Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ATTIA, Shady** - KOSINSKI, Piotr - BORODINECS, Anatolijs - BELAFI, Zsofia Deme - ISTVAN, Kistelegdi - KRSTIC, Hrvoje - MOLDOVAN, Macedon - VISA, Ion - MIHAILOV, Nicolay - EVSTATIEV, Boris - BANIONIS, Karolis - ČEKON, Miroslav - VILČEKOVÁ, Silvia - STRUHALA, Karel - BRZOŇ, Roman - LAURENT, Oriane. Overview and future challenges of nearly zero-energy building (nZEB) design in Eastern Europe. In Energy and Buildings, 2022, vol. 267, art. no. 112165. (2021: 7.201 - IF, Q1 - JCR, 1.682 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-7788. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112165 Typ: ADCA
 • BARÁ, Salvador - PEREZ-COUTO, Xabier - FALCHI, F. - KOCIFAJ, Miroslav - MASANA, Eduard. Estimating linear radiance indicators from the zenith night-sky brightness: on the Posch ratio for natural and light-polluted skies. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2022, vol. 512, no. 2, p. 2125-2134. (2021: 5.235 - IF, Q1 - JCR, 1.678 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stac410 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia) Typ: ADCA
 • BIZOŇOVÁ, Silvia - PONECHAL, Radoslav** - DARULA, Stanislav - JURÁŠ, Peter. METHODS OF PRELIMINARY ESTIMATION OF TOTAL SOLAR ENERGY TRANSMITTANCE (TSET) ON A SUN PROTECTED WINDOW WITH CLIMATIC CHAMBER AND HOT BOX APPARATUS. In Civil and Environmental Engineering, 2022, vol. 18, no. 1, p. 269-279. (2021: 0.268 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1336-5835. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/cee-2022-0025 (2/0017/20 : Výskum priamej zložky dennej osvetlenosti v architektonickom a interiérovom prostredí) Typ: ADNB
 • BOHÁČ, Martin - KUBÁTOVÁ, Dana - KOTLÁNOVÁ, Michaela Krejčí - KHONGOVÁ, Ingrid - ZEZULOVÁ, Anežka - NOVOTNÝ, Radoslav - PALOU, Martin T. - STANĚK, Theodor - VŠIANSKÝ, Dalibor. The role of Li2O, MgO and CuO on SO3 activated clinkers. In Cement and Concrete Research, 2022, vol. 152, art. no. 106672. (2021: 11.958 - IF, Q1 - JCR, 5.408 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0008-8846. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2021.106672 Typ: ADCA
 • COMPEĽOVÁ, Kristína - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - PALOU, Martin T.. Karbonatizácia zmesových cementových spojív s prídavkom kremičitého úletu a metakaolínu. In Kvalita cementu 2022 : XV. ročník odborného semináře Výskumného ústavu stavebních hmot, 13. - 14. 6. 2022, Mikulov. Lektorovali: René Čechmánek, Martin Nejedlík. - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2022, s. 29-35. ISBN 978-80-87397-37-4. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: AFC
 • ČEPČIANSKA, Jana - PODHORSKÁ, Janette - PALOU, Martin T.. Vplyv cementových prímesí na vybrané vlastnosti vysokopevnostných samozhutniteľných betónov. In Kvalita cementu 2022 : XV. ročník odborného semináře Výskumného ústavu stavebních hmot, 13. - 14. 6. 2022, Mikulov. Lektorovali: René Čechmánek, Martin Nejedlík. - Výzkumný ústav stavebních hmot, 2022, s. 47-53. ISBN 978-80-87397-37-4. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: AFC
 • ČEPČIANSKA, Jana. Vplyv spôsobu ošetrovania na mechanicko-fyzikálne vlastnosti ťažkého betónu odolného voči pôsobeniu ionizačného žiarenia = Impact of curing conditions on mechanical-physical properties of heavyweight concrete resistant to ionizing radiation. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : 31st Annual PhD Student Conference, October 13th 2021, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2021, s. 68-75. ISBN 978-80-227-5150-6. Názov z obrazovky Typ: AFD
 • GUEYMARD, CH. A. - KOCIFAJ, Miroslav**. Clear-sky spectral radiance modeling under variable aerosol conditions. In Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2022, vol. 168, art. no. 112901. (2021: 16.799 - IF, Q1 - JCR, 3.678 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1364-0321. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112901 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry) Typ: ADCA
