Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
JUDr., DrSc.
Eduard
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., Mgr., PhD., LL.M.
Lucia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Samuel
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Prof. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
prof. JUDr. Mgr., PhD.
Martina
Vedecká pracovníčka
Doc. JUDr., PhD.
Marián
Vedecký pracovník
Doc. JUDr., PhD.
Milan
Samostatný vedecký pracovník
JUDr., PhD.
Viliam
Vedecký pracovník
Doc. Mgr., PhD.
Marek
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lukáš
Samostatný vedecký pracovník
Prof. JUDr., DrSc.
Oľga
Vedúca vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
František
Vedecký pracovník
JUDr., PhD., LL.M., LL.M.
Patrik
Vedecký pracovník
Mgr.
Regina
Doktorandka
Interný doktorand
Mgr., LL.M., PhD.
Adrián
Vedecký pracovník
Mgr.
Noemi
Doktorandka
Interný doktorand
doc. JUDr., CSc.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
JUDr., PhD.
Ľubomír
Vedecký pracovník
Doc. JUDr., PhD.
Lucia
Vedecká pracovníčka

Počet členov a členiek akademickej obce: 19