Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Faktúry pre rok:  
Zoznam došlých faktúr je dostupný na tejto adrese.
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum doručenia Suma s DPH (€)
1/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - december 2022  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8320307422
Objednávka: z.č.115107460, fa. 1/2023
Poznámka: 71000000
11. 1. 2023 64,00
10/2023 časopis Právní rozhledy na rok 2023  
Magnet Press Slovakia, s. r. o.
Šustekova 8, 851 04 BRATISLAVA
IČO: 31356958
Zmluva: 3109523117
Objednávka: obj. 5/2023; fa. 10/2023
Poznámka: 71210005
30. 1. 2023 260,00
100/2023 predplatné časopisu Obchodní právo na r. 2024  
Wolters Kluwer ČR
U nákl. nádraží 3265/10, 130 00 PRAHA, ČR
IČO: 63077639
Zmluva: 6840501134
Objednávka: obj. 44/2023; fa. 100/2023
Poznámka: 71020000 vedecká výchova
22. 11. 2023 173,46
101/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - október 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123160
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 101/2023
Poznámka: 71040009 - PO
23. 11. 2023 132,37
102/2023 nákup sedačky a kresiel do vestibulu ÚŠAP SAV  
Beliani (DE) GmbH
Lindenstrasse 16, 6340 BAAR, Switzerland
IČO: NIP DE276156472
Zmluva: 5768074
Objednávka: obj. 40/2023; fa. 102/2023
Poznámka: KTG 630
23. 11. 2023 1 279,95
103/2023 maľovania a koberec v knižnici ÚŠAP SAV  
StuckArt Štefan Marušák
Pekníkova 7, 841 02 BRATISLAVA
IČO: 17406188
Zmluva: 20/23
Objednávka: obj. 45/2023; fa. 103/2023
Poznámka: 630 - fond opráv - príspevok z predsedníctva SAV
24. 11. 2023 4 696,70
104/2023 nákup kancelárskych stoličiek President a podložky pod nohy  
Kancelárske stoličky.com, s. r. o.
Mánesovo nám. 3, 851 01 BRATISLAVA
IČO: 48215686
Zmluva: 202304274
Objednávka: obj. 46/2023; fa. 104/2023
Poznámka: 630 - fond opráv
24. 11. 2023 300,60
105/2023 nákup literatúry  
Nakladateľstvo C. H. Beck
Michalská 9, 811 01 BRATISLAVA
IČO: 46380434
Zmluva: FV D-899/2023
Objednávka: obj. 47/2023; fa 105/2023
Poznámka: 71020000 vedecká výchova
24. 11. 2023 206,70
106/2023 nákup transportného vozíka a PVC vriec  
Alza SK, s. r. o.
Sliačska 1/D, 831 02 BRATISLAVA
IČO: 36562939
Zmluva: 5400718173
Objednávka: obj. 48/2023; fa. 106/2023
Poznámka: 71040009 - PO
30. 11. 2023 111,29
107/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - THS - ZSE  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123173
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 107/2023
Poznámka: 9,22 € 71040009 - PO
30. 11. 2023 9,22
108/2023 predplatné časopisu Obchodní právo na r. 2024 - daňový doklad  
Wolters Kluwer ČR
U nákl. nádraží 3265/10, 130 00 PRAHA, ČR
IČO: 63077639
Zmluva: 6840501134
Objednávka: obj. 44/2023; fa. 100, 108/202
Poznámka: daňový doklad k fa. 100/2023
30. 11. 2023 0,00
109/2023 Štvrťročná správa web a fb stránok ÚŠAP SAV - 4. štvrťrok  
Mgr. Peter Krákorník - AKRONET
Mukačevská 5, 080 01 PREŠOV
IČO: 37051652
Zmluva: 18/2023
Objednávka: obj. 49/2023; fa. 109/2023
Poznámka: 71040009 - PO
30. 11. 2023 250,00
11/2023 časopis Obchodní právo - predplatné na r. 2023 - daňový doklad  
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 PRAHA 3, ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 63077639
Zmluva: 8305377692
Objednávka: obj. 3/2023; fa. 11/2023
Poznámka: nulová faktúra - daňový doklad
31. 1. 2023 0,00
110/2023 Údržba počítačov, záloha dát, PC - pre APVV 19-0090 - november 2023  
Arpád Kabát
Ďumbierska 702/57, 949 01 NITRA
IČO: 51109077
Zmluva: 20230018
Objednávka: obj. 4/2023; fa. 110/2023
Poznámka: 71210005
30. 11. 2023 300,00
111/2023 Zalomenie časopisu Právny obzor - special issue 2023  
VLASOFT Vladimír Radík
Kollárova 557/27, 900 21 SVÄTÝ JUR
IČO: 11793490
Zmluva: PO23/02
Objednávka: obj. 50/2023; fa. 111/2023
Poznámka: 71940001 - dar - USA Williams & Hein Co.
5. 12. 2023 150,00
112/2023 korektúra textu v anglickom jazyku  
Real Language School, s. r. o.
Hutnícka 16, 040 01 KOŠICE
IČO: 36596582
Zmluva: 20230111
Objednávka: obj. 51/2023; fa. 112/2023
Poznámka: 71940001 - USA Williams & Hein Co.
5. 12. 2023 1 533,00
113/2023 Údržba počítačov, záloha dát, PC - pre APVV 19-0090 - december 2023  
Arpád Kabát
Ďumbierska 702/57, 949 01 NITRA
IČO: 51109077
Zmluva: 20230019
Objednávka: obj. 4/2023; fa. 113/2023
Poznámka: 71210005
6. 12. 2023 300,00
114/2023 Nákup publikácie Brownlie's Principles...  
Erudite, s. r. o. - Právnická literatúra
Na pasekách 25, 831 06 BRATISLAVA
IČO: 48316156
Zmluva: FV231051
Objednávka: obj. 26/2023; fa. 114/2023
Poznámka: 71210005 - APVV Bárány
6. 12. 2023 85,00
115/2023 kancelárske potreby  
Print-Office s. r. o.
Ivanská cesta 23, 821 04 BRATISLAVA
IČO: 54085292
Zmluva: 232201835
Objednávka: obj. 52/2023; fa. 115/2023
Poznámka: 71030018 - VEGA Zlocha
6. 12. 2023 308,23
116/2023 Poplatky za telekomunikačné služby pre riešiteľov APVV-19-0090 - november 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 26 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8339822672
Objednávka: zm. 115107460; fa. 116/2023
Poznámka: 19,99 € - 71210005 0,05 bank. popl. - 71000000
11. 12. 2023 19,99
117/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - november 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8339822630
Objednávka: z.č.115107460, fa. 117/2023
Poznámka: 71000000
11. 12. 2023 46,00
118/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - november 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123186
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 118/2023
Poznámka: 71000000
13. 12. 2023 200,55
12/2023 obnova licencie ESET Protect Entry na 10 zariadení - na rok 2023  
ESET, s. r. o.
Einsteinova 24, 851 01 BRATISLAVA
IČO: 3133532
Zmluva: 202303730
Objednávka: obj. 6/2023; fa. 12/2023
Poznámka: 71000000
18. 1. 2023 384,00
13/2023 registrácia domény "pravnyobzor.sk" - 17.1.2023 - 16.1.2033  
Centrum spoločných činností SAV - výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9, 845 35 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 511523004
Objednávka: z.č.243/2023; fa. 13/2023
Poznámka: 71000000
7. 2. 2023 150,00
14/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - január 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8322093245
Objednávka: z.č.115107460, fa. 14/2023
Poznámka: 71000000
8. 2. 2023 64,00
15/2023 Poplatky za telekomunikačné služby - január 2023  
Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA
IČO: 35763469
Zmluva: 8322093272
Objednávka: z.č.115107460, fa. 15/2023
Poznámka: 71210005
8. 2. 2023 40,00
16/2023 Refundácia nákladov CSČ SAV - január 2023  
Centrum spoločných činností SAV - THS ÚSV
Klemensova 19, 813 64 BRATISLAVA
IČO: 398144
Zmluva: 518123006
Objednávka: z.č. 7/2012; fa. 16/2023
Poznámka: 190,69 € - 71000000 61,00 € - 71210005
21. 2. 2023 251,69
17/2023 časopis Právní rozhledy na rok 2023 - daňový doklad  
Magnet Press Slovakia, s. r. o.
Šustekova 8, 851 04 BRATISLAVA
IČO: 31356958
Zmluva: 23368085
Objednávka: obj. 5/2023; fa. 17/2023
Poznámka: nulová faktúra - daňový doklad
1. 3. 2023 0,00
18/2023 Údržba počítačov, záloha dát, PC - pre APVV 19-0090 - február 2023  
Arpád Kabát
Ďumbierska 702/57, 949 01 NITRA
IČO: 51109077
Zmluva: 20230003
Objednávka: obj. 4/2023; fa. 18/2023
Poznámka: 71210005
2. 3. 2023 300,00
19/2023 nákup wifi, switch, injektor, káble na pripojenie  
Alza SK, s. r. o.
Sliačska 1/D, 831 02 BRATISLAVA
IČO: 36562939
Zmluva: 5223057021
Objednávka: obj. 8/2023; fa. 19/2023
Poznámka: 71000000
2. 3. 2023 217,27
Začiatok  Späť
1
4
Ďalej  Koniec