Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Ing.
Peter
Interná Stavebná fakulta STU
Ing.
Jana
Interná Stavebná fakulta STU
Ing.
Bibiana
Ing.
Alaa
Interná Stavebná fakulta STU

Počet doktorandov: 4