Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
doc. Mgr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Erika
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., Ph.D.
Magdalena
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
doc. Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., CSc.
Dana
Samostatná vedecká pracovníčka
PhDr., CSc.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Viliam
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr.
Oľga
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
Mgr., Ph.D.
Radoslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ľubica
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Oľga
Vedecká pracovníčka
Mgr., CSc.
Timotea
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.
Barbora
Doktorandka

Počet členov a členiek akademickej obce: 23