Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Ing.
Peter
Interná Stavebná fakulta STU
Ing.
Jana
Interná Stavebná fakulta STU
Ing.
Alaa
Interná Stavebná fakulta STU

Počet doktorandov: 3