Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
 
Nafiseh
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
PharmDr.
Faeze
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Mária
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Islam Mohammed Ahmed
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
 
Feresteh
MSc.
Sambit Kumar
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Monika
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Alžbeta
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Renáta
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Christyowati Primi
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Anastasiia
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Počet doktorandov: 11