Informačná stránka organizácie SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • HRYTSYNA, Olha - KONDRAT, Vasyl. Local gradient theory for thermoelastic dielectrics: Accounting for mass and electric charge transfer due to microstructure changes. In Journal of mechanics of materials and structures, 2019, vol. 14, no. 4, p. 549-568. (2018: 1.239 - IF, Q4 - JCR, 0.572 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 1559-3959.(SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase). Typ: ADCA
  • KOCIFAJ, Miroslav** - KUNDRACIK, F. - BILÝ, Ondrej. Emission spectra of light-pollution sources determined from the light-scattering spectrometry of the night sky. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, vol. 491, iss. 4, p. 5586-5594. ISSN 0035-8711.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia). Typ: ADCA
  • KOCIFAJ, Miroslav** - VIDEEN, Gorden - KUNDRACIK, F. Charge-controlled optical resonances in small particles: Recent developments, challenges and prospects. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2020, vol. 240, p. 6703-6703. ISSN 0022-4073.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. SEMOD-74-2/2019 : Nežiadúci a cielený rezonančný útlm mikrovlnných komunikačných liniek). Typ: ADCA
  • KOCIFAJ, Miroslav - BARÁ, Salvador. Aerosol characterization using satellite remote sensing of light pollution sources at night. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 2020, vol. 495, p. L76-L80. ISSN 1745-3925.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia). Typ: ADCA
  • PIEDRA, P. - GOBERT, C. - KALUME, A. - PAN, Yong-Le - KOCIFAJ, Miroslav - MUINONEN, Karri - PENTTILA, A. - ZUBKO, Evgenij - VIDEEN, Gorden**. Where is the machine looking? Locating discriminative light-scattering features by class-activation mapping. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2020, vol. 247, art. no. 106936. ISSN 0022-4073.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia). Typ: ADCA
  • PUSCHNIG, Johannes** - WALLNER, Stefan - POSCH, Thomas. Circalunar variations of the night sky brightness - an FFT perspective on the impact of light pollution. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, vol. 492, iss. 2, p. 2622-2637. ISSN 0035-8711. Typ: ADCA
  • SÁTOR, Ladislav** - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Analysis of coupling effects in FGM piezoelectric plates by a meshless method. In Composite Structures, 2020, vol. 244, art. no. 112256. ISSN 0263-8223.(SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase). Typ: ADCA
  • SLÁDEK, Vladimír** - SLÁDEK, Ján - REPKA, Miroslav - SÁTOR, Ladislav. FGM micro/nano-plates within modified couple stress elasticity. In Composite Structures, 2020, vol. 245, art. no. 112294. ISSN 0263-8223.(APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály). Typ: ADCA
  • WALLNER, Stefan* - KOCIFAJ, Miroslav* - KÓMAR, Ladislav - SOLANO LAMPHAR, H. A.. Night-sky imaging as a potential tool for characterization of total lumen output from small and medium-sized cities. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, vol. 494, iss. 4, p. 5008-5017. ISSN 0035-8711.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus