Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
16/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - január 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123006
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 16/2023
Poznámka: 190,69 € - 71000000 61,00 € - 71210005
21. 2. 2023 251,69
71/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - jún-júl 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123102
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 71/2023
Poznámka: 253,48 € - 71000000 70,00 € - 71210005
30. 8. 2023 323,48
56/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - máj 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123083
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 56/2023
Poznámka: 198,68 € - 71000000 35,00 € - 71210005
20. 6. 2023 233,68
34/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - marec 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123043
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 34/2023
Poznámka: 215,12 € - 71000000 57,00 € - 71210005
25. 4. 2023 272,12
13/2023 registrácia domény "pravnyobzor.sk" - 17.1.2023 - 16.1.2033  
Centrum spoločných činností SAV - výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 511523004
Objednávka: z.č.243/2023; fa. 13/2023
Poznámka: 71000000
7. 2. 2023 150,00
79/2023 prenájom kongresovej sály - Lubyho právnické dni, 21.-22.9.2023  
Centrum spoločných činností SAV, Kongresové centrum Smolenice
Zámocká 18, 919 04 Smolenice
IČO: 00398144
Zmluva: 5017230162
Objednávka: obj. 27/2023; fa. 79/2023
Poznámka: 71000000
2. 10. 2023 900,00
39/2023 vydanie nepredajnej publikácie Politická regulácia verejného prístupu... (JUDr. Zavacká)  
CSČ SAV - Vyd. VEDA
Dúbravská cesta 9, 845 35 BRATISLAVA
IČO: 00396144
Zmluva: 5092230040
Objednávka: zmluva č. 4/2023; fa. 39/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 1 000,00
39/2023 vydanie nepredajnej publikácie Politická regulácia verejného prístupu... (JUDr. Zavacká)  
CSČ SAV - Vyd. VEDA
Dúbravská cesta 9, 845 35 BRATISLAVA
IČO: 00396144
Zmluva: 5092230040
Objednávka: zmluva č. 4/2023; fa. 39/2023
Poznámka: 71210005
25. 4. 2023 1 000,00
66/2023 stravné lístky Ticket service  
Edenred - Ticket service, s. r. o.
Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 BRATISLAVA
IČO: 52005551
Zmluva: 770516497
Objednávka: obj. 29/2023; fa. 66/2023
Poznámka: 71000000
8. 8. 2023 3 443,20
59/2023 Nákup publikácie  
Erudite, s. r. o. - Právnická literatúra
Na pasekách 25, 831 06 BRATISLAVA
IČO: 48316156
Zmluva: FV230556
Objednávka: obj. 25/2023; fa. 59/2023
Poznámka: 128,90 € - 71030018 - VEGA Zlocha + 0,05 € bank. popl. - 71000000
3. 7. 2023 128,90
47/2023 Nákup publikácie "Smluvní pokuta v ČR..."  
Erudite, s. r. o. - Právnická literatúra
Na pasekách 25, 831 06 BRATISLAVA
IČO: 48316156
Zmluva: FV230451
Objednávka: obj. 21/2023; fa. 47/2023
Poznámka: 15,80 € + 0,05 € bank. popl. - 71000000
23. 5. 2023 15,80
114/2023 Nákup publikácie Brownlie's Principles...  
Erudite, s. r. o. - Právnická literatúra
Na pasekách 25, 831 06 BRATISLAVA
IČO: 48316156
Zmluva: FV231051
Objednávka: obj. 26/2023; fa. 114/2023
Poznámka: 71210005 - APVV Bárány
6. 12. 2023 85,00
12/2023 obnova licencie ESET Protect Entry na 10 zariadení - na rok 2023  
ESET, s. r. o.
Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA
IČO: 3133532
Zmluva: 202303730
Objednávka: obj. 6/2023; fa. 12/2023
Poznámka: 71000000
18. 1. 2023 384,00
104/2023 nákup kancelárskych stoličiek President a podložky pod nohy  
Kancelárske stoličky.com, s. r. o.
Mánesovo nám. 3, 851 01 BRATISLAVA
IČO: 48215686
Zmluva: 202304274
Objednávka: obj. 46/2023; fa. 104/2023
Poznámka: 630 - fond opráv
24. 11. 2023 300,60
87/2023 Vázba časopisov a zbierky zákonov SR  
Knihárstvo Miroslav Čeliga
Kupeckého 6, 821 08 BRATISLAVA
IČO: 41531981
Zmluva: 10/2023
Objednávka: obj. 37/2023; fa. 87/2023
Poznámka: 71210005 - APVV Bárány
23. 10. 2023 760,00
51/2023 toner do farebnej tlačiarne pre APVV-19-0090  
Ledum Kamara SK, s. r. o.
Zámocká 30, 811 01 BRATISLAVA
IČO: 48158836
Zmluva: 1223021525
Objednávka: obj. 22/2023; fa. 51/2023
Poznámka: 165,13 € - 71210005 - APVV Bárány 0,05 € bank. popl. - 71000000
6. 6. 2023 165,13
52/2023 toner do farebnej tlačiarne pre APVV-19-0090 - vyúčtovacia faktúra  
Ledum Kamara SK, s. r. o.
Zámocká 30, 811 01 BRATISLAVA
IČO: 48158836
Zmluva: 620235584
Objednávka: obj. 22/2023; fa. 52/2023
6. 6. 2023 0,00
31/2023 Zalomenie a úprava publikácie Argumentačné fauly v práve (doc. Káčer)  
LEGES, s. r. o.
Lublaňská 4/61, 120 00 PRAHA, Česká republika
IČO: 28257553
Zmluva: FVZ 202300013
Objednávka: obj. 7/2023; fa. 31/2023
Poznámka: 71210005
12. 4. 2023 2 139,00
57/2023 preklad článku zo SJ do AJ pre riešiteľku projektu APVV-19-0090 (prof. Kurilovská)  
Lexman, s. r. o.
Vajnorská 100/B, 831 04 BRATISLAVA
IČO: 36810657
Zmluva: 3230207
Objednávka: obj. 24/2023; fa. 57/2023
Poznámka: 748,80 e - 71210005
26. 6. 2023 748,80
10/2023 časopis Právní rozhledy na rok 2023  
Magnet Press Slovakia, s. r. o.
Šustekova 8, 851 04 BRATISLAVA
IČO: 31356958
Zmluva: 3109523117
Objednávka: obj. 5/2023; fa. 10/2023
Poznámka: 71210005
30. 1. 2023 260,00
17/2023 časopis Právní rozhledy na rok 2023 - daňový doklad  
Magnet Press Slovakia, s. r. o.
Šustekova 8, 851 04 BRATISLAVA
IČO: 31356958
Zmluva: 23368085
Objednávka: obj. 5/2023; fa. 17/2023
Poznámka: nulová faktúra - daňový doklad
1. 3. 2023 0,00
29/2023 Štvrťročná správa web a fb stránok ÚŠAP SAV - 1. štvrťrok  
Mgr. Peter Krákorník - AKRONET
Mukačevská 5, 080 01 PREŠOV
IČO: 37051652
Zmluva: 3/2023
Objednávka: obj. 13/2023; fa. 29/2023
Poznámka: 71000000
30. 3. 2023 250,00
55/2023 Štvrťročná správa web a fb stránok ÚŠAP SAV - 2. štvrťrok  
Mgr. Peter Krákorník - AKRONET
Mukačevská 5, 080 01 PREŠOV
IČO: 37051652
Zmluva: 5/2023
Objednávka: obj. 23/2023; fa. 55/2023
Poznámka: 71000000
9. 6. 2023 250,00
75/2023 Štvrťročná správa web a fb stránok ÚŠAP SAV - 3. štvrťrok  
Mgr. Peter Krákorník - AKRONET
Mukačevská 5, 080 01 PREŠOV
IČO: 37051652
Zmluva: 11/2023
Objednávka: obj. 30/2023; fa. 75/2023
Poznámka: 71040009 - PO
11. 9. 2023 250,00
109/2023 Štvrťročná správa web a fb stránok ÚŠAP SAV - 4. štvrťrok  
Mgr. Peter Krákorník - AKRONET
Mukačevská 5, 080 01 PREŠOV
IČO: 37051652
Zmluva: 18/2023
Objednávka: obj. 49/2023; fa. 109/2023
Poznámka: 71040009 - PO
30. 11. 2023 250,00
105/2023 nákup literatúry  
Nakladateľstvo C. H. Beck
Michalská 9, 811 01 BRATISLAVA
IČO: 46380434
Zmluva: FV D-899/2023
Objednávka: obj. 47/2023; fa 105/2023
Poznámka: 71020000 vedecká výchova
24. 11. 2023 206,70
5/2023 EPI - právny systém - ročný prístup 2023  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 5012300118
Objednávka: obj. 2/2023; fa. 5/2023
Poznámka: 71000000
18. 1. 2023 1 217,52
4/2023 Zbierka zákonov SR - vyúčtovanie celoroč. predplatného  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 504200640
Objednávka: obj. 3/2022; fa. 4/2023
Poznámka: 71210005
16. 1. 2023 218,59
3/2023 Zbierka zákonov SR na rok 2023 - 1. preddavok  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 5923000457
Objednávka: obj. 1/2023; fa. 3/2023
Poznámka: 71210005
10. 1. 2023 138,00
8/2023 Zbierka zákonov SR na rok 2023 - 1. preddavok - daňový doklad  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 0423010029
Objednávka: obj. 1/2023; fa. 8/2023
Poznámka: nulová fa. - daňový doklad
23. 1. 2023 0,00
Začiatok  Späť
2
4
Ďalej  Koniec