Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zverejňovanie dokladov

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.:
Objednávky pre rok:  
Číslo zmluvy Opis / Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (€)
obj. 16/2024 Digitálne kópie archívnych dokumentov.  
Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
13. 3. 2024 45,00
obj. 15/2024 Nákup drogérie.  
3p slúži Vám, s. r. o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
13. 3. 2024 245,75
obj. Knižnica 11/2024 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
27. 2. 2024 75,00
obj. Knižnica 09/2024 Nákup kníh.  
Slovart - G.T.G. s.r.o.
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
23. 2. 2024 108,00
obj. Knižnica 10/2024 Nákup knihy.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
21. 2. 2024 43,00
obj. 14/2024 Nákup tonerov.  
3p slúži Vám, s. r. o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
21. 2. 2024 450,00
obj. Knižnica 08/2024 Nákup knihy.  
Slovart - G.T.G. s.r.o.
Krupinská 4, 852 99 Bratislava
IČO: 31346359
19. 2. 2024 32,00
obj. Knižnica 07/2024 Predplatné - časopis Verzia.  
DoSlov, o. z.
Novoveská 6086/10, 841 07 Bratislava
IČO: 52601684
19. 2. 2024 28,00
obj. 13/2024 Digitálne kópie archívnych dokumentov.  
Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
IČO: 36138517
13. 2. 2024 20,00
obj. 12/2024 Digitalizácia publikácií.  
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 7315/8A, 811 04 Bratislava
IČO: 00151882
13. 2. 2024 75,00
obj. Knižnica 06/2024 Nákup knihy.  
Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 35998652
9. 2. 2024 35,00
obj. Knižnica 05/2024 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
7. 2. 2024 350,00
obj. 9/2024 Nákup tonerov.  
Alza. sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
7. 2. 2024 299,29
obj. 11/2024 Grafické spracovanie podkladov pre výrobu časopisu Slovenská literatúra (čísla 1/2024).  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Zelinovej 917, Alžbetin Dvor, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
7. 2. 2024 350,00
obj. 10/2024 Nákup počítačovej techniky.  
CCW s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO: 31364543
7. 2. 2024 1 086,12
obj. Knižnica 04/2024 Predaj časopisu Vlna.  
VLNA Občianske združenie
Vlčkova 18, 811 06 Bratislava
IČO: 36067148
25. 1. 2024 35,00
obj. 8/2024 Nákup drogérie a kancelárskych potrieb.  
3p slúži Vám, s. r. o.
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 50975455
24. 1. 2024 440,00
obj. 7/2024 Korektúra textu.  
Mgr. Martin Aksamít
Holíčska 19, 851 05 Bratislava
IČO: 50357956
24. 1. 2024 47,50
obj. 6/2024 Nákup mikrovlnnej rúry.  
Alza. sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava
IČO: 36562939
23. 1. 2024 87,15
obj. 4/2024 Stravné lístky 2/2024.  
Igor Goruša – I.E.G. stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
16. 1. 2024 448,00
obj. 3/2024 Dodávka a montáž interiérových žalúzií a okenných sieťok.  
Ing. Milan Magula Jr.
Istrijská 94, 841 07 Bratislava
IČO: 30160847
15. 1. 2024 1 788,00
obj. 2/2024 Nákup počítačovej techniky.  
CCW s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
IČO: 31364543
15. 1. 2024 1 203,60
obj. Knižnica 03/2024 Predplatné - časopis Slovenské pohľady.  
Matica slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
12. 1. 2024 25,00
obj. 1a/2024 Zasklenie dvierok, štítky na kľúče, podopretie políc.  
STOLÁRSTVO Hudec s.r.o.
Vieska nad Žitavou 160, 951 52 Vieska nad Žitavou
IČO: 50381491
9. 1. 2024 222,00
obj. 1/2024 Oprava dverí a výmena zámkov na skriniach knižnice.  
STOLÁRSTVO Hudec s.r.o.
Vieska nad Žitavou 160, 951 52 Vieska nad Žitavou
IČO: 50381491
9. 1. 2024 2 940,00
obj. Knižnica 02/2024 Nákup knihy.  
Občianske združenie Galanta literárna
Krásna 1121/95, 924 01 Galanta
IČO: 37990268
8. 1. 2024 16,00
obj. Knižnica 01/2024 Predplatné - časopis Kapitál.  
KPTL
Štefánikova 4475/16, 811 04 Bratislava
IČO: 51802244
3. 1. 2024 24,00