Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr.
Simona
02/52962325
JUDr., DrSc.
Eduard
02/52962325
Mgr., Mgr., PhD., LL.M.
Lucia
02/52962325
JUDr. Mgr., PhD.
Kristián
02/52962325
Mgr.
Samuel
neuvedený
JUDr., CSc., LL.M.
Peter
Emeritný pracovník
02/52962325
 
Anna
neuvedený
Prof. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA
Tomáš
02/52962325
prof. JUDr. Mgr., PhD.
Martina
02/52961833
Prof. JUDr., PhD.
Marián
0252962325
Doc. JUDr., PhD.
Milan
02/52962325
Doc. JUDr., PhD., LL.M., Univ.Prof., MCIArb
Katarína
02/52962325
JUDr., PhD.
Viliam
02/52962325
Doc. Mgr., PhD.
Marek
02/52962325
 
Mária
02/52961833
JUDr., Mgr., PhD.
Marián
02/52962325
JUDr., CSc.
Peter
02/52 96 23 25
Dr.h.c. Prof. JUDr., PhD.
Lucia
02/52 96 23 25
Mgr., PhD.
Lukáš
02/52962325
Mgr.
Michal
neuvedený
JUDr., LL.M.
Zuzana
Emeritná pracovníčka
02/52962325
JUDr.
Andrea
0918 909 938
JUDr., PhD.
Jakub
02/52962325
Prof. JUDr., DrSc.
Oľga
02/52962325
Mgr., PhD.
František
neuvedený
Mgr.
František
02/52962325
 
Alžbeta
02/52962325, kl. 105
JUDr., PhD., LL.M., LL.M.
Patrik
02/52962325
Mgr., PhD.
Andrea
02/52962325
Mgr.
Regina
neuvedený
Mgr., LL.M., PhD.
Adrián
02/52962325
Mgr.
Noemi
02/52962325
doc. JUDr., CSc.
Jozef
02/52961833
JUDr., CSc.
Katarína
02/52962325
JUDr., PhD.
Ľubomír
02/52962325
Doc. JUDr., PhD.
Lucia
02/52961833

Aktualizuje: