interdiskursiven Perspektiven
Rok vydania: 2020
Publikované: 15. 9. 2021
ISBN: 978-3-95743-190-5