 • HRYTSYNA, Olha. Electromechanical fields in a hollow piezoelectric cylinder under non-uniform load: flexoelectric effect. In Mathematics and Mechanics of Solids, 2022, vol. 27, no. 2, p. 262-280. (2021: 2.719 - IF, Q2 - JCR, 0.773 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1081-2865. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10812865211020785 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase) Typ: ADCA
 • HRYTSYNA, Olha. The effect of local mass displacement on coupled fields in dielectrics. In Applied Nanoscience, 2022, vol. 12, no. 3, p. 711-723. (2021: 3.869 - IF, Q3 - JCR, 0.505 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-021-01714-w (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase) Typ: ADCA
 • HUANG, Wang - YANG, J. J. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WEN, P. H.**. Semi-Infinite Structure Analysis with Bimodular Materials with Infinite Element. In Materials, 2022, vol. 15, art. no. 641. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15020641 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • JUNAID, Muhammad Faisal - REHMAN, Zia ur - IJAZ, Nauman - ČEKON, Miroslav - ČURPEK, Jakub - ELHAG, Ahmed Babeker. Biobased phase change materials from a perspective of recycling, resources conservation and green buildings. In Energy and Buildings, 2022, vol. 270, art. no. 112280. (2021: 7.201 - IF, Q1 - JCR, 1.682 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-7788. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112280 Typ: ADCA
 • JUNAID, Muhammad Faisal** - REHMAN, Zia ur** - KURUC, Michal - MEDVEĎ, Igor - BACINSKAS, Darius - ČURPEK, Jakub - ČEKON, Miroslav - IJAZ, Nauman - ANSARI, Wajahat Sammer. Lightweight concrete from a perspective of sustainable reuse of waste byproducts. In Construction and Building Materials, 2022, vol. 319, art. no. 126061. (2021: 7.693 - IF, Q1 - JCR, 1.777 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0950-0618. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.126061 Typ: ADMA
  Citácie:
  [1.2] DUAN, Haijuan - WANG, Ying. Mechanical and thermal properties of sustainable lightweight concrete containing raw buckwheat husk. In Innovative Infrastructure Solutions, 2022, 7, 3, art. no. 210. ISSN 23644176. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s41062-022-00812-0., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] KALPOKAITĖ-DIČKUVIENĖ, Regina - PITAK, Inna - BALTUŠNIKAS, Arūnas - LUKOŠIŪTĖ, Stasė Irena - DENAFAS, Gintaras - ČĖSNIENĖ, Jūratė. Cement substitution by sludge-biomass gasification residue: Synergy with silica fume. In Construction and Building Materials, 2022-04-04, 326, art. no. 126902. ISSN 09500618. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.126902., Registrované v: SCOPUS
  [1.2] XIONG, Guangqi - WANG, Chong - ZHOU, Shuai - ZHENG, Yalin. Study on dispersion uniformity and performance improvement of steel fibre reinforced lightweight aggregate concrete by vibrational mixing. In Case Studies in Construction Materials, 2022, 16, art. no. e01093. ISSN 22145095. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01093., Registrované v: SCOPUS
 • KITTLER, Richard** - DARULA, Stanislav. Redistributions of luminance patterns on standard sky types. In Lighting Research and Technology, 2022, vol. 54, p. 61-73. (2021: 2.680 - IF, Q2 - JCR, 0.692 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1477-1535. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/14771535211015507 (APVV 0118-12 : Simulovanie denného svetla v umelej oblohe. 2/0017/20 : Výskum priamej zložky dennej osvetlenosti v architektonickom a interiérovom prostredí) Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav** - BARÁ, Salvador. Diffuse light around cities: New perspectives in satellite remote sensing of nighttime aerosols. In Atmospheric Research, 2022, vol. 266, art. no. 105969. (2021: 5.965 - IF, Q1 - JCR, 1.386 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-8095. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2021.105969 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia) Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav - BARÁ, Salvador - FALCHI, F. Towards a global map of the artificial all-sky brightness. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 2022, vol. 513, no. 1, p. L25–L29. (2021: 1.705 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1745-3925. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slac029 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry) Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav - KUNDRACIK, F. - BARÁ, Salvador - BARENTINE, John C. - WALLNER, Stefan. Nighttime Atmospheric Scattering Phase Function Derived From the Scattered Light of a Laser Beam. In Geophysical Research Letters, 2022, vol. 49, art. no. e2022GL098608. (2021: 5.576 - IF, Q1 - JCR, 1.857 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0094-8276. Dostupné na: https://doi.org/10.1029/2022GL098608 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry) Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav - KUNDRACIK, F. - BARÁ, Salvador - KOCIFAJOVÁ, Anna. Ground-based methods to characterize the lower atmosphere. In EALPO 2022. 2nd International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution : book of abstracts. Editor T. Sciezor ; recenzenti K. Skwarlo-Sonta, T. Sciezor. - Cracow : Polish Amateur Astronomical Society, 2022, p. 8. ISBN 978-83-955493-3-5. (EALPO 2022 : International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution) Typ: AFE
 • KÓMAR, Ladislav - WALLNER, Stefan - KOCIFAJ, Miroslav. The significant impact of shape deviations of atmospheric aerosols on light monitoring networks. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2022, vol. 512, p. 1805-1813. (2021: 5.235 - IF, Q1 - JCR, 1.678 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnras/stac548 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry) Typ: ADCA
 • KORÁB, Juraj** - BALOG, Martin - ŽEMLIČKA, Matúš - DRIENOVSKÝ, Marián - ŠPANIELKA, Ján - KOVÁČIK, Jaroslav - DVORÁK, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Pavol. Thermal behavior of the ZrB2 skeleton infiltrated with Cu and CuCrZr alloy. In Journal of Composite Materials, 2022, vol. 56, iss. 14, p. 2299-2308. (2021: 3.191 - IF, Q3 - JCR, 0.575 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0021-9983. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/00219983221088394 (ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Typ: ADCA
 • KUNDRACIK, F. - KOCIFAJ, Miroslav. Whole-sky automatic multispectral scanner for brightness and polarization characterization of the night sky. In EALPO 2022. 2nd International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution : book of abstracts. - Cracow : Polish Amateur Astronomical Society, 2022, p. 9. ISBN 978-83-955493-3-5. (EALPO 2022 : International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution) Typ: AFG
 • KUZIELOVÁ, Eva - SLANÝ, Michal - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - ŠILER, Pavel - PALOU, Martin T.. Thermal stability of the phases developed at high-pressure hydrothermal curing of class G cement with different pozzolanic and latent hydraulic additives. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, vol. 147, no. 18, p. 9891-9902. (2021: 4.755 - IF, Q1 - JCR, 0.639 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1388-6150. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10973-022-11254-2 (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: ADCA
 • KUZIELOVÁ, Eva - TATARKO, Miroslav - SLANÝ, Michal - ŽEMLIČKA, Matúš - MÁSILKO, Jiři - NOVOTNÝ, Radoslav - PALOU, Martin T.. Influence of geothermal water and increased temperature on early and middle stages of hydration of multicomponent cement systems. In CEEC-PCMS1. 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science, 26-30 July 2022, Split, Croatia : book of abstracts. - Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2022, p. 131. ISBN 978-606-11-8164-3. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty) Typ: AFG
 • KYBA, Christopher C. M. - AUBÉ, Martin - BARÁ, Salvador - BERTOLO, Andrea - BOUROUSSIS, Constantinos A. - CAVAZZANI, Stefano - ESPEY, Brian R. - FALCHI, F. - GYUK, Geza - JECHOW, Andreas - KOCIFAJ, Miroslav - KOLLÁTH, Zoltán - SOLANO LAMPHAR, H. A. - LEVIN, Noam - LIU, Shengjie - MILLER, Steven D. - ORTOLANI, Sergio - PUN, Chun Shing Jason - RIBAS, Salvador J. - RUHTZ, Thomas - SANCHEZ DE MIGUEL, A. - SCHNEIDER, Mathias - SHRESTHA, Ranjay Man - SIMONEAU, Alexandre - SO, Chu Wing - STORCH, Tobias - TONG, Kai Pong - TUNON, Milagros - TURNSHEK, Diane - WALCZAK, Ken - WANG, Jun - WANG, Zhuosen - ZHANG, Jianglong. Multiple Angle Observations Would Benefit Visible Band Remote Sensing Using Night Lights. In Journal of Geophysical Research - Atmospheres, 2022, vol. 127, art. no. e2021JD036382. (2021: 5.217 - IF, Q1 - JCR, 1.796 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2169-897X. Dostupné na: https://doi.org/10.1029/2021JD036382 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia) Typ: ADCA
 • LASHEN, Zahraa M. - SHAMS, Mohamed S. - EL-SHESHTAWY, Hamdy S. - SLANÝ, Michal - ANTONIADIS, Vasileios - YANG, Xing - SHARMA, Gaurav - RINKLEBE, Jörg - SHAHEEN, Sabry M.** - ELMAHDY, Shimaa M. Remediation of Cd and Cu contaminated water and soil using novel nanomaterials derived from sugar beet processing- and clay brick factory-solid wastes. In Journal of Hazardous Materials, 2022, vol. 428, p. 128205-1-128205-11. (2021: 14.224 - IF, Q1 - JCR, 1.991 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0304-3894. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.128205 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] AKBAR, Mahnoor - EL-SABROUT, Ahmed M. - SHOKRALLA, Shadi - MAHMOUD, Eman A. - ELANSARY, Hosam O. - AKBAR, Fizza - DIN, Burhan Ud - HAROON, Urooj - ALI, Musrat - SALEEM, Hira - ANAR, Maryam - KAMAL, Asif - TAHIR, Kinza - AHMED, Junaid - ZUBAIR, Mohammad Sameer - JAVED CHAUDHARY, Hassan - MUNIS, Muhammad Farooq Hussain. Preservation and Recovery of Metal-Tolerant Fungi from Industrial Soil and Their Application to Improve Germination and Growth of Wheat. In SUSTAINABILITY, 2022, vol. 14, no. 9, pp. Available on: https://doi.org/10.3390/su14095531., Registrované v: WOS
  [1.1] BIAN, Pengyang - LIU, Yixuan - ZHENG, Xiaoqin - SHEN, Weibo. Removal and Mechanism of Cadmium, Lead and Copper in Water by Functional Modification of Silkworm Excrement Biochar. In POLYMERS, 2022, vol. 14, no. 14, pp. Available on: https://doi.org/10.3390/polym14142889., Registrované v: WOS
  [1.1] JYOTI, Divya - SINHA, Reshma - FAGGIO, Caterina. Advances in biological moval efficiency can be calculated by using tethods for the sequestration of heavy metals from water bodies: A review. In ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, 2022, vol. 94, no., pp. ISSN 1382-6689. Available on: https://doi.org/10.1016/j.etap.2022.103927., Registrované v: WOS
  [1.1] KUMAR, Sanjeev - KAUR, Gagandeep - RAWAT, Mohit - TSANG, Yiu Fai - LIN, Kun-Yi - KIM, Ki-Hyun. Potential of Piper betle@Co3O4 nanoparticles as high-performance photocatalysts for the removal of industrial dyes. In JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 2022, vol. 361, no., pp. ISSN 0959-6526. Available on: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132242., Registrované v: WOS
  [1.1] KYPRITIDOU, Zacharenia - DOULGERIS, Charalampos - TZIRITIS, Evangelos - KINIGOPOULOU, Vasiliki - JELLALI, Salah - JEGUIRIM, Mejdi. Geochemical Modelling of Inorganic Nutrients Leaching from an Agricultural Soil Amended with Olive-Mill Waste Biochar. In AGRONOMY-BASEL, 2022, vol. 12, no. 2, pp. Available on: https://doi.org/10.3390/agronomy12020480., Registrované v: WOS
  [1.1] NASKAR, Jishnu - BOATEMAA, Mercy Adusei - RUMJIT, Nelson Pynadathu - THOMAS, George - GEORGE, P. J. - LAI, Chin Wei - MOUSAVI, Seyyed Mojtaba - WONG, Yew Hoong. Recent Advances of Nanotechnology in Mitigating Emerging Pollutants in Water and Wastewater: Status, Challenges, and Opportunities. In WATER AIR AND SOIL POLLUTION, 2022, vol. 233, no. 5, pp. ISSN 0049-6979. Available on: https://doi.org/10.1007/s11270-022-05611-y., Registrované v: WOS
  [1.1] SRICHANDAN, Haragobinda - SINGH, Puneet Kumar - PARHI, Pankaj Kumar - MOHANTY, Pratikhya - ADHYA, Tapan Kumar - PATTNAIK, Ritesh - MISHRA, Snehasish - HOTA, Pranab Kumar. Environmental remediation using metals and inorganic and organic materials: a review. In JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND HEALTH PART C-TOXICOLOGY AND CARCINOGENESIS, 2022, vol. 40, no. 2, pp. 197-226. ISSN 2689-6583. Available on: https://doi.org/10.1080/26896583.2022.2065871., Registrované v: WOS
 • MA, Liwa - ZHANG, Shu - ZHANG, Xiaolong - DONG, Sanbao - YU, Tao - SLANÝ, Michal** - CHEN, Gang**. Enhanced aquathermolysis of heavy oil catalysed by bentonite supported Fe(III) complex in the present of ethanol. In Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2022, vol. 97, no. 5, p. 1128-1137. (2021: 3.709 - IF, Q2 - JCR, 0.625 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0268-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jctb.6997 Typ: ADCA
