Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Samuel
Interná Právnická fakulta UK
Mgr.
Michal
Externá Právnická fakulta UK
JUDr.
Andrea
Externá Právnická fakulta UK
Mgr.
Regina
Interná Právnická fakulta UK
Mgr.
Noemi
Interná Právnická fakulta UK

Počet doktorandov: 5