Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
37/2023 Kancelársky papier pre riešiteľov APVV-19-0090  
Print Office, s. r. o.
Ivanská cesta 23, 821 04 BRATISLAVA
IČO: 54085292
Zmluva: 232200484
Objednávka: obj. 15/2023; fa. 37/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 399,84
38/2023 Kancelárske potreby pre riešiteľov APVV-19-0090  
Print Office, s. r. o.
Ivanská cesta 23, 821 04 BRATISLAVA
IČO: 54085292
Zmluva: 232200486
Objednávka: obj. 16/2023; fa. 38/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 999,84
39/2023 vydanie nepredajnej publikácie Politická regulácia verejného prístupu... (JUDr. Zavacká)  
CSČ SAV - Vyd. VEDA
Dúbravská cesta 9, 845 35 BRATISLAVA
IČO: 00396144
Zmluva: 5092230040
Objednávka: zmluva č. 4/2023; fa. 39/2023
Poznámka: 71210005
25. 4. 2023 1 000,00
39/2023 vydanie nepredajnej publikácie Politická regulácia verejného prístupu... (JUDr. Zavacká)  
CSČ SAV - Vyd. VEDA
Dúbravská cesta 9, 845 35 BRATISLAVA
IČO: 00396144
Zmluva: 5092230040
Objednávka: zmluva č. 4/2023; fa. 39/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 1 000,00
4/2023 Zbierka zákonov SR - vyúčtovanie celoroč. predplatného  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 504200640
Objednávka: obj. 3/2022; fa. 4/2023
Poznámka: 71210005
16. 1. 2023 218,59
40/2023 nákup ASUS Zenbook - JUDr. Janáč  
Alza SK, s. r. o.
Sliačska 1/D, 831 02 BRATISLAVA
IČO: 36562939
Zmluva: 5223116799
Objednávka: obj. 18/2023; fa. 40/2023
Poznámka: 71030017
9. 5. 2023 902,49
41/2023 Aktualizácia programu ASPI na r. 2023 pre riešiteľov APVV-19-0090  
Wolters Kluwer SR, s. r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 31348262
Zmluva: 4102301949
Objednávka: z.č. Z-021/2007 - obj. 19/2023
Poznámka: 71210005
9. 5. 2023 1 618,90
43/2023 Poplatky za telekomunikačné služby pre riešiteľov APVV-19-0090 - apríl 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 26 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8327398982
Objednávka: zm. 115107460; fa. 43/2023
Poznámka: 71210005
15. 5. 2023 41,56
44/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - apríl 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8327398959
Objednávka: z.č.115107460, fa. 44/2023
Poznámka: 71000000
15. 5. 2023 64,49
5/2023 EPI - právny systém - ročný prístup 2023  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 5012300118
Objednávka: obj. 2/2023; fa. 5/2023
Poznámka: 71000000
18. 1. 2023 1 217,52
6/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - december 2022  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518122252
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 6/2023
Poznámka: 71000000
17. 1. 2023 198,68
7/2023 časopis Obchodní právo - predplatné na r. 2023  
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 PRAHA 3, ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 63077639
Zmluva: 6830501089
Objednávka: obj. 3/2023; fa. 7/2023
Poznámka: 71000000
23. 1. 2023 160,49
8/2023 Zbierka zákonov SR na rok 2023 - 1. preddavok - daňový doklad  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 0423010029
Objednávka: obj. 1/2023; fa. 8/2023
Poznámka: nulová fa. - daňový doklad
23. 1. 2023 0,00
9/2023 Údržba počítačov, záloha dát, PC - pre APVV 19-0090 - január 2023  
Arpád Kabát
Ďumbierska 702/57, 949 01 NITRA
IČO: 51109077
Zmluva: 20230002
Objednávka: obj. 4/2023; fa. 9/2023
Poznámka: 71210005
30. 1. 2023 300,00
Začiatok  Späť
2
2
Ďalej  Koniec