Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
40/2023 nákup ASUS Zenbook - JUDr. Janáč  
Alza SK, s. r. o.
Sliačska 1/D, 831 02 BRATISLAVA
IČO: 36562939
Zmluva: 5223116799
Objednávka: obj. 18/2023; fa. 40/2023
Poznámka: 71030017
9. 5. 2023 902,49
19/2023 nákup wifi, switch, injektor, káble na pripojenie  
Alza SK, s. r. o.
Sliačska 1/D, 831 02 BRATISLAVA
IČO: 36562939
Zmluva: 5223057021
Objednávka: obj. 8/2023; fa. 19/2023
Poznámka: 71000000
2. 3. 2023 217,27
35/2023 Údržba počítačov, záloha dát, PC - pre APVV 19-0090 - apríl 2023  
Arpád Kabát
Ďumbierska 702/57, 949 01 NITRA
IČO: 51109077
Zmluva: 20230005
Objednávka: obj. 4/2023; fa. 35/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 300,00
18/2023 Údržba počítačov, záloha dát, PC - pre APVV 19-0090 - február 2023  
Arpád Kabát
Ďumbierska 702/57, 949 01 NITRA
IČO: 51109077
Zmluva: 20230003
Objednávka: obj. 4/2023; fa. 18/2023
Poznámka: 71210005
2. 3. 2023 300,00
9/2023 Údržba počítačov, záloha dát, PC - pre APVV 19-0090 - január 2023  
Arpád Kabát
Ďumbierska 702/57, 949 01 NITRA
IČO: 51109077
Zmluva: 20230002
Objednávka: obj. 4/2023; fa. 9/2023
Poznámka: 71210005
30. 1. 2023 300,00
28/2023 Údržba počítačov, záloha dát, PC - pre APVV 19-0090 - marec 2023  
Arpád Kabát
Ďumbierska 702/57, 949 01 NITRA
IČO: 51109077
Zmluva: 20230005
Objednávka: obj. 4/2023; fa. 28/2023
Poznámka: 71210005
28. 3. 2023 300,00
6/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - december 2022  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518122252
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 6/2023
Poznámka: 71000000
17. 1. 2023 198,68
23/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - február 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123025
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 23/2023
Poznámka: 62,94 € - 71000000 55,00 € - 71210005
14. 3. 2023 117,94
16/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - január 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123006
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 16/2023
Poznámka: 190,69 € - 71000000 61,00 € - 71210005
21. 2. 2023 251,69
34/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - marec 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123043
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 34/2023
Poznámka: 215,12 € - 71000000 57,00 € - 71210005
25. 4. 2023 272,12
13/2023 registrácia domény "pravnyobzor.sk" - 17.1.2023 - 16.1.2033  
Centrum spoločných činností SAV - výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 511523004
Objednávka: z.č.243/2023; fa. 13/2023
Poznámka: 71000000
7. 2. 2023 150,00
39/2023 vydanie nepredajnej publikácie Politická regulácia verejného prístupu... (JUDr. Zavacká)  
CSČ SAV - Vyd. VEDA
Dúbravská cesta 9, 845 35 BRATISLAVA
IČO: 00396144
Zmluva: 5092230040
Objednávka: zmluva č. 4/2023; fa. 39/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 1 000,00
39/2023 vydanie nepredajnej publikácie Politická regulácia verejného prístupu... (JUDr. Zavacká)  
CSČ SAV - Vyd. VEDA
Dúbravská cesta 9, 845 35 BRATISLAVA
IČO: 00396144
Zmluva: 5092230040
Objednávka: zmluva č. 4/2023; fa. 39/2023
Poznámka: 71210005
25. 4. 2023 1 000,00
12/2023 obnova licencie ESET Protect Entry na 10 zariadení - na rok 2023  
ESET, s. r. o.
Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA
IČO: 3133532
Zmluva: 202303730
Objednávka: obj. 6/2023; fa. 12/2023
Poznámka: 71000000
18. 1. 2023 384,00
31/2023 Zalomenie a úprava publikácie Argumentačné fauly v práve (doc. Káčer)  
LEGES, s. r. o.
Lublaňská 4/61, 120 00 PRAHA, Česká republika
IČO: 28257553
Zmluva: FVZ 202300013
Objednávka: obj. 7/2023; fa. 31/2023
Poznámka: 71210005
12. 4. 2023 2 139,00
10/2023 časopis Právní rozhledy na rok 2023  
Magnet Press Slovakia, s. r. o.
Šustekova 8, 851 04 BRATISLAVA
IČO: 31356958
Zmluva: 3109523117
Objednávka: obj. 5/2023; fa. 10/2023
Poznámka: 71210005
30. 1. 2023 260,00
17/2023 časopis Právní rozhledy na rok 2023 - daňový doklad  
Magnet Press Slovakia, s. r. o.
Šustekova 8, 851 04 BRATISLAVA
IČO: 31356958
Zmluva: 23368085
Objednávka: obj. 5/2023; fa. 17/2023
Poznámka: nulová faktúra - daňový doklad
1. 3. 2023 0,00
29/2023 Štvrťročná správa web a fb stránok ÚŠAP SAV - 1. štvrťrok  
Mgr. Peter Krákorník - AKRONET
Mukačevská 5, 080 01 PREŠOV
IČO: 37051652
Zmluva: 3/2023
Objednávka: obj. 13/2023; fa. 29/2023
Poznámka: 71000000
30. 3. 2023 250,00
5/2023 EPI - právny systém - ročný prístup 2023  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 5012300118
Objednávka: obj. 2/2023; fa. 5/2023
Poznámka: 71000000
18. 1. 2023 1 217,52
4/2023 Zbierka zákonov SR - vyúčtovanie celoroč. predplatného  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 504200640
Objednávka: obj. 3/2022; fa. 4/2023
Poznámka: 71210005
16. 1. 2023 218,59
3/2023 Zbierka zákonov SR na rok 2023 - 1. preddavok  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 5923000457
Objednávka: obj. 1/2023; fa. 3/2023
Poznámka: 71210005
10. 1. 2023 138,00
8/2023 Zbierka zákonov SR na rok 2023 - 1. preddavok - daňový doklad  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 0423010029
Objednávka: obj. 1/2023; fa. 8/2023
Poznámka: nulová fa. - daňový doklad
23. 1. 2023 0,00
24/2023 Zbierka zákonov SR na rok 2023 - 2. preddavok  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 5923005577
Objednávka: obj. 1/2023; fa. 24/2023
Poznámka: 71210005
20. 3. 2023 138,00
30/2023 Zbierka zákonov SR na rok 2023 - 2. preddavok - vyúčtovacie faktúra - daňový doklad  
Poradca podnikateľa, s. r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
IČO: 31592503
Zmluva: 5923005577
Objednávka: obj. 1/2023; fa. 30/2023
Poznámka: 71210005
4. 4. 2023 0,00
38/2023 Kancelárske potreby pre riešiteľov APVV-19-0090  
Print Office, s. r. o.
Ivanská cesta 23, 821 04 BRATISLAVA
IČO: 54085292
Zmluva: 232200486
Objednávka: obj. 16/2023; fa. 38/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 999,84
37/2023 Kancelársky papier pre riešiteľov APVV-19-0090  
Print Office, s. r. o.
Ivanská cesta 23, 821 04 BRATISLAVA
IČO: 54085292
Zmluva: 232200484
Objednávka: obj. 15/2023; fa. 37/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 399,84
36/2023 Tonery do tlačiarní pre riešiteľov APVV-19-0090 na rok 2023  
Print Office, s. r. o.
Ivanská cesta 23, 821 04 BRATISLAVA
IČO: 54085292
Zmluva: 232200485
Objednávka: obj. 14/2023; fa. 36/2023
Poznámka: 71210005
26. 4. 2023 499,20
44/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - apríl 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8327398959
Objednávka: z.č.115107460, fa. 44/2023
Poznámka: 71000000
15. 5. 2023 64,49
2/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - december 2022  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8320307436
Objednávka: z.č.115107460, fa. 2/2023
Poznámka: 71210005
11. 1. 2023 40,00
1/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - december 2022  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8320307422
Objednávka: z.č.115107460, fa. 1/2023
Poznámka: 71000000
11. 1. 2023 64,00
Začiatok  Späť
1
2
Ďalej  Koniec