Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
obj. 1/2019 Stravné lístky 1/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
08.01.2019 324,00
obj. 28/2019 Preklad textov do AJ.  
Mgr. Martin Aksamít
Holíčska 19, 851 05 Bratislava
IČO: 50357956
10.04.2019 315,00
obj. 15/2019 Nákup tonerov.  
3P Slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
07.03.2019 310,56
obj. 29/2019 Preklad štúdie do AJ vrátane korektúry.  
Autumn Letters s. r. o.
9. mája 248/14, 059 21 Svit
IČO: 51130564
10.04.2019 300,00
obj. Knižnica 34/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
17.10.2019 293,47
obj. 60a/2019 Stravné lístky 10/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
10.10.2019 275,10
obj. 48a/2019 Stravné lístky 9/2019  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
02.09.2019 267,24
obj. 93/2019 Nákup drogérie.  
3P slúži Vám, s. r. o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
17.12.2019 260,20
obj. Knižnica 29/2019 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
17.09.2019 253,39
obj. Knižnica 16/2019 Nákup kníh  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
21.05.2019 250,00
obj. 66/2019 Nákup drogérie.  
3P slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
18.10.2019 238,00
obj. 78/2019 Preklad textu do AJ.  
Mgr. Tomáš Mrva
Vodárenská 1546/18, 924 01 Galanta
IČO: 45985260
21.11.2019 227,85
obj. 9/2019 Stravné lístky 2/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
15.02.2019 216,00
obj. 56/2019 Výroba knižnej publikácie - doplatok.  
CSČ SAV - VEDA vyd. SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
02.10.2019 209,00
obj. 96/2019 Grafické spracovanie časopisu Slovenská literatúra 6/2019.  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Alžbetin Dvor 917, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
18.12.2019 200,00
obj. 66a/2019 Grafické spracovanie časopisu Slovenská literatúra č. 5/2019.  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Alžbetin Dvor 917, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
18.10.2019 200,00
obj. 50a/2019 Grafické spracovanie časopisu Slovenská literatúra 4/2019  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Alžbetin Dvor 917, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
04.09.2019 200,00
obj. 44/2019 Vytvorenie loga ÚSlL a sprievodných grafických podkladov.  
Mgr. Art. Peter Javorík, ARTD STUDIO PIDZEJ
Pod Kalváriou 259/9, 085 01 Bardejov
IČO: 45246521
12.08.2019 200,00
obj. 10/2019 IT služby.  
Lukáš Čuba
Ľubietová, Nová Zábava 467/10, 976 55 Banská Bystrica
IČO: 47917491
15.02.2019 200,00
obj. 32/2019 Stravné lístky 6/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
03.06.2019 198,00
obj. Knižnica 15/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
10.05.2019 191,00
obj. 21/2019 Nákup - Externý disk, Flash disk.  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 27082440
18.03.2019 181,90
obj. 35/2019 Stravné lístky 7/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
04.07.2019 180,00
obj. 31/2019 Stravné lístky 5/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
09.05.2019 180,00
obj. 24/2019 Stravné lístky 4/2019.  
Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
03.04.2019 162,00
obj. Knižnica 7/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
08.03.2019 159,65
obj. 90/2019 Grafický návrh obálky.  
správne, s. r. o.
Trnavská cedta 164/48, 821 01 Bratislava
IČO: 46774700
16.12.2019 150,00
obj. 70/2019 Preklad textov do AJ.  
Autumn Letters s. r. o.
9. mája 248/14, 059 21 Svit
IČO: 51130564
29.10.2019 150,00
obj. 7/2019 Nákup drogérie.  
3P Slúži Vám, s.r.o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
13.02.2019 133,61
obj. 85/2019 Občerstvenie - celoústavná schôdza.  
DOLITO spol. s r.o.
Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava
IČO: 50695975
10.12.2019 133,00
obj. 33/2019 Roll-Op Standard, tlač roll-up bannera  
TALLUS, spol. s r.o.
Istrijská 8/D, 841 07 Bratislava
IČO: 31363873
18.06.2019 132,00
obj. Knižnica 25/2019 Nákup kníh.  
Slovart G.T.G., s.r.o.
Krupinská 4, P.O.BOX 152, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
02.08.2019 115,00
obj. 54/2019 Nákup tonerov.  
Enox, s.r.o.
Majerníkova 1B, 841 05 Bratislava
IČO: 36775207
25.09.2019 114,72
obj. 53/2019 Preklad textov do AJ.  
Mgr. Anna Galušová - Semantique. Language studio
Štúrova 388/56, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 46995951
11.09.2019 105,00
obj. Knižnica 28/2019 Nákup časopisu Vertigo, predplatné.  
OZ FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania
Cintorínska 20, 082 16 Fintice
IČO: 42232031
03.09.2019 104,00
obj. 61/2019 Počítačová technika.  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440
14.10.2019 96,48
obj. 55/2019 Počítačová technika.  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440
25.09.2019 96,47
obj. Knižnica 17/2019 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
21.05.2019 88,43
obj. 48/2019 Zakúpenie knižných titulov na reprezentačné účely.  
Literárne informačné centrum
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
IČO: 31752381
19.08.2019 87,00
obj. 60/2019 Licencie OfficeProPlus 2019.  
exe, a.s.
Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
IČO: 17321450
10.10.2019 86,85

Začiatok Späť  2/4  Ďalej Koniec