Informačná stránka organizácie SAV

Ústav štátu a práva SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 JUDr., DrSc.  Bárány, Eduard  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., Mgr., PhD., LL.M.  Berdisová, Lucia  Samostatný vedecký pracovník
 JUDr., CSc., LL.M.  Colotka, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 JUDr., CSc.  Gajdošíková, Ľudmila  Samostatný vedecký pracovník
 Doc. JUDr., PhD., LL.M., MCIArb.  Chovancová, Katarína  Vedecký pracovník
 JUDr., PhD.  Janáč, Viliam  Vedecký pracovník
 Doc. Mgr., PhD.  Káčer, Marek  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Králičková, Barbora  Samostatný vedecký pracovník
 JUDr., CSc.  Kukliš, Peter  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Lapšanský, Lukáš  Samostatný vedecký pracovník
 JUDr., LL.M.  Magurová, Zuzana  Vedecký pracovník
 Prof. JUDr., DrSc.  Ovečková, Oľga  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., LL.M., PhD.  Tokár, Adrián  Vedecký pracovník
 Doc. JUDr., CSc.  Vozár, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 JUDr., CSc.  Zavacká, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 JUDr., PhD.  Zlocha, Ľubomír  Vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 16