Informačná stránka organizácie SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • DOLNIKOVA, E.** - KATUNSKY, D. - DARULA, Stanislav. Assessment of overcast sky daylight conditions in the premises of engineering operations considering two types of skylights. In Building and Environment, 2020, vol. 180, art. no. 106976. (2019: 4.971 - IF, Q1 - JCR, 1.871 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0360-1323. Typ: ADCA
 • HRYTSYNA, Olha - KONDRAT, Vasyl. Local gradient theory for thermoelastic dielectrics: Accounting for mass and electric charge transfer due to microstructure changes. In Journal of mechanics of materials and structures, 2019, vol. 14, no. 4, p. 549-568. (2018: 1.239 - IF, Q4 - JCR, 0.572 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 1559-3959.(SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav** - VIDEEN, Gorden - KUNDRACIK, F. Charge-controlled optical resonances in small particles: Recent developments, challenges and prospects. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2020, vol. 240, p. 6703-6703. (2019: 3.047 - IF, Q1 - JCR, 0.888 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-4073.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. SEMOD-74-2/2019 : Nežiadúci a cielený rezonančný útlm mikrovlnných komunikačných liniek). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav** - KUNDRACIK, F. - BILÝ, Ondrej. Emission spectra of light-pollution sources determined from the light-scattering spectrometry of the night sky. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, vol. 491, iss. 4, p. 5586-5594. (2019: 5.356 - IF, Q1 - JCR, 1.937 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav - BARÁ, Salvador. Aerosol characterization using satellite remote sensing of light pollution sources at night. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 2020, vol. 495, p. L76-L80. (2019: 5.356 - IF, Q1 - JCR, 1.964 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1745-3925.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav** - KUNDRACIK, F. Multi-wavelength radiometry of aerosols designed for more accurate night sky brightness predictions. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2020, vol. 250, art. no. 106998. (2019: 3.047 - IF, Q1 - JCR, 0.888 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-4073.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia). Typ: ADCA
 • KOCIFAJ, Miroslav** - KÓMAR, Ladislav - SOLANO LAMPHAR, H. A. - WALLNER, Stefan. Are population-based models advantageous in estimating the lumen outputs from light-pollution sources? In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 2020, vol. 496, no. 1, p. L138-L141. (2019: 5.356 - IF, Q1 - JCR, 1.964 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 1745-3925.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry). Typ: ADCA
 • LI, J. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WEN, P.H. Hybrid meshless displacement discontinuity method (MDDM) in fracture mechanics: Static and dynamic. In European Journal of Mechanics A: Solids, 2020, vol. 83, art. no. 104023. (2019: 3.786 - IF, Q1 - JCR, 1.295 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0997-7538.(APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály). Typ: ADCA
 • PIEDRA, P. - GOBERT, C. - KALUME, A. - PAN, Yong-Le - KOCIFAJ, Miroslav - MUINONEN, Karri - PENTTILA, A. - ZUBKO, Evgenij - VIDEEN, Gorden**. Where is the machine looking? Locating discriminative light-scattering features by class-activation mapping. In Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer, 2020, vol. 247, art. no. 106936. (2019: 3.047 - IF, Q1 - JCR, 0.888 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-4073.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia). Typ: ADCA
 • PUSCHNIG, Johannes** - WALLNER, Stefan - POSCH, Thomas. Circalunar variations of the night sky brightness - an FFT perspective on the impact of light pollution. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, vol. 492, iss. 2, p. 2622-2637. (2019: 5.356 - IF, Q1 - JCR, 1.937 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711. Typ: ADCA
 • SÁTOR, Ladislav** - SLÁDEK, Vladimír - SLÁDEK, Ján. Analysis of coupling effects in FGM piezoelectric plates by a meshless method. In Composite Structures, 2020, vol. 244, art. no. 112256. (2019: 5.138 - IF, Q1 - JCR, 1.784 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-8223.(SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase). Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Ján** - SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav - SCHMAUDER, Siegfried. Crack analysis of nano-sized thermoelectric material structures. In Engineering Fracture Mechanics, 2020, vol. 234, art. no. 107078. (2019: 3.426 - IF, Q1 - JCR, 1.180 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0013-7944. Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Vladimír** - SLÁDEK, Ján - REPKA, Miroslav - SÁTOR, Ladislav. FGM micro/nano-plates within modified couple stress elasticity. In Composite Structures, 2020, vol. 245, art. no. 112294. (2019: 5.138 - IF, Q1 - JCR, 1.784 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-8223.(APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály). Typ: ADCA
 • ŠIMON, Erik** - BILLIK, Peter - OROVČÍK, Ľubomír - NAGY, Štefan - SASINKOVÁ, Vlasta - PALOU, Martin T. - ŠKRÁTEK, Martin - TREMBOŠOVÁ, Veronika - PLESCH, G. Aluminium powder as a reactive template for preparation of carbon flakes from CCl4. In Chemical Papers, 2020, vol. 74, iss. 12, p. 4599-4607. (2019: 1.680 - IF, Q3 - JCR, 0.331 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na internete: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11696-020-01303-1>(ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied). Typ: ADCA
 • WALLNER, Stefan* - KOCIFAJ, Miroslav* - KÓMAR, Ladislav - SOLANO LAMPHAR, H. A.. Night-sky imaging as a potential tool for characterization of total lumen output from small and medium-sized cities. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2020, vol. 494, iss. 4, p. 5008-5017. (2019: 5.356 - IF, Q1 - JCR, 1.937 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, WOS, SCOPUS, NASA ADS). ISSN 0035-8711.(APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus