Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam členov akademickej obce

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Titul Meno Pracovné zaradenie
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.
Dmitrij
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Ing.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Martin
Samostatný vedecký pracovník
BSc., PhD.
Mark Christopher
Vedecký pracovník
PharmDr., PhD.
Faeze
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Eva
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Šimon
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Anita
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc., PhD.
Smaher Mosad Saad
Vedecká pracovníčka
RNDr.
Agnesa
Odborná pracovníčka VŠ
PhD.
Pritam
Vedecký pracovník
Ing.
Mária
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Ing., PhD.
Pavla
Vedecká pracovníčka
PhD.
Abolfazl
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Tomáš
Vedecký pracovník
Ing.
Ildikó
Odborná pracovníčka VŠ
MSc.
Islam Mohammed Ahmed
Doktorand
Ing.
Angela
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.
Jozef
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Juraj
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Zuzana
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., DrSc.
Igor
Vedúci vedecký pracovník
MSc.
Sambit Kumar
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
Ing., PhD.
Peter
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.
Monika
Odborná pracovníčka VŠ
Ing.
Ľuboš
Odborný pracovník VŠ
Ing., PhD.
Matej
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., DrSc.
Jaroslav
Vedúci vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
prof., PhD.
Ahmed Ali Ahmed Haggag
Samostatný vedecký pracovník
Ing.
Zuzana
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., DrSc.
Mária
Vedúca vedecká pracovníčka
Assoc. Prof., PhD.
Ahmed Mohamed
Vedecký pracovník
Ing., PhD.
Alena
Samostatná vedecká pracovníčka
MTech.
Darshak
Odborný pracovník VŠ
Doktorand
MSc., PhD.
Hamed
Samostatný vedecký pracovník
Mgr., PhD.
Silvia
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Dušan
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Renáta
Vedecká pracovníčka
MSc.
Christyowati Primi
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Ing., PhD.
Michaela
Vedecká pracovníčka
Dr. Med. Vet.
Mohamed Ibrahim
Vedecký pracovník
MSc., PhD.
Anastasiia
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.
Zdenko
Samostatný vedecký pracovník
Ing., PhD.
Helena
Samostatná vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Anna
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.
Anna
Samostatná vedecká pracovníčka
MSc., PhD.
Gamal
Vedecký pracovník

Počet členov a členiek akademickej obce: 52