Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav polymérov SAV

Titul Meno Pracovné zaradenie
Ing.
Róbert
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., DrSc.
Josef
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Dmitrij
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Nikola
Vedecký pracovník
RNDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Peter
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
PharmDr.
Faeze
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing.
Eva
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., PhD.
Anita
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Monika
Odborný pracovník VŠ
RNDr.
Agnesa
Odborný pracovník VŠ
Ing.
Mária
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
PhD.
Abolfazl
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Gabriela
Vedecký pracovník
Ing.
Ana
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Prof. Ing., DrSc.
Ivan
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Markéta
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Ivica
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Daniela
Vedecký pracovník
Ing.
Angela
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Lucia
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Jaroslav
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Ing.
Monika
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., PhD.
Matej
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Daniela
Vedecký pracovník
Mgr., DrSc.
Jaroslav
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Zuzana
Odborný pracovník VŠ
Ing., DrSc.
Mária
Vedúci vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alena
Vedecký pracovník
MSc.
Hamed
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
PhD.
Falko
Samostatný vedecký pracovník
RNDr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Renáta
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand
Ing., PhD.
Michaela
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zdenko
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Petra
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Helena
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Anna
Vedecký pracovník
 
Anna
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Gamal
Odborný pracovník VŠ
 Interný doktorand

Počet členov a členiek Akademickej obce: 53