Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov Akademickej obce

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Dmitrij
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
MSc., PhD.
Sadik
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
PharmDr.
Faeze
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Anita
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc., PhD.
Smaher Mosad Saad
Vedecká pracovníčka
RNDr.
Agnesa
Odborná pracovníčka VŠ
MSc., PhD.
Eduin Ivan
Vedecký pracovník
Ing.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Ing.
Pavla
Odborná pracovníčka VŠ
PhD.
Abolfazl
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Prof. Ing., DrSc.
Ivan
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Angela
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
MSc.
Nikolaos
Odborný pracovník VŠ
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
MSc.
Sambit Kumar
Odborný pracovník VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Peter
Vedecký pracovník
Ing.
Monika
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Matej
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Daniela
Vedecká pracovníčka
Mgr., DrSc.
Jaroslav
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Assoc. Prof., PhD.
Ahmad Mohamed
Vedecký pracovník
Ing., DrSc.
Mária
Vedúca vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Alena
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc., PhD.
Hamed
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Michal
Vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Silvia
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Renáta
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
MSc.
Christyowati Primi
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Ing., PhD.
Michaela
Vedecká pracovníčka
MSc.
Yaryna
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
MSc.
Anastasiia
Odborná pracovníčka VŠ
Interný doktorand
Mgr., PhD.
Zdenko
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Helena
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Anna
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Anna
Vedecká pracovníčka
MSc., PhD.
Gamal
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek Akademickej obce: 49