 • MEDEIROS MELO, Tatiane** - SCHAUERTE, Marina - BLUHM, Annika - SLANÝ, Michal - PALLER, Michael - BOLAN, Nanthi - BOSCH, Julian - FRITZSCHE, Andreas - RINKLEBE, Jörg**. Ecotoxicological effects of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and of a new PFAS adsorbing organoclay to immobilize PFAS in soils on earthworms and plants. In Journal of Hazardous Materials, 2022, vol. 433, p. 128771-1-128771-11. (2021: 14.224 - IF, Q1 - JCR, 1.991 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0304-3894. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.128771 Typ: ADCA
 • MEHMOOD, Sajid* - AHMED, Waqas* - ALATALO, Juha - MAHMOOD, Mohsin - IMTIAZ, Muhammad - DITTA, Allah - ALI, Esmat F. - ABDELRAHMAN, Hamada - SLANÝ, Michal - ANTONIADIS, Vasileios - RINKLEBE, Jörg* - SHAHEEN, Sabry M.** - LI, Weidong**. Herbal plants- and rice straw-derived biochars reduced metal mobilization in fishpond sediments and improved their potential as fertilizers. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 826, p. 154043-1-154043-13. (2021: 10.753 - IF, Q1 - JCR, 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154043 Typ: ADCA
 • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680 Typ: FAI
 • NEČAS, Aleš - KÓMAR, Ladislav. Light pollution changes in terms of VIIRS measurements and numerical modeling. In EALPO 2022. 2nd International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution : book of abstracts. - Cracow : Polish Amateur Astronomical Society, 2022, p. 13. ISBN 978-83-955493-3-5. (EALPO 2022 : International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution) Typ: AFG
 • PALOU, Martin T. - NOVOTNÝ, Radoslav - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - ČEPČIANSKA, Jana - PODHORSKÁ, Janette. The influence of supplementary cementitious materials on the hydration of Dyckerhoff G-Oil cement. In Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022, vol. 147, no. 18, p. 9935-9948. (2021: 4.755 - IF, Q1 - JCR, 0.639 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1388-6150. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10973-022-11444-y (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. V4-KOREA_RADCON : Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí) Typ: ADCA
 • PETRŽALA, Jaromír. Assessment of Influence of Urban Aerosol Vertical Profile on Clear-Sky Diffuse Radiance Pattern. In Journal of Solar Energy Engineering, 2022, vol. 144, no. 2, art. no. 021009. (2021: 2.376 - IF, Q3 - JCR, 0.614 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0199-6231. Dostupné na: https://doi.org/10.1115/1.4053259 (VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry) Typ: ADCA
 • PODHORSKÁ, Janette - PALOU, Martin T.. Návrh zloženia ťažkého betónu vo funkcii biologického tienenia pomocou jadrových elementárnych analytických techník = Design of Heavyweigth Concrete Used in Radiation Protection by Nuclear Elemental Analytical Techniques. In Juniorstav 2022 : sborníku příspěvků, 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022, s. 489-496. ISBN 978-80-86433-76-9. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. Juniorstav 2022 : odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí) Typ: AFC
 • PODHORSKÁ, Janette - PALOU, Martin T. - NOVOTNÝ, Radoslav. Vplyv zmrašťovania na vybrané fyzikálne vlastnosti ťažkého betónu = Influence of shrinkage on selected physical properties of heavyweight concrete. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : 31st Annual PhD Student Conference, October 13th 2021, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2021, s. 76-82. ISBN 978-80-227-5150-6. Názov z obrazovky (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. V4-KOREA_RADCON : Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: AFD
 • PROFANT, Tomáš** - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - KOTOUL, Michal. Asymptotic solution for interface crack between two materials governed by dipolar gradient elasticity: Amplitude factor evaluation. In Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2022, vol. 120, art. no. 103378. (2021: 4.374 - IF, Q1 - JCR, 1.086 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-8442. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2022.103378 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • SÁTOR, Ladislav** - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. A Strong Form Meshless Method for the Solution of FGM Plates. In Aerospace, 2022, vol. 9, no. 8, art. no. 425. (2021: 2.660 - IF, Q1 - JCR, 0.562 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2226-4310. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/aerospace9080425 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • SÁTOR, Ladislav** - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Transient Analysis of Micro/Nano Plates by Moving Finite Element Method. In ICCES2022. The 28th International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences, 8-12 January, 2022, Dubai : proceedings [elektronický zdroj]. - Henderson : Tech Science Press, 2022, 2022, vol. 24, no. 1, p. 1-1. ISSN 1933-2815. Názov z obrazovky. Dostupné na: https://doi.org/10.32604/icces.2022.08679 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: AFG
 • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav - PAN, E. Size effect in piezoelectric semiconductor nanostructures. In Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2022, vol. 33, no. 11, p. 1351-1363. (2021: 2.774 - IF, Q3 - JCR, 0.620 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1045-389X. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1045389X211053049 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] ZHAO, Zinan - ZHU, Jun - CHEN, Weiqiu. Size-dependent vibrations and waves in piezoelectric nanostructures: a literature review. In INTERNATIONAL JOURNAL OF SMART AND NANO MATERIALS, 2022. ISSN 1947-5411. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/19475411.2022.2091058., Registrované v: WOS
  [1.2] GUO, Jianyu - NIE, Guoquan - LIU, Jinxi - ZHANG, Lele. Free vibration of a piezoelectric semiconductor plate. In European Journal of Mechanics, A/Solids, 2022, 95, art. no. 104647. ISSN 09977538. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2022.104647., Registrované v: SCOPUS
 • SLÁDEK, Ján** - SLÁDEK, Vladimír - TIAN, Xinpeng - DENG, Qian. Mixed FEM for flexoelectric effect analyses in a viscoelastic material. In International Journal of Solids and Structures, 2022, vol. 234-235, art. no. 111269. (2021: 3.667 - IF, Q2 - JCR, 1.137 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-7683. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2021.111269 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] WANG, Chuanlong - YAO, Xiongliang - WU, Guoxun - TANG, Li. Vibration Band Gap Characteristics of Two-Dimensional Periodic Double-Wall Grillages. In MATERIALS, 2021, vol. 14, no. 23, art. no. 7174. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma14237174., Registrované v: WOS
 • SLANÝ, Michal - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš. Effect of silica fume - metakaolin combination on the thermal stability of cement pastes under hydrothermal conditions. In MECC ´20/22. 10th Jubilee Mid-European Clay Conference, Kliczków, Poland, September 11-15, 2022 : Book of abstracts. - Kraków, Poland, 2022, p. 83. ISBN 978-83-65955-60-9. (MECC ´20/22. Jubilee Mid-European Clay Conference) Typ: AFG
 • SLANÝ, Michal - KUZIELOVÁ, Eva - ŽEMLIČKA, Matúš - MATEJDES, Marián - PALOU, Martin T.. Metabentonite and metakaolin-based geopolymers: relation between kind of clay mineral, calcination temperature, and concentration of alkaline activator. In CEEC-PCMS1. 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science, 26-30 July 2022, Split, Croatia : book of abstracts. - Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2022, p. 76. ISBN 978-606-11-8164-3. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov) Typ: AFG
 • SOLANO LAMPHAR, H. A. - KOCIFAJ, Miroslav - LIMON-ROMERO, Jorge - PAREDES-TAVARES, Jorge - MEGO, Michal - PRADO, Natalia Jorgelina - BAEZ-LOPEZ,, Yolanda Angelica - DIEZ, Emiliano Raul**. Light pollution as a factor in breast and prostate cancer. In Science of the Total Environment, 2022, vol. 806, art. no. 150918. (2021: 10.753 - IF, Q1 - JCR, 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0048-9697. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150918 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia) Typ: ADCA
