Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Mgr.  Badžgoňová, Katarína  Interný doktorand
 doc. Mgr., CSc.  Barborík, Vladimír  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PaedDr., CSc.  Bílik, René  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Braxatoris, Martin  Vedecký pracovník
 doc. PhDr., CSc.  Brtáňová, Erika  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., Ph.D.  Bystrzak, Magdalena  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Csiba, Karol  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Cupanová, Katarína  Interný doktorand
 Mgr.  Domorák, Daniel  Interný doktorand
 Mgr.  Draganová, Andrea  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Habaj, Michal  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Horváth, Tomáš  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Hučková, Dana  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Kuzmíková, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Macsaliová, Lenka  Vedecký pracovník
 CSc.  Matejov, Fedor  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Matejovič, Pavel  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr.  Mezeiová, Adelaida  Odborný pracovník VŠ
 PhDr., DSc.  Mikulová, Marcela  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr.  Mravcová, Vladimíra  Interný doktorand
 Mgr.  Nádaskay, Viliam  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Navrátil, Martin  Vedecký pracovník
 Mgr.  Orság, Matej  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Pácalová, Jana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Palkovičová, Eva  Interný doktorand
 Mgr., Ph.D.  Passia, Radoslav  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., CSc.  Paštéková, Jelena  Samostatný vedecký pracovník
 PhDr., CSc.  Prušková, Zora  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Rišková, Lenka  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Rusňáková, Petra  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Schmarcová, Ľubica  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr.  Šaková, Jaroslava  Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Taranenková, Ivana  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Vaneková, Oľga  Vedecký pracovník
 Mgr., CSc.  Vráblová, Timotea  Samostatný vedecký pracovník
 prof. PhDr., DrSc.  Zajac, Peter  Vedúci vedecký pracovník
Počet členov Akademickej obce: 36