Informačná stránka organizácie SAV

Ústav polymérov SAV

Zoznam členov Akademickej obce
 Ing.  Balogh, Róbert  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., DrSc.  Bartoš, Josef  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Benková, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Bondarev, Dmitrij  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Borská, Katarína  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Bugárová, Nikola  Vedecký pracovník
 RNDr., DrSc.  Cifra, Peter  Vedúci vedecký pracovník
 Ing.  Cseriová, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Čakánek, Peter  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Danko, Martin  Samostatný vedecký pracovník
 PharmDr.  Dorchei, Faeze  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing.  Dušička, Eva  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Eckstein, Anita  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr.  Fiedlerová, Agnesa  Odborný pracovník VŠ
 Ing.  Grueber, Gerhard  Odborný pracovník VŠ
 PhD.  Heydari, Abolfazl  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Hloušková, Gabriela  Vedecký pracovník
 Ing.  Hološ, Ana  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Huljaková, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 DrSc.  Chmela, Štefan  Vedúci vedecký pracovník
 Prof. Ing., DrSc.  Chodák, Ivan  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Chovancová, Anna  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Ilčíková, Markéta  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Janigová, Ivica  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Jochec Mošková, Daniela  Vedecký pracovník
 Ing.  Kleinová, Angela  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Kleščíková, Lucia  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kollár, Jozef  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kováčová, Mária  Vedecký pracovník
 Interný doktorand
 Mgr., PhD.  Kronek, Juraj  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Kroneková, Zuzana  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Kuliček, Jaroslav  Vedecký pracovník
 Ing., DrSc.  Lacík, Igor  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Lukešová, Miroslava  Vedecký pracovník
 Ing.  Majerčíková, Monika  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Mgr.  Majerčíková, Monika  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Malíková, Marta  Vedecký pracovník
 Ing.  Matis, Ľuboš  Odborný pracovník VŠ
 Ing., PhD.  Mičušík, Matej  Samostatný vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Moravčíková, Daniela  Vedecký pracovník
 Mgr., DrSc.  Mosnáček, Jaroslav  Vedúci vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Mosnáčková, Katarína  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Nógellová, Zuzana  Odborný pracovník VŠ
 Ing., DrSc.  Omastová, Mária  Vedúci vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Opálková Šišková, Alena  Vedecký pracovník
 MSc.  Peidayesh, Hamed  Odborný pracovník VŠ
 Mgr., PhD.  Pelach, Michal  Vedecký pracovník
 PhD.  Pippig, Falko  Samostatný vedecký pracovník
 RNDr., PhD.  Procházka, Michal  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Račko, Dušan  Samostatný vedecký pracovník
 Ing.  Rusková, Renáta  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
 Ing., PhD.  Sedničková, Michaela  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Špitálsky, Zdenko  Samostatný vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Šrámková, Petra  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Švajdlenková, Helena  Vedecký pracovník
 Ing., PhD.  Treľová, Dušana  Vedecký pracovník
 Mgr., PhD.  Zahoranová, Anna  Vedecký pracovník
 MSc.  Zain, Gamal  Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Počet členov Akademickej obce: 58