Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Šimon
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Ľudmila
Externá Filozofická fakulta UK
Mgr.
Romana
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Olha
Interná Filozofická fakulta UK
Mgr.
Martina
Externá Filozofická fakulta UK
Mgr.
Barbora
Interná Filozofická fakulta UK

Počet doktorandov: 6