Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Zmluva č. 02_2019 - SL 2019 Zmluva o dodávke výrobku č. 02_2019 - SL 2019  
CSČ SAV - o. z. VEDA
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
11.02.2019 0,00