Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DARULA, Stanislav - KITTLER, Richard. THE NEW METHOD TO CALIBRATE ISO/CIE GENERAL SKIES MODELLED IN ARTIFICIAL SKIES. In Light & Engineering, 2021, vol. 29, no. 1, p. 11-20. ISSN 0236-2945. Dostupné na: https://doi.org/10.33383/2020-066 (2/0017/20 : Výskum priamej zložky dennej osvetlenosti v architektonickom a interiérovom prostredí) Typ: ADMA
  • HRYTSYNA, Olha. Local gradient Bernoulli-Euler beam model for dielectrics: effect of local mass displacement on coupled fields. In Mathematics and Mechanics of Solids, 2021, vol. 26, no. 4, p. 498-512. ISSN 1081-2865. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/1081286520963374 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase) Typ: ADCA
  • KOCIFAJ, Miroslav - BARÁ, Salvador. Night-time monitoring of the aerosol content of the lower atmosphere by differential photometry of the anthropogenic skyglow. In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, 2021, vol. 500, p. L47-L51. ISSN 1745-3925. Dostupné na: https://doi.org/10.1093/mnrasl/slaa181 (APVV-18-0014 : Globálna charakterizácia svetelného znečistenia. VEGA 2/0010/20 : Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry) Typ: ADCA
  • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680 Typ: FAI
  • SLÁDEK, Ján** - SLÁDEK, Vladimír - REPKA, Miroslav - DENG, Qian. Flexoelectric effect in dielectrics under a dynamic load. In Composite Structures, 2021, vol. 260, art. no. 113528. ISSN 0263-8223. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2020.113528 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
  • SLÁDEK, Ján** - SLÁDEK, Vladimír - HOSSEINI, S. M. Analysis of a curved Timoshenko nano-beam with flexoelectricity. In Acta Mechanica, 2021, vol. 232, p. 1563-1581. ISSN 0001-5970. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00707-020-02901-6 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
  • TIAN, Xinpeng - SLÁDEK, Ján** - SLÁDEK, Vladimír - DENG, Qian - LI, Qun. A collocation mixed finite element method for the analysis of flexoelectric solids. In International Journal of Solids and Structures, 2021, vol. 217-218, p. 27-39. ISSN 0020-7683. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2021.01.031 (SK-CN-RD-18-0005 : Multiškálová flexoelektricka teória a nova metóda na detekciu mikrotrhlín v dielektrikach v realnom čase. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
  • ZHENG, H. - SLÁDEK, Ján - SLÁDEK, Vladimír - WANG, S. K. - WEN, P. H.**. Hybrid meshless/displacement discontinuity method for FGM Reissner's plate with cracks. In Applied Mathematical Modeling, 2021, vol. 90, p. 1226-1244. ISSN 0307-904X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apm.2020.10.023 (APVV-18-0004 : Optimálny návrh mikro/nano konštrukcií pre metamateriály. VEGA 2/0061/20 : Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus