Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dmitrij
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
 
Sadik
Vedecký pracovník
Ing.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
PharmDr.
Faeze
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing.
Eva
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Anita
Samostatný vedecký pracovník
RNDr.
Agnesa
Odborný pracovník VŠ
MSc., PhD.
Eduin Ivan
Vedecký pracovník
Ing.
Mária
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
PhD.
Abolfazl
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Prof. Ing., DrSc.
Ivan
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Angela
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
MSc.
Sambit Kumar
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Matej
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Daniela
Vedecký pracovník
Mgr., DrSc.
Jaroslav
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
Ing., DrSc.
Mária
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alena
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Darshak
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
MSc.
Hamed
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Silvia
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Renáta
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
MSc.
Christyowati Primi
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Michaela
Vedecký pracovník
MSc.
Yaryna
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
MSc.
Anastasiia
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Zdenko
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Helena
Samostatný vedecký pracovník
 
Evgin
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Anna
Vedecký pracovník
MSc.
Gamal
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 44