Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Objednávky

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum vyhotovenia Suma s DPH (v €)
obj. 21/2020 Zakúpenie zrkadiel.  
SIKO Bratislava Galvaniho
Galvaniho 16B, 821 04 Bratislava
IČO: 43864074
08.06.2020 79,60
obj. 20/2020 Štítky na dvere.  
TOP OFFICE s.r.o.
Hlavná 922, 925 01 Matúškovo
IČO: 36355160
03.06.2020 78,40
obj. Knižnica 12/2020 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
01.06.2020 20,64
obj. Knižnica 10/2020 Nákup kníh.  
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
IČO: 35987006
19.05.2020 29,64
obj. Knižnica 11/2020 Nákup kníh.  
Eurobooks, s.r.o.
ul. Jesenského 5-9, 811 01 Bratislava
IČO: 36657701
18.05.2020 58,10
obj. Knižnica 9/2020 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
06.05.2020 273,31
obj. 18/2020 Preklad anotácie do angličtiny.  
Autumn Letters s. r. o.
Horné Pršany 14, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 51130564
04.05.2020 15,00
obj. 17/2020 Dezinfekcia.  
Valivé ložiská P & M, s.r.o.
Odborárska 1269/1, 831 02 Bratislava
IČO: 44512023
04.05.2020 91,00
obj. 16/2020 Nákup drogérie - dezinfekcia, ochranné prostriedky.  
MIHI.sk, s.r.o.
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 36645095
24.04.2020 113,28
obj. 14/2020 Preklad resumé do časopisu Slovenská literatúra 2/2020 do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
06.04.2020 75,00
obj. 13/2020 Grafické spracovanie časopisu Slovenská literatúra 1/2020.  
Ing. Gabriela Kočárová K-GRAPHIC
Alžbetin Dvor 917, 900 42 Miloslavov
IČO: 17453356
10.03.2020 180,00
obj. Knižnica 8/2020 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
02.03.2020 424,64
obj. 11/2020 Stravné lístky 3/2020.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
27.02.2020 314,40
obj. 10/2020 Preklad resumé do časopisu Slovenská literatúra 1/2020 do AJ.  
Mgr. Vladislav Kmec
Kozmonautov 929/7, 900 21 Svätý Jur
IČO: 40297551
27.02.2020 45,00
obj. 8/2020 Vynosenie nábytku.  
ŠKOLEX, spol. s r.o.
Horárska 12, 521 09 Bratislava
IČO: 31396763
25.02.2020 136,98
obj. Knižnica 7/2020 Nákup kníh.  
Artforum spol. s r.o.
Kozia 20, 811 03 Bratislava
IČO: 35716584
20.02.2020 61,37
obj. Knižnica 6/2020 Predplatné časopisu Tvorba na r. 2020.  
Spoločnosť pre Tvorbu
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
IČO: 36064904
18.02.2020 8,00
obj. Knižnica 5/2020 Predplatné časopisu História na r. 2020.  
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava
IČO: 35792281
12.02.2020 21,00
obj. 6/2020 Tlačový valec.  
Alza.cz a.s.
Jateční 33a, 170 00 Praha 7
IČO: 27082440
12.02.2020 52,26
obj. 5/2020 Preklad anotácie do angličtiny.  
Autumn Letters s. r. o.
9. mája 248/14, 059 21 Svit
IČO: 51130564
05.02.2020 30,00
obj. 4/2020 Vysávač na okná.  
LIA affari s.r.o.
Dlhá nad Váhom 433, 927 05 Dlhá nad Váhom
IČO: 48108634
04.02.2020 49,44
obj. Knižnica 4/2020 Predplatné časopisu Knižná revue na r. 2020.  
ARES spol. s r.o.
Športová 5, 831 04 Bratislava
IČO: 31363822
23.01.2020 15,00
obj. 3/2020 Informačné tabuľky.  
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava
IČO: 35710691
23.01.2020 377,86
obj. Knižnica 3/2020 Predplatné časopisu Glosolália na r. 2020.  
Glosolália o.z.
J. C. Hronského 6, 831 02 Bratislava
IČO: 42263646
19.01.2020 16,00
obj. Knižnica 2/2020 Predplatné časopisu Slovenské pohľady na r. 2020.  
Matica slovenská
P. Mudroňa 1, 036 01 Martin
IČO: 00179027
16.01.2020 17,60
obj. Knižnica 1/2020 Nákup kníh.  
OZ GALANTA LITERÁRNA
Krásna 1121/95, 924 01 Galanta
IČO: 37990268
13.01.2020 17,50
obj. 1/2020 Stravné lístky 1/2020.  
Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby
Hody 1650, 924 01 Galanta
IČO: 11707402
07.01.2020 157,20