Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
 
Silvia
02/ 5930 9259
Ing.
Kristína
02/ 5930 9266
Ing.
Peter
02/ 5930 9257
doc. Ing., PhD.
Miroslav
02/ 5930 9242
Ing.
Jana
02/ 5930 9266
Ing., PhD.
Jakub
neuvedený
doc. Ing., CSc.
Stanislav
02/ 5930 9267
Mgr.
Stanislav
neuvedený
 
Martin
02/ 5930 9248
Mgr.
Maryan
neuvedený
Mgr., DrSc.
Olha
02/59309212
 
Katarína
02/ 5930 9282
 
Eva
02/ 5930 9211
 
Karol
02/ 5930 9247
Mgr., DrSc.
Miroslav
02/ 5930 9293
RNDr.
Anna
02/ 5930 9229
RNDr., PhD.
Ladislav
02/ 5930 9241
 
Jozef
02/ 5930 9211
 
Roman
02/ 5930 9283
Ing., CSc.
Jozef
neuvedený
Bc., Ing.
Mária
neuvedený
 
Rudolf
02/ 5930 9290
Ing., CSc.
Peter
02/ 5930 9244
Ing., PhD.,
Peter
02/ 5930 9237
Mgr.
Renata
02/ 5930 9204
Prof.Dr.Ing.
Martin-Tchingnabé
02/ 5930 9268
Mgr., PhD.
Jaromír
02/ 5930 9252
 
Lucia
neuvedený
Mgr.
Dagmar
neuvedený
Ing., Doc.,PhD.
Tomáš
neuvedený
 
Anna
02/ 5930 9242
Ing., PhD.
Miroslav
02/ 5930 9214
Ing., PhD.
Ladislav
02/ 5930 9216
Ing.
Danka
02/ 5930 9223
Prof. Ing., DrSc.
Ján
02/ 5930 9210; 02/ 5478 8662
Prof. RNDr., DrSc.
Vladimír
02/ 5930 9210; 02/ 5478 8662
 
Dagmar
02/ 5477 3548
Ing., PhD.
Michal
02/ 5941 0484
Ing., PhD.
Richard
+420 778771017
Mgr., PhD.
Hector Antonio
neuvedený
Mgr.
Sarah
neuvedený
MSc., PhD.
Taher
neuvedený
Mgr.
Ajitanshu
neuvedený
Ing.
Marián
02/ 5930 9263
Dr., BSc MSc
Stefan
neuvedený
Ing., PhD.
Matúš
02/ 5930 9211

Aktualizuje: