Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ATTIA, Shady** - KOSINSKI, Piotr - BORODINECS, Anatolijs - BELAFI, Zsofia Deme - ISTVAN, Kistelegdi - KRSTIC, Hrvoje - MOLDOVAN, Macedon - VISA, Ion - MIHAILOV, Nicolay - EVSTATIEV, Boris - BANIONIS, Karolis - ČEKON, Miroslav - VILČEKOVÁ, Silvia - STRUHALA, Karel - BRZOŇ, Roman - LAURENT, Oriane. Overview and future challenges of nearly zero-energy building (nZEB) design in Eastern Europe. In Energy and Buildings, 2022, vol. 267, art. no. 112165. (2021: 1.682 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-7788. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112165 Typ: ADCA
 • HRYTSYNA, Olha. The effect of local mass displacement on coupled fields in dielectrics. In Applied Nanoscience, 2022, vol. 12, no. 3, p. 711-723. (2021: 0.505 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-021-01714-w (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase) Typ: ADCA
 • HRYTSYNA, Olha. Electromechanical fields in a hollow piezoelectric cylinder under non-uniform load: flexoelectric effect. In Mathematics and Mechanics of Solids, 2022, vol. 27, no. 2, p. 262-280. (2021: 0.773 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1081-2865. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/10812865211020785 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase) Typ: ADCA
 • JUNAID, Muhammad Faisal** - REHMAN, Zia ur** - KURUC, Michal - MEDVEĎ, Igor - BACINSKAS, Darius - ČURPEK, Jakub - ČEKON, Miroslav - IJAZ, Nauman - ANSARI, Wajahat Sammer. Lightweight concrete from a perspective of sustainable reuse of waste byproducts. In Construction and Building Materials, 2022, vol. 319, art. no. 126061. (2021: 1.777 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0950-0618. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.126061 Typ: ADMA
 • LASHEN, Zahraa M. - SHAMS, Mohamed S. - EL-SHESHTAWY, Hamdy S. - SLANÝ, Michal - ANTONIADIS, Vasileios - YANG, Xing - SHARMA, Gaurav - RINKLEBE, Jörg - SHAHEEN, Sabry M.** - ELMAHDY, Shimaa M. Remediation of Cd and Cu contaminated water and soil using novel nanomaterials derived from sugar beet processing- and clay brick factory-solid wastes. In Journal of Hazardous Materials, 2022, vol. 428, p. 128205-1-128205-11. (2021: 1.991 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0304-3894. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.128205 Typ: ADCA
 • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680 Typ: FAI
 • PETRŽALA, Jaromír. Assessment of Influence of Urban Aerosol Vertical Profile on Clear-Sky Diffuse Radiance Pattern. In Journal of Solar Energy Engineering, 2022, vol. 144, no. 2, art. no. 021009. (2021: 0.614 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0199-6231. Dostupné na: https://doi.org/10.1115/1.4053259 (VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry) Typ: ADCA
 • PODHORSKÁ, Janette - PALOU, Martin T.. Návrh zloženia ťažkého betónu vo funkcii biologického tienenia pomocou jadrových elementárnych analytických techník = Design of Heavyweigth Concrete Used in Radiation Protection by Nuclear Elemental Analytical Techniques. In Juniorstav 2022 : sborníku příspěvků, 24. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022, s. 489-496. ISBN 978-80-86433-76-9. (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály. APVV-15-0631 : Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch. VEGA 2/0032/21 : Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty. VEGA 2/0017/21 : Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov. Juniorstav 2022 : odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí) Typ: AFC
 • SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav - PAN, E. Size effect in piezoelectric semiconductor nanostructures. In Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 2022, vol. 33, no. 11, p. 1351-1363. (2021: 0.620 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1045-389X. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1045389X211053049 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
 • SLÁDEK, Ján** - SLÁDEK, Vladimír - TIAN, Xinpeng - DENG, Qian. Mixed FEM for flexoelectric effect analyses in a viscoelastic material. In International Journal of Solids and Structures, 2022, vol. 234-235, art. no. 111269. (2021: 1.137 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0020-7683. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2021.111269 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] WANG, Chuanlong - YAO, Xiongliang - WU, Guoxun - TANG, Li. Vibration Band Gap Characteristics of Two-Dimensional Periodic Double-Wall Grillages. In MATERIALS, 2021, vol. 14, no. 23, art. no. 7174. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma14237174., Registrované v: WOS
 • TANG, Ying** - SLANÝ, Michal* - YANG, Ying - LI, Shaoying - QIN, Fanglin - ZHAO, Yifei - ZHANG, Zhifang - ZHANG, Li. Highly active Mg-Al hydrotalcite for efficient O-methylation of phenol with DMC based on soft colloidal templates. In Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2022, vol. 97, no. 1, p. 79-86. (2021: 0.625 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0268-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jctb.6912 Typ: ADCA
 • WANG, Quan* - SLANÝ, Michal** - GU, Xuefan - MIAO, Zhipeng - DU, Weichao - ZHANG, Jie - GANG, Chen**. Lubricity and Rheological Properties of Highly Dispersed Graphite in Clay-Water-Based Drilling Fluids. In Materials, 2022, vol. 15, art. no. 1083. (2021: 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15031083 (APVV-19-0490 : Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály) Typ: ADCA
 • ZHOU, Zhichao - SLANÝ, Michal** - KUZIELOVÁ, Eva - ZHANG, Wangyuan - MA, Liwa - DONG, Sanbao - ZHANG, Jie - CHEN, Gang**. Influence of reservoir minerals and ethanol on catalytic aquathermolysis of heavy oil. In Fuel, 2022, vol. 307, p. 121871-1-121871-11. (2021: 1.514 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0016-2361. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121871 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus