Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
2/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - december 2022  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8320307436
Objednávka: z.č.115107460, fa. 2/2023
Poznámka: 71210005
11. 1. 2023 40,00
20/2023 zmeny a dodatky Občianske právo - aktualizácia k 3.2.2023  
Wolters Kluwer SR, s. r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 31348262
Zmluva: 1301300797
Objednávka: obj. 9/2023; fa. 20/2023
Poznámka: 71000000
6. 3. 2023 180,05
21/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - február 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8323863648
Objednávka: z.č.115107460, fa. 21/2023
Poznámka: 71000000
8. 3. 2023 64,14
22/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - február 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8323863662
Objednávka: z.č.115107460, fa. 22/2023
Poznámka: 71210005
8. 3. 2023 40,00
23/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - február 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123025
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 23/2023
Poznámka: 62,94 € - 71000000 55,00 € - 71210005
14. 3. 2023 117,94
24/2023 Zbierka zákonov SR na rok 2023 - 2. preddavok  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 5923005577
Objednávka: obj. 1/2023; fa. 24/2023
Poznámka: 71210005
20. 3. 2023 138,00
25/2023 konferencia "Poznanie a výklad práva..." - prenájom priestorov a techniky  
Tatra United Corporatoin, a. s.
Nám 1. mája 5, 811 05 BRATISLAVA
IČO: 31382711
Zmluva: 10016523
Objednávka: obj. 10/2023; fa. 25/2023
Poznámka: 71210005
20. 3. 2023 1 650,00
26/2023 konferencia "Poznanie a výklad práva..." - účasť riešiteľov projektu APVV-19-0090  
Tatra United Corporatoin, a. s.
Nám 1. mája 5, 811 05 BRATISLAVA
IČO: 31382711
Zmluva: 10016623
Objednávka: obj. 11/2023; fa. 26/2023
Poznámka: 71210005
20. 3. 2023 976,00
27/2023 konferencia "Poznanie a výklad práva..." - ubytovanie a strava pre účastníkov konferencie  
Tatra United Corporatoin, a. s.
Nám 1. mája 5, 811 05 BRATISLAVA
IČO: 31382711
Zmluva: 10016723
Objednávka: obj. 12/2023; fa. 27/2023
Poznámka: 46 - iné zdroje
20. 3. 2023 4 394,00
28/2023 Údržba počítačov, záloha dát, PC - pre APVV 19-0090 - marec 2023  
Arpád Kabát
Ďumbierska 702/57, 949 01 NITRA
IČO: 51109077
Zmluva: 20230005
Objednávka: obj. 4/2023; fa. 28/2023
Poznámka: 71210005
28. 3. 2023 300,00
29/2023 Štvrťročná správa web a fb stránok ÚŠAP SAV - 1. štvrťrok  
Mgr. Peter Krákorník - AKRONET
Mukačevská 5, 080 01 PREŠOV
IČO: 37051652
Zmluva: 3/2023
Objednávka: obj. 13/2023; fa. 29/2023
Poznámka: 71000000
30. 3. 2023 250,00
3/2023 Zbierka zákonov SR na rok 2023 - 1. preddavok  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 5923000457
Objednávka: obj. 1/2023; fa. 3/2023
Poznámka: 71210005
10. 1. 2023 138,00
30/2023 Zbierka zákonov SR na rok 2023 - 2. preddavok - vyúčtovacie faktúra - daňový doklad  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 5923005577
Objednávka: obj. 1/2023; fa. 30/2023
Poznámka: 71210005
4. 4. 2023 0,00
31/2023 Zalomenie a úprava publikácie Argumentačné fauly v práve (doc. Káčer)  
LEGES, s. r. o.