 • SOLANO LAMPHAR, H. A.* - WALLNER, Stefan* - KOCIFAJ, Miroslav. Modelled impacts of a potential light emitting diode lighting system conversion and the influence of an extremely polluted atmosphere in Mexico City. In Environment and Planning B-Urban Analytics and City Science, 2022, vol. 49, p. 501-518. (2021: 3.511 - IF, Q2 - JCR, 1.006 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2399-8083. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/23998083211012702 Typ: ADCA
 • SOLANO LAMPHAR, H. A.. Science, legislation, regulatory initiatives and guidelines on the control of light pollution in México. In EALPO 2022. 2nd International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution : book of abstracts. - Cracow : Polish Amateur Astronomical Society, 2022, p. 18. ISBN 978-83-955493-3-5. (EALPO 2022 : International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution) Typ: AFG
 • TANG, Ying** - SLANÝ, Michal* - YANG, Ying - LI, Shaoying - QIN, Fanglin - ZHAO, Yifei - ZHANG, Zhifang - ZHANG, Li. Highly active Mg-Al hydrotalcite for efficient O-methylation of phenol with DMC based on soft colloidal templates. In Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2022, vol. 97, no. 1, p. 79-86. (2021: 3.709 - IF, Q2 - JCR, 0.625 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0268-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jctb.6912 Typ: ADCA
 • TIAN, Xinpeng - XU, Mengkang - ZHOU, Haiyang - DENG, Qian** - LI, Qun** - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Analytical Studies on Mode III Fracture in Flexoelectric Solids. In Journal of Applied Mechanics, 2022, vol. 89, no. 4, art. no. 041006. (2021: 2.794 - IF, Q2 - JCR, 0.774 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0021-8936. Dostupné na: https://doi.org/10.1115/1.4053268 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • WALLNER, Stefan - RAMMELMÜLLER, Christoph. Is there a relation between atmospheric elements and night sky brightness? Conducting a study in urban, sub-urban and rural areas. In EALPO 2022. 2nd International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution : book of abstracts. - Cracow : Polish Amateur Astronomical Society, 2022, p. 10. ISBN 978-83-955493-3-5. (EALPO 2022 : International Conference on Environmental and Astronomical Light Pollution) Typ: AFG
 • WANG, Quan* - SLANÝ, Michal** - GU, Xuefan - MIAO, Zhipeng - DU, Weichao - ZHANG, Jie - GANG, Chen**. Lubricity and Rheological Properties of Highly Dispersed Graphite in Clay-Water-Based Drilling Fluids. In Materials, 2022, vol. 15, art. no. 1083. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15031083 (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály) Typ: ADCA
 • WEN, P. H.** - WEN, J. C. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír. Stress intensity factors and T-stresses for periodic array cracks 3D static and dynamic. In Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2022, vol. 117, art. no. 103198. (2021: 4.374 - IF, Q1 - JCR, 1.086 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-8442. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2021.103198 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • WU, Yuman - ZHANG, Jie - DONG, Sanbao - LI, Yongfei - SLANÝ, Michal** - CHEN, Gang**. Use of betaine-based gel and its potential application in enhanced oil recovery. In Gels : open access journal, 2022, vol. 8, no. 6, art. no. 351. (2021: 4.432 - IF, Q1 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2310-2861. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/gels8060351 Typ: ADCA
 • ZHOU, Zhichao - SLANÝ, Michal** - KUZIELOVÁ, Eva - ZHANG, Wangyuan - MA, Liwa - DONG, Sanbao - ZHANG, Jie - CHEN, Gang**. Influence of reservoir minerals and ethanol on catalytic aquathermolysis of heavy oil. In Fuel, 2022, vol. 307, p. 121871-1-121871-11. (2021: 8.035 - IF, Q1 - JCR, 1.514 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0016-2361. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121871 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus