Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
MSc.
Nafiseh
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Emrah
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Mária
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Islam Mohammed Ahmed
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Fereshteh
Interná Prírodovedecká fakulta UK
MSc.
Nikolaos
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Sambit Kumar
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Ankita
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ing.
Alžbeta
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Omid
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MTech.
Darshak
Interná Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
MSc.
Christyowati Primi
Interná Prírodovedecká fakulta UK

Počet doktorandov: 12