Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

uzavretých od 1.1.2011 v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.

Pre rok:

Zmluvy

Číslo zmluvy Opis/ Partner Dátum zverejnenia Suma s DPH (v €)
Príkazná zmluva 13/2019 Preklad resumé k monografii Od estetiky k poetike chcenia.  (docx / 13.87 KB)
Daniel Meško
Mierová 1435/37, 924 01 Galanta
21.10.2019 100,00
Príkazná zmluva 10/2019 Preklad štúdie z poľštiny do slovenčiny: Spory o historię i pamięć w polskiej literaturze niezależnej, autor: Bogusław Bakuła.  (docx / 13.66 KB)
Viliam Roth
Bazovského 8, Bratislava 84101
10.10.2019 465,00
Príkazná zmluva 12/2019 Programovanie a tvorba web stránky.  (docx / 13.78 KB)
Martin Matúš
Osuského 3, Bratislava 851 03
30.09.2019 500,00
Príkazná zmluva 11/2019 Programovanie a tvorba web stránky.  (docx / 13.8 KB)
Pavol Herda
Jiráskova 8, Bratislava 851 01
30.09.2019 500,00
Príkazná zmluva 9/2019 Posudok publikácie Tomáša Horvátha: Medzi invariantom a idiolektom  (docx / 13.8 KB)
Pavel Kořínek
Amforová 1930/17, Praha 5 Lužiny, 155 00
02.09.2019 150,00
Príkazná zmluva 8/2019 Korektúra nemeckého textu E. Palkovičovej: Große Hoffnung und eine neue Nationalidentität in der slowakischen Prosa der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts.  (docx / 13.98 KB)
Marianna Koliová
Fándlyho 10, 949 01 Nitra
02.09.2019 50,00
Príkazná zmluva 7/2019 Posudok publikácie Tomáša Horvátha: Medzi invariantom a idiolektom.  (docx / 13.87 KB)
Marcel Forgáč
Švábska 76, 080 05 Prešov
12.08.2019 150,00
Príkazná zmluva 6/2019 Preklad 12,7 NS grantového projektu Vega do anglického jazyka.  (docx / 13.88 KB)
Julia Sherwood
15 Shrewsbury Road, London N11 2LL, Veľká Británia
05.08.2019 191,00
Rámcová dohoda Rámcová dohoda na podieľaní sa ÚSlL SAV na uskutočňovaní doktorandského študijného programu slovenská literatúra.  (pdf / 2.71 MB)
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
IČO: 00397865
01.08.2019 0,00
Zmluva CSČ SAV oz THS ÚSV SAV Poverenie sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov  (pdf / 3.95 MB)
CSČ SAV oz THS ÚSV SAV
Klemensova 19, 813 64 Bratislava
IČO: 00398144
30.07.2019 0,00
159/2019 Zmluva č. 159/2019 CSČ SAV - VS o spracovaní osobných údajov  (pdf / 4.59 MB)
CSČ SAV, Výpočtové stredisko
Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
IČO: 00398144
26.07.2019 0,00
Dodatok č. 1/2019 Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o kooperácii pri riešení projeku a o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0161  (pdf / 230.38 KB)
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
IČO: 31825249
05.06.2019 6 935,00
Dodatok č. 1/2019 Dodatok č. 1/2019 k Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o kooperácii pri riešení projeku a o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0489  (pdf / 236.2 KB)
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta TU
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
IČO: 31825249
21.05.2019 13 749,00
Príkazná zmluva 5/2019 Urobiť lektorský posudok rukopisu monografie.  (docx / 13.85 KB)
Iva Málková
Pobialova 21, 702 00 Moravská Ostrava, ČR
10.05.2019 160,00
Príkazná zmluva 4/2019 Urobiť lektorský posudok rukopisu monografie.  (docx / 13.83 KB)
Kateřina Piorecká
Olgy Havlové 2874/22, 130 00 Praha 3 – Žižkov, ČR
10.05.2019 160,00
Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva L. K. Permanent, spol. s r.o.  (pdf / 725.31 KB)
L. K. Permanent, spol. s r.o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
06.05.2019 0,00
Príkazná zmluva 1/2019 Vedenie rozhovoru o poetike modernej lyriky s ohľadom na lyriku po roku 1945, prepis a úprava záznamu a jeho preklad do nemčiny do nemeckého zborníka z konferencie o lyrickom minimalizme v rámci projektu APVV-17-0489.  (docx / 13.89 KB)
Zornitza Kazalarska-Zhivkova
Ahornstr. 30, 12163 Berlín, Nemecko
14.03.2019 500,00
Príkazná zmluva 3/2019 Urobiť preklad textu Dany Hučkovej: Slovenské pohľady na Ukrajinu (1880 – 1914).  (docx / 13.87 KB)
Mgr. Valéria Černak
Fialková 3594/3, 071 01 Michalovce
28.02.2019 432,00
Príkazná zmluva 2/2019 Urobiť preklad textu I. Taranenkovej: Identita v priesečníku vzťahov (Ukrajinská otázka v generačných polemikách s kultúrnou koncepciou S. H. Vajanského).  (docx / 14.12 KB)
Ľubica Babotová
Ul. Mirka Nešpora 8, 080 01 Prešov
28.02.2019 280,00
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov  (pdf / 610.74 KB)
L. K. Permanent, spol. s r. o.
Hattalova 12, 831 03 Bratislava
IČO: 31352782
13.02.2019 0,00
Zmluva č. 02/2019 - SL 2019 Zmluva o dodávke výrobku č. 02/2019 - SL 2019  (pdf / 208.39 KB)
CSČ SAV - o. z. VEDA
Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava
IČO: 00398144
11.02.2019 0,00