Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam pracovníkov

Ústav polymérov SAV

Titul Meno E-mail Telefón
 
Abd-Elazeem
Rehab Abdelbadea Ali
neuvedený
 
Balážová
Andrea
+421-2-3229 4308
Ing.
Balogh
Róbert
neuvedený
Ing., DrSc.
Bartoš
Josef
02/ 3229 4324
Mgr., PhD.
Benková
Zuzana
02/ 3229 4314
Ing., DrSc.
Berek
Dušan
Emeritný pracovník
neuvedený
Prof. Ing., DrSc.
Bleha
Tomáš
Emeritný pracovník
neuvedený
RNDr., PhD.
Bondarev
Dmitrij
neuvedený
Prof. Ing., DrSc.
Borsig
Eberhard
Emeritný pracovník
neuvedený
Ing., PhD.
Borská
Katarína
02/ 3229 4347
Ing., PhD.
Bugárová
Nikola
+421-2-3229 4314 (4330)
Prof., RNDr., DrSc.
Capek
Ignác
Emeritný pracovník
02/ 3229 4333
RNDr., DrSc.
Cifra
Peter
02/ 3229 4313
 
Cinová
Katarína
02/ 3229 4342
Ing.
Cseriová
Zuzana
neuvedený
Ing.
Čakánek
Peter
neuvedený
Mgr., PhD.
Danko
Martin
02/ 3229 4353
 
Danková
Nadežda
02/ 3229 4349
PharmDr.
Dorchei
Faeze
+421-2-3229 4302
Ing. neuvedený
Ing., PhD.
Eckstein
Anita
neuvedený
Ing.
Faktorová
Monika
neuvedený
RNDr.
Fiedlerová
Agnesa
02/ 3229 4346
Doc. Ing., PhD.
Florian
Štepán
Emeritný pracovník
neuvedený
Ing.
Gurská
Mária
neuvedený
PhD.
Heydari
Abolfazl
+421-2-3229 4302
 
Himashu
Sankhla
neuvedený
 
Hipká
Eva
02/ 3229 4378
Ing., PhD.
Hloušková
Gabriela
02/ 3229 4302
Ing.
Hološ
Ana
neuvedený
Ing.
Hrčková
Ľudmila
02/ 3229 4345
 
Hrodeková
Ivona
02/ 3229 4329
Mgr.
Huljaková
Zuzana
02/ 3229 4326
Prof. Ing., DrSc.
Chodák
Ivan
02/ 3229 4340
Ing., PhD.
Ilčíková
Markéta
02/ 3229 4347
Ing., PhD.
Janigová
Ivica
02/ 3229 4338
Ing., PhD. 02/ 3229 4337
MSc.
Joorabloo
Alireza
neuvedený
 
Kandráč
Jozef
02/ 3229 4356
  02/ 3229 4339
 
Kečkéš
Peter
neuvedený
 
Kimličková
Marcela
02/ 3229 4342
Ing.
Kleinová
Angela
02/ 3229 4368
Ing., PhD. neuvedený
Mgr., PhD.
Kollár
Jozef
02/ 3229 4366
Mgr.
Koreň
Igor
02/ 3229 4323
Mgr., PhD.
Kováčová
Mária
+421-2-3229 4331
Mgr., PhD.
Kronek
Juraj
02/ 3229 4366
Mgr., PhD.
Kroneková
Zuzana
02/ 3229 4363
Ing., PhD.
Kuliček
Jaroslav
+421-2-3229 4381 (4358, 4330)
 
Kuželová
Zuzana
02/ 3229 4329
Ing., DrSc.
Lacík
Igor
02/ 3229 4308
Ing., PhD.
Lath
Dieter
Emeritný pracovník
neuvedený
Ing., PhD.
Lukáč
Ivan
Emeritný pracovník
neuvedený
Ing., PhD.
Lukešová
Miroslava
00421 2 3229 4350
Ing., PhD.
Machata
Peter
02/ 3229 4332
 
Maierová
Dagmar
+421-2-3229 4328
Ing. neuvedený
Mgr. 02/ 3229 4319
Ing.
Matis
Ľuboš
neuvedený
Ing., PhD.
Mičušík
Matej
02/ 3229 4314
  02/ 3229 4371
Ing., PhD. neuvedený
Mgr., DrSc.
Mosnáček
Jaroslav
02/ 3229 4353
Mgr., PhD.
Mosnáčková
Katarína
+421-2-3229 4381 (4330)
 
Nedelčev
Apostol Todorov
neuvedený
  02/ 3229 4339
Ing.
Nógellová
Zuzana
02/ 3229 4337
Ing., PhD.
Novák
Igor
02/ 3229 4315
Ing., CSc.
Novák
Ivan
Emeritný pracovník
neuvedený
Ing., DrSc.
Omastová
Mária
02/ 3229 4312
 
Ondrušová
Zuzana
neuvedený
Ing., PhD. 02/ 3229 4301
Ing., PhD.
Pavlinec
Juraj
Emeritný pracovník
neuvedený
MSc.
Peidayesh
Hamed
neuvedený
Mgr., PhD.
Pelach
Michal
neuvedený
PhD.
Pippig
Falko
neuvedený
 
Pírová
Daniela
neuvedený
RNDr., PhD.
Plaček
Jan
Emeritný pracovník
neuvedený
Mgr., PhD.
Podhradská
Silvia
02/3229 4307
Ing., PhD.
Pollák
Vladimír
Emeritný pracovník
neuvedený
RNDr., PhD.
Procházka
Michal
+421-2-3229 4318 (4322)
Ing., PhD.
Račko
Dušan
02/ 3229 4318
Ing.
Rusková
Renáta
neuvedený
Ing., DrSc.
Rychlá
Lýdia
Emeritná pracovníčka
neuvedený
Ing., DrSc.
Rychlý
Jozef
02/ 3229 4326
Ing., PhD.
Sedničková
Michaela
+421-2-3229 4331 (4330)
MSc.
Sharifian
MohammadHossein
neuvedený
MSc.
Soyka
Yaryna
neuvedený
Bc.
Stašková
Lenka
+421-2-3229 4328
MSc.
Stepura
Anastasiia
02 3229 4333
RNDr., DrSc.
Szocs
František
Emeritný pracovník
neuvedený
Mgr., PhD.
Špitálsky
Zdenko
02/ 3229 4325 (4322, 4330, 4306)
Mgr., PhD. neuvedený
Ing., PhD. 02/ 3229 4350
Prof., RNDr., DrSc.
Tiňo
Jozef
Emeritný pracovník
neuvedený
Ing., PhD. neuvedený
  neuvedený
MSc.
Zain
Gamal
neuvedený
Ing. neuvedený

Aktualizuje: