Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav štátu a práva SAV

Titul Meno E-mail Telefón
Mgr.
Adamíková
Simona
02/52962325
JUDr., DrSc.
Bárány
Eduard
02/52962325
Mgr., Mgr., PhD., LL.M.
Berdisová
Lucia
02/52962325
Prof. JUDr., CSc.
Bröstl
Alexander
02/52962325
JUDr., CSc., LL.M.
Colotka
Peter
02/52962325
 
Fedorčáková
Ľudmila
neuvedený
Prof. JUDr. PhDr., PhD., LLM, MA
Gábriš
Tomáš
02/52962325
JUDr., CSc.
Gajdošíková
Ľudmila
02/52962325
Doc. JUDr., PhD.
Giba
Marián
0252962325
Doc. JUDr., PhD.
Hodás
Milan
02/52962325
JUDr., PhD.
Humeník
Ivan
02/52962325
Doc. JUDr., PhD., LL.M., MCIArb.
Chovancová
Katarína
02/52962325 kl. 102
JUDr., PhD.
Janáč
Viliam
02/52962325
Doc. Mgr., PhD.
Káčer
Marek
02/52962325
JUDr., PhD.
Kerecman
Peter
02/52962325
 
Kovačovská
Mária
02/52961833
Mgr., PhD.
Králičková
Barbora
02/52961833
JUDr., Mgr., PhD.
Kropaj
Marián
02/52962325
JUDr., CSc.
Kukliš
Peter
02/52 96 23 25
Dr.h.c. Prof. JUDr., PhD. 02/52 96 23 25
Mgr., PhD.
Lapšanský
Lukáš
02/52962325
JUDr., LL.M.
Magurová
Zuzana
02/52962325
JUDr., PhD.
Neumann
Jakub
02/52962325
Prof. JUDr., DrSc.
Ovečková
Oľga
02/52962325
Mgr.
Pažitný
František
02/52962325
 
Pelcová
Alžbeta
02/52962325, kl. 105
  02/52962325, kl. 104
JUDr., PhD., LL.M., LL.M.
Rako
Patrik
02/52962325
Mgr., PhD.
Škopová
Andrea
02/52962325
JUDr., PhD. 02/52962325
Mgr., LL.M., PhD.
Tokár
Adrián
02/52962325
Mgr. 02/52962325
Doc. JUDr., CSc.
Vozár
Jozef
02/52961833
JUDr., CSc.
Zavacká
Katarína
02/52962325
JUDr., PhD.
Zlocha
Ľubomír
02/52962325

Aktualizuje: