Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr.
Simona
Interný doktorand
JUDr., DrSc.
Eduard
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., Mgr., PhD., LL.M.
Lucia
Samostatný vedecký pracovník
JUDr. Mgr., PhD.
Kristián
Vedecký pracovník
doc. JUDr. Mgr., PhD.
Martina
Vedecký pracovník
Doc. JUDr., PhD.
Marián
Vedecký pracovník
Doc. JUDr., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
Doc. JUDr., PhD., LL.M., MCIArb.
Katarína
Vedecký pracovník
JUDr., PhD.
Viliam
Vedecký pracovník
Doc. Mgr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lukáš
Samostatný vedecký pracovník
Prof. JUDr., DrSc.
Oľga
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
František
Interný doktorand
JUDr., PhD., LL.M., LL.M.
Patrik
Vedecký pracovník
Mgr., LL.M., PhD.
Adrián
Vedecký pracovník
Mgr.
Noemi
Interný doktorand
Doc. JUDr., CSc.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
JUDr., PhD.
Ľubomír
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 18