Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
22/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - február 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8323863662
Objednávka: z.č.115107460, fa. 22/2023
Poznámka: 71210005
8. 3. 2023 40,00
21/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - február 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8323863648
Objednávka: z.č.115107460, fa. 21/2023
Poznámka: 71000000
8. 3. 2023 64,14
15/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - január 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8322093272
Objednávka: z.č.115107460, fa. 15/2023
Poznámka: 71210005
8. 2. 2023 40,00
14/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - január 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8322093245
Objednávka: z.č.115107460, fa. 14/2023
Poznámka: 71000000
8. 2. 2023 64,00
33/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - marec 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8325634946
Objednávka: z.č.115107460, fa. 33/2023
Poznámka: 71000000
12. 4. 2023 64,00
43/2023 Poplatky za telekomunikačné služby pre riešiteľov APVV-19-0090 - apríl 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 26 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8327398982
Objednávka: zm. 115107460; fa. 43/2023
Poznámka: 71210005
15. 5. 2023 41,56
32/2023 Poplatky za telekomunikačné služby pre riešiteľov APVV-19-0090 - marec 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 26 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8325634960
Objednávka: zm. 115107460; fa. 32/2023
Poznámka: 71210005
12. 4. 2023 40,00
25/2023 konferencia "Poznanie a výklad práva..." - prenájom priestorov a techniky  
Tatra United Corporatoin, a. s.
Nám 1. mája 5, 811 05 BRATISLAVA
IČO: 31382711
Zmluva: 10016523
Objednávka: obj. 10/2023; fa. 25/2023
Poznámka: 71210005
20. 3. 2023 1 650,00
27/2023 konferencia "Poznanie a výklad práva..." - ubytovanie a strava pre účastníkov konferencie  
Tatra United Corporatoin, a. s.
Nám 1. mája 5, 811 05 BRATISLAVA
IČO: 31382711
Zmluva: 10016723
Objednávka: obj. 12/2023; fa. 27/2023
Poznámka: 46 - iné zdroje
20. 3. 2023 4 394,00
26/2023 konferencia "Poznanie a výklad práva..." - účasť riešiteľov projektu APVV-19-0090  
Tatra United Corporatoin, a. s.
Nám 1. mája 5, 811 05 BRATISLAVA
IČO: 31382711
Zmluva: 10016623
Objednávka: obj. 11/2023; fa. 26/2023
Poznámka: 71210005
20. 3. 2023 976,00
7/2023 časopis Obchodní právo - predplatné na r. 2023  
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 PRAHA 3, ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 63077639
Zmluva: 6830501089
Objednávka: obj. 3/2023; fa. 7/2023
Poznámka: 71000000
23. 1. 2023 160,49
11/2023 časopis Obchodní právo - predplatné na r. 2023 - daňový doklad  
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 PRAHA 3, ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 63077639
Zmluva: 8305377692
Objednávka: obj. 3/2023; fa. 11/2023
Poznámka: nulová faktúra - daňový doklad
31. 1. 2023 0,00
41/2023 Aktualizácia programu ASPI na r. 2023 pre riešiteľov APVV-19-0090  
Wolters Kluwer SR, s. r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 31348262
Zmluva: 4102301949
Objednávka: z.č. Z-021/2007 - obj. 19/2023
Poznámka: 71210005
9. 5. 2023 1 618,90
20/2023 zmeny a dodatky Občianske právo - aktualizácia k 3.2.2023  
Wolters Kluwer SR, s. r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 31348262
Zmluva: 1301300797
Objednávka: obj. 9/2023; fa. 20/2023
Poznámka: 71000000
6. 3. 2023 180,05
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec