Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Národné projekty

Právna metodológ - Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu

Legal methodology for the age of legal pluralism

Športovec - zamestnanec alebo podnikateľ

-

Celkový počet projektov: 2