Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav slovenskej literatúry SAV

Titul Meno E-mail Telefón
 
Aksamítová
Renáta
neuvedený
Mgr.
Badžgoňová
Katarína
neuvedený
doc. Mgr., CSc.
Barborík
Vladimír
neuvedený
 
Biháriová
Simona
neuvedený
prof. PaedDr., CSc.
Bílik
René
neuvedený
Mgr., PhD.
Braxatoris
Martin
neuvedený
doc. PhDr., CSc. neuvedený
Mgr., Ph.D.
Bystrzak
Magdalena
02/ 5441 6025
Mgr., PhD.
Csiba
Karol
neuvedený
Mgr.
Cupanová
Katarína
neuvedený
Mgr., PhD.
Debnár
Marek
neuvedený
Mgr., PhD.
Domorák
Daniel
neuvedený
Mgr., PhD.
Habaj
Michal
neuvedený
Mgr.
Horká
Ľudmila
neuvedený
Mgr., PhD.
Horváth
Tomáš
neuvedený
Mgr., PhD.
Hostová
Ivana
neuvedený
Mgr., CSc.
Hučková
Dana
neuvedený
 
Košibová
Iveta
neuvedený
 
Kubičková
Mária
neuvedený
 
Kubičková
Veronika
02/ 5441 6025
PhDr., CSc. neuvedený
Mgr., PhD.
Matejovič
Pavel
neuvedený
PhDr.
Mezeiová
Adelaida
neuvedený
PhDr., DrSc.
Mikulová
Marcela
neuvedený
Mgr.
Mravcová
Vladimíra
neuvedený
Mgr.
Nádaskay
Viliam
neuvedený
Mgr.
Nagyová
Petra
neuvedený
Mgr., PhD.
Navrátil
Martin
neuvedený
Mgr.
Olšinová
Oľga
neuvedený
Mgr.
Orság
Matej
neuvedený
Mgr. neuvedený
Mgr., Ph.D.
Passia
Radoslav
02/ 5441 6025
Mgr., PhD. neuvedený
PhDr., CSc. neuvedený
Mgr., PhD.
Rišková
Lenka
neuvedený
Mgr., PhD.
Schmarcová
Ľubica
neuvedený
 
Strapáková
Denisa
neuvedený
Mgr., PhD. 02/ 5441 6025
Mgr., PhD.
Vaneková
Oľga
neuvedený
Mgr., CSc.
Vráblová
Timotea
neuvedený
prof. PhDr., DrSc.
Zajac
Peter
neuvedený

Aktualizuje: