Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav štátu a práva SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr.
Simona
Interný doktorand
JUDr., DrSc.
Eduard
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., Mgr., PhD., LL.M.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
JUDr., CSc., LL.M.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
JUDr., CSc.
Ľudmila
Samostatný vedecký pracovník
Doc. JUDr., PhD., LL.M., MCIArb.
Katarína
Vedecký pracovník
JUDr., PhD.
Viliam
Vedecký pracovník
Doc. Mgr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Barbora
Samostatný vedecký pracovník
JUDr., CSc.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lukáš
Samostatný vedecký pracovník
JUDr., LL.M.
Zuzana
Vedecký pracovník
Prof. JUDr., DrSc.
Oľga
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
František
Interný doktorand
Mgr., LL.M., PhD.
Adrián
Vedecký pracovník
Mgr.
Noemi
Interný doktorand
Doc. JUDr., CSc.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
JUDr., CSc.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
JUDr., PhD.
Ľubomír
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 19