Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Zoznam doktorandov

Ústav informatiky SAV, