Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Obchodné verejné súťaže:
Oznámenia o výsledku pre rok:  
Názov Dátum
3. Obchodná verejná súťaž – Nebytové priestory, súp. č. 6070  (pdf / 486.41 KB) 4. 1. 2023