Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Riaditeľ

Tel: 02/5443 1995

Sekretariát

Tel: 02/5443 1995