Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Titul Meno E-mail Telefón
  02/ 5930 9261
 
Bučičová
Sylvia
02/ 5930 9259
Ing. 02/ 5930 9266
doc. Ing., CSc.
Darula
Stanislav
02/ 5930 9267
Ing.
Dragomirová
Janette
02/ 5930 9266
Mgr.
Fecko
Stanislav
neuvedený
 
Habovštiak
Martin
02/ 5930 9248
Mgr., DrSc.
Hrytsyna
Olha
02/59309212
 
Jakubove
Katarína
neuvedený
  02/ 5930 9211
Dr.
Kai Pong
Tong
neuvedený
 
Kasák
Karol
02/ 5930 9247
Mgr., PhD.
Kocifaj
Miroslav
02/ 5930 9293
RNDr. 02/ 5930 9229
RNDr., PhD.
Kómar
Ladislav
02/ 5930 9241
 
Kováč
Jozef
02/ 5930 9211
 
Kralovič
Roman
02/ 5930 9283
Ing., PhD. 02/ 5930 9260
 
Maninka
Rudolf
02/ 5930 9290
Ing., CSc. 02/ 5930 9244
Ing., PhD.,
Mihálka
Peter
02/ 5930 9237
Mgr.
Miklošová
Renata
neuvedený
Prof.Dr.Ing.
Palou
Martin-Tchingnabé
02/ 5930 9268
Mgr., PhD.
Petržala
Jaromír
02/ 5930 9252
Prof.
Pihua
Wen
neuvedený
 
Pinkavová
Lucia
neuvedený
Mgr.
Práznovská
Dagmar
neuvedený
Ing., Doc.,PhD.
Profant
Tomáš
neuvedený
  02/ 5930 9242
Ing., PhD.
Repka
Miroslav
02/ 5930 9214
Ing., PhD.
Sátor
Ladislav
02/ 5930 9216
Ing. 02/ 5930 9223
Prof. Ing., DrSc.
Sládek
Ján
02/ 5930 9210; 02/ 5478 8662
Prof. RNDr., DrSc.
Sládek
Vladimír
02/ 5930 9210; 02/ 5478 8662
 
Slámová
Dagmar
02/ 5477 3548
Ing., PhD.
Slaný
Michal
02/59410484
Ing.
Vrabec
Marián
02/ 5930 9263
Mgr. PhD.
Wallner
Stefan
neuvedený
Ing., PhD.
Žemlička
Matúš
02/ 5930 9260

Aktualizuje: