Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
doc. Mgr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Erika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., Ph.D.
Magdalena
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivana
Vedecký pracovník
Mgr., CSc.
Dana
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Viliam
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Eva
Vedecký pracovník
Mgr., Ph.D.
Radoslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Zora
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lenka
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ľubica
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Oľga
Vedecký pracovník
Mgr., CSc.
Timotea
Samostatný vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 22