Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav slovenskej literatúry SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr.
Katarína
Interný doktorand
doc. Mgr., CSc.
Vladimír
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
doc. PhDr., CSc.
Erika
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., Ph.D.
Magdalena
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Karol
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Katarína
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Marek
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Ľudmila
Externý doktorand
Mgr., PhD.
Tomáš
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivana
Vedecký pracovník
Mgr., CSc.
Dana
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., DrSc.
Marcela
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.
Vladimíra
Interný doktorand
Mgr.
Viliam
Interný doktorand
Mgr.
Petra
Externý doktorand
Mgr., PhD.
Martin
Vedecký pracovník
Mgr.
Eva
Interný doktorand
Mgr., Ph.D.
Radoslav
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jana
Samostatný vedecký pracovník
PhDr., CSc.
Zora
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Lenka
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Ivana
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Oľga
Vedecký pracovník
Mgr., CSc.
Timotea
Samostatný vedecký pracovník
prof. PhDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 28