Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
doc. Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Jana
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Jakub
Vedecký pracovník
doc. Ing., CSc.
Stanislav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Stanislav
Odborný pracovník VŠ
Mgr.
Maryan
Odborný pracovník VŠ
Mgr., DrSc.
Olha
Vedecká pracovníčka
Mgr., DrSc.
Miroslav
Vedúci vedecký pracovník
RNDr.
Anna
Odborná pracovníčka VŠ
RNDr., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.,
Peter
Odborný pracovník VŠ
Prof.Dr.Ing.
Martin-Tchingnabé
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jaromír
Samostatný vedecký pracovník
Ing., Doc.,PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Miroslav
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ladislav
Samostatný vedecký pracovník
Prof. Ing., DrSc.
Ján
Vedúci vedecký pracovník
Prof. RNDr., DrSc.
Vladimír
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Richard
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Hector Antonio
Vedecký pracovník
Mgr.
Sarah
Odborná pracovníčka VŠ
MSc., PhD.
Taher
Vedecký pracovník
Mgr.
Ajitanshu
Vedecký pracovník
Ing.
Marián
Odborný pracovník VŠ
Dr., BSc MSc
Stefan
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Matúš
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 27