Informačná stránka organizácie SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • HRYTSYNA, Olha - KONDRAT, Vasyl. Local gradient theory for thermoelastic dielectrics: Accounting for mass and electric charge transfer due to microstructure changes. In Journal of mechanics of materials and structures, vol. 14, no. 4, p. 549-568. ISSN 1559-3959.(SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase). Typ: ADCA
  • KOCIFAJ, Miroslav - VIDEEN, Gorden - KUNDRACIK, F. Charge-controlled optical resonances in small particles: Recent developments, challenges and prospects. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, vol. 240, p. 6703-6703. ISSN 0022-4073.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. SEMOD-74-2/2019 : Nežiadúci a cielený rezonančný útlm mikrovlnných komunikačných liniek). Typ: ADCA
  • PUSCHNIG, Johannes** - WALLNER, Stefan - POSCH, Thomas. Circalunar variations of the night sky brightness - an FFT perspective on the impact of light pollution. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, vol. 492, iss. 2, p. 2622-2637. ISSN 0035-8711. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus