Informačná stránka organizácie SAV

Ústav polymérov SAV

Zoznam všetkých pracovníkov
   Balážová, Andrea  +421-2-3229 4308
 Ing. Balogh, Róbert   
 Ing., DrSc. Bartoň, Jaroslav
Emeritný pracovník
  
 Ing., DrSc. Bartoš, Josef  02/ 3229 4324
 Mgr., PhD. Benková, Zuzana  02/ 3229 4314
 Ing., DrSc. Berek, Dušan
Emeritný pracovník
  
 Prof. Ing., DrSc. Bleha, Tomáš
Emeritný pracovník
  
   Bombová, Viera   
 RNDr., PhD. Bondarev, Dmitrij   
 Prof. Ing., DrSc. Borsig, Eberhard
Emeritný pracovník
  
 Ing., PhD. Borská, Katarína  02/ 3229 4347
 Ing., PhD. Bugárová, Nikola  +421-2-3229 4314 (4330)
 Prof., RNDr., DrSc. Capek, Ignác
Emeritný pracovník
 02/ 3229 4333
 RNDr., DrSc. Cifra, Peter  02/ 3229 4313
   Cinová, Katarína  02/ 3229 4342
 Ing. Cseriová, Zuzana   
 Ing. Čakánek, Peter   
 Mgr., PhD. Danko, Martin  02/ 3229 4353
   Danková, Nadežda  02/ 3229 4349
 PharmDr. Dorchei, Faeze  +421-2-3229 4302
 Ing. Dušička, Eva   
 Ing., PhD. Eckstein, Anita   
 RNDr. Fiedlerová, Agnesa  02/ 3229 4346
 Doc. Ing., PhD. Florian, Štepán
Emeritný pracovník
  
 Ing. Grueber, Gerhard  +421-2-3229 4328
 PhD. Heydari, Abolfazl  +421-2-3229 4302
   Hipká, Eva  02/ 3229 4378
 Ing., PhD. Hloušková, Gabriela  02/ 3229 4302
 Ing. Hološ, Ana   
 Ing. Hrčková, Ľudmila  02/ 3229 4345
 Prof., RNDr., DrSc. Hrdlovič, Pavol
Emeritný pracovník
  
   Hrodeková, Ivona  02/ 3229 4329
 Mgr. Huljaková, Zuzana  02/ 3229 4326
 DrSc. Chmela, Štefan  02/ 3229 4343
 Prof. Ing., DrSc. Chodák, Ivan  02/ 3229 4340
 Ing., PhD. Chovancová, Anna   
 Ing., PhD. Ilčíková, Markéta  02/ 3229 4347
 Ing. Ivanič, František  +421-2-3229 4345 (4330)
 Ing., PhD. Janigová, Ivica  02/ 3229 4338
 Ing., PhD. Jochec Mošková, Daniela  02/ 3229 4337
 MSc. Joorabloo, Alireza   
   Kandráč, Jozef  02/ 3229 4356
   Karlíková, Viera  02/ 3229 4339
   Kečkéš, Peter   
   Kimličková, Marcela  02/ 3229 4342
 Ing. Kleinová, Angela  02/ 3229 4368
 Ing., PhD. Kleščíková, Lucia   
 Mgr., PhD. Kollár, Jozef  02/ 3229 4366
 Mgr. Koreň, Igor  02/ 3229 4323
 Mgr., PhD. Kováčová, Mária  +421-2-3229 4331
 Mgr., PhD. Kronek, Juraj  02/ 3229 4366
 Mgr., PhD. Kroneková, Zuzana  02/ 3229 4363
 Ing., PhD. Kuliček, Jaroslav  +421-2-3229 4381 (4358, 4330)
   Kuželová, Zuzana  02/ 3229 4329
 Ing., DrSc. Lacík, Igor  02/ 3229 4308
 Ing., PhD. Lath, Dieter
Emeritný pracovník
  
 Ing., DrSc. Lazar, Milan
Emeritný pracovník
  
 Ing., PhD. Lukáč, Ivan
Emeritný pracovník
  
 Ing., PhD. Lukešová, Miroslava  00421 2 3229 4350
   Maierová, Dagmar  +421-2-3229 4328
 Ing. Majerčíková, Monika   
 Mgr. Majerčíková, Monika  02/ 3229 4319
 Ing., PhD. Malíková, Marta  02/ 3229 4334
 Ing. Matis, Ľuboš   
 Ing., PhD. Mičušík, Matej  02/ 3229 4314
   Mitošinková, Marta  02/ 3229 4371
 Ing., PhD. Moravčíková, Daniela   
 Mgr., DrSc. Mosnáček, Jaroslav  02/ 3229 4353
 Mgr., PhD. Mosnáčková, Katarína  +421-2-3229 4381 (4330)
   Nedelčev, Apostol Todorov   
   Nestarcová, Iveta  02/ 3229 4339
 Ing. Nógellová, Zuzana  02/ 3229 4337
 Ing., PhD. Novák, Igor  02/ 3229 4315
 Ing., CSc. Novák, Ivan
Emeritný pracovník
  
 Ing., DrSc. Omastová, Mária  02/ 3229 4312
   Ondrušová, Zuzana   
 Ing., PhD. Opálková Šišková, Alena  02/ 3229 4301
 Ing., PhD. Pavlinec, Juraj
Emeritný pracovník
  
 MSc. Peidayesh, Hamed   
 Mgr., PhD. Pelach, Michal   
 PhD. Pippig, Falko   
   Pírová, Daniela   
 RNDr., PhD. Plaček, Jan
Emeritný pracovník
  
 Mgr., PhD. Podhradská, Silvia  02/3229 4307
 Ing., PhD. Pollák, Vladimír
Emeritný pracovník
  
 RNDr., PhD. Procházka, Michal  +421-2-3229 4318 (4322)
 Ing., PhD. Račko, Dušan  02/ 3229 4318
 Ing. Rusková, Renáta   
 Ing., DrSc. Rychlá, Lýdia
Emeritná pracovníčka
  
 Ing., DrSc. Rychlý, Jozef  02/ 3229 4326
 Ing., PhD. Sedničková, Michaela  +421-2-3229 4331 (4330)
 MSc. Sharifian, MohammadHossein   
 Mgr. Smolíček, Maroš   
 MSc. Soyka, Yaryna   
 Bc. Stašková, Lenka  +421-2-3229 4328
 MSc. Stepura, Anastasiia  02 3229 4333
 RNDr., DrSc. Szocs, František
Emeritný pracovník
  
 Mgr., PhD. Špitálsky, Zdenko  02/ 3229 4325 (4322, 4330, 4306)
 Mgr., PhD. Šrámková, Petra   
 Ing., PhD. Švajdlenková, Helena  02/ 3229 4350
 Prof., RNDr., DrSc. Tiňo, Jozef
Emeritný pracovník
  
 Ing., PhD. Treľová, Dušana  02/ 3229 4300
   Trocha, Milan   
 Ing., PhD. Uhelská, Lucia  02/ 3229 4300
 Mgr., PhD. Zahoranová, Anna   
 MSc. Zain, Gamal   

Aktualizuje: