Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav polymérov SAV

Dúbravská cesta 9
845 41 Bratislava 45
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.polymer.sav.sk
E-mail organizácie: 
 
Riaditeľ: Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
E-mail:
Tel: 02/ 3229 4353
Fax:
Sekretariát: Andrea Balážová
E-mail:
Tel: +421-2-3229 4308
Fax:

Detašované pracoviská:

Detašované pracovisko Ústavu polymérov SAV, ul. Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske
 
Ústav vznikol v r. 1967 z Laboratória polymérov SAV založeného r. 1963. Vedecký výskum sa orientuje na zámerné, ale aj nežiadúce zmeny v štruktúre makromolekúl vo vzťahu k vlastnostiam polymérových systémov. V rámci výskumných programov sa rieši funkcionalizácia, očkovanie, sieťovanie, tepelná a svetelná stabilizácia, mechanizmus mikroemulznej polymerizácie, príprava nových polymérnych materiálov na báze polymérnych zmesí a kompozitov, materiálov pre biotechnológie a biomedicínu a príprava polymérových materiálov pre kvapalinovú chromatografiu. Sleduje sa termodynamika polymérových systémov, konformácie a pohyblivosť polymérových reťazcov syntetických polymérov a biopolymérov. Vyvíjajú sa nové kvapalinovo-chromatografické postupy separácie a molekulovej charakterizácie komplexných polymérnych systémov.