Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Dúbravská cesta 9
845 03 Bratislava 45
Slovenská republika

Riaditeľ ústavu, vedúci vedecký pracovník

Tel: 02/ 5930 9268

Sekretariát

Tel: 02/ 5477 3548
Ústav vznikol v roku 1953. Vykonáva základný výskum v oblastiach stavebná mechanika a dynamika, stavebné konštrukcie, nové stavebné materiály, stavebná fyzika, teória a dejiny architektúry. Aplikovaný výskum je zameraný na vystužené a predpäté betónové a oceľové konštrukcie, ich odolnosť proti seizmickým účinkom, účinkom vetra a účinkom pohyblivého a opakovaného zaťaženia, využívanie priemyselných odpadov na výrobu stavebných materiálov a skúmanie vplyvu prostredia na ľudský organizmus.