Lublaňská 4/61, 120 00 PRAHA, Česká republika
IČO: 28257553
Zmluva: FVZ 202300013
Objednávka: obj. 7/2023; fa. 31/2023
Poznámka: 71210005
12. 4. 2023 2 139,00
32/2023 Poplatky za telekomunikačné služby pre riešiteľov APVV-19-0090 - marec 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 26 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8325634960
Objednávka: zm. 115107460; fa. 32/2023
Poznámka: 71210005
12. 4. 2023 40,00
33/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - marec 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8325634946
Objednávka: z.č.115107460, fa. 33/2023
Poznámka: 71000000
12. 4. 2023 64,00
34/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - marec 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123043
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 34/2023
Poznámka: 215,12 € - 71000000 57,00 € - 71210005
25. 4. 2023 272,12
35/2023 Údržba počítačov, záloha dát, PC - pre APVV 19-0090 - apríl 2023  
Arpád Kabát
Ďumbierska 702/57, 949 01 NITRA
IČO: 51109077
Zmluva: 20230006
Objednávka: obj. 4/2023; fa. 35/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 300,00
36/2023 Tonery do tlačiarní pre riešiteľov APVV-19-0090 na rok 2023  
Print Office, s. r. o.
Ivanská cesta 23, 821 04 BRATISLAVA
IČO: 54085292
Zmluva: 232200485
Objednávka: obj. 14/2023; fa. 36/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 499,20
37/2023 Kancelársky papier pre riešiteľov APVV-19-0090  
Print Office, s. r. o.
Ivanská cesta 23, 821 04 BRATISLAVA
IČO: 54085292
Zmluva: 232200484
Objednávka: obj. 15/2023; fa. 37/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 399,84
38/2023 Kancelárske potreby pre riešiteľov APVV-19-0090  
Print Office, s. r. o.
Ivanská cesta 23, 821 04 BRATISLAVA
IČO: 54085292
Zmluva: 232200486
Objednávka: obj. 16/2023; fa. 38/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 999,84
39/2023 vydanie nepredajnej publikácie Politická regulácia verejného prístupu... (JUDr. Zavacká)  
CSČ SAV - Vyd. VEDA
Dúbravská cesta 9, 845 35 BRATISLAVA
IČO: 00396144
Zmluva: 5092230040
Objednávka: zmluva č. 4/2023; fa. 39/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 1 000,00
39/2023 vydanie nepredajnej publikácie Politická regulácia verejného prístupu... (JUDr. Zavacká)  
CSČ SAV - Vyd. VEDA
Dúbravská cesta 9, 845 35 BRATISLAVA
IČO: 00396144
Zmluva: 5092230040
Objednávka: zmluva č. 4/2023; fa. 39/2023
Poznámka: 71210005
25. 4. 2023 1 000,00
4/2023 Zbierka zákonov SR - vyúčtovanie celoroč. predplatného  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 504200640
Objednávka: obj. 3/2022; fa. 4/2023
Poznámka: 71210005
16. 1. 2023 218,59
40/2023 nákup ASUS Zenbook - JUDr. Janáč  
Alza SK, s. r. o.
Sliačska 1/D, 831 02 BRATISLAVA
IČO: 36562939
Zmluva: 5223116799
Objednávka: obj. 18/2023; fa. 40/2023
Poznámka: 71030017
9. 5. 2023 902,49
41/2023 Aktualizácia programu ASPI na r. 2023 pre riešiteľov APVV-19-0090  
Wolters Kluwer SR, s. r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 31348262
Zmluva: 4102301949
Objednávka: z.č. Z-021/2007 - obj. 19/2023
Poznámka: 71210005
9. 5. 2023 1 618,90
43/2023 Poplatky za telekomunikačné služby pre riešiteľov APVV-19-0090 - apríl 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 26 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8327398982
Objednávka: zm. 115107460; fa. 43/2023
Poznámka: 71210005
15. 5. 2023 41,56
44/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - apríl 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8327398959
Objednávka: z.č.115107460, fa. 44/2023
Poznámka: 71000000
15. 5. 2023 64,49
45/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - apríl 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123062
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 45/2023
Poznámka: 99,47 € - 71000000 48,00 € - 71210005
19. 5. 2023 272,12
46/2023 Výročný seminár 3. OV SAV - 15.-16.5.2023, Smolenice  
Centrum spoločných činností SAV - Kongresové centrum Smolenice
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 501720072
Objednávka: obj. 17/2023; fa. 46/2023
Poznámka: 126,90 € + 0,05 € bank. popl. - 71000000
22. 5. 2023 126,90
Začiatok  Späť
2
4
Ďalej  Koniec