Informačná stránka organizácie SAV

Ústav štátu a práva SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
 JUDr., DrSc. Bárány, Eduard  02/52962325
 Mgr., Mgr., PhD., LL.M. Berdisová, Lucia  02/52962325
 Prof. JUDr., CSc. Bröstl, Alexander  02/52962325
 JUDr., CSc., LL.M. Colotka, Peter  02/52962325
   Fedorčáková, Ľudmila   
 Prof. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA Gábriš, Tomáš  02/52962325
 JUDr., CSc. Gajdošíková, Ľudmila  02/52962325
 Doc. JUDr., PhD. Giba, Marián  0252962325
 Doc. JUDr., PhD. Hodás, Milan  02/52962325
 JUDr., PhD. Humeník, Ivan  02/52962325
 Doc. JUDr., PhD., LL.M., MCIArb. Chovancová, Katarína  02/52962325 kl. 102
 JUDr., PhD. Janáč, Viliam  02/52962325
 Doc. Mgr., PhD. Káčer, Marek  02/52962325
 JUDr., PhD. Kerecman, Peter  02/52962325
   Kovačovská, Mária  02/52961833
 Mgr., PhD. Králičková, Barbora  02/52961833
 JUDr., Mgr., PhD. Kropaj, Marián  02/52962325
 JUDr., CSc. Kukliš, Peter  02/52 96 23 25
 Dr.h.c. Prof. JUDr., PhD. Kurilovská, Lucia  02/52 96 23 25
 Mgr., PhD. Lapšanský, Lukáš  02/52962325
 JUDr., LL.M. Magurová, Zuzana  02/52962325
 JUDr., PhD. Neumann, Jakub  02/52962325
 Prof. JUDr., DrSc. Ovečková, Oľga  02/52962325
   Pelcová, Alžbeta  02/52962325, kl. 105
   Pinčeková, Viera  02/52962325, kl. 104
 JUDr., PhD., LL.M., LL.M. Rako, Patrik  02/52962325
 Mgr., PhD. Škopová, Andrea  02/52962325
 JUDr., PhD. Točeková, Jana  02/52962325
 Mgr., LL.M., PhD. Tokár, Adrián  02/52962325
 Doc. JUDr., CSc. Vozár, Jozef  02/52961833
 JUDr., CSc. Zavacká, Katarína  02/52962325
 JUDr., PhD. Zlocha, Ľubomír  02/52962325

Aktualizuje: