Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
doc. Ing., CSc.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Stanislav
Odborný pracovník VŠ
Mgr., DrSc.
Olha
Vedúci vedecký pracovník
Dr.
Tong
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Eva
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.,
Peter
Vedecký pracovník
Prof.Dr.Ing.
Martin-Tchingnabé
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jaromír
Vedecký pracovník
Prof.
Wen
Vedúci vedecký pracovník
Ing., Doc.,PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Prof. Ing., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Prof. RNDr., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Ing.
Marián
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Matúš
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 20