Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Zmluvy pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (€)
243/2023/CSČ SAV-VS SAV registrácia domény  (pdf / 128.23 KB)
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i. - Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9,, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
Poznámka: zmluva je účinná od 17.1.2023 na obdobie 10 rokov
17. 1. 2023 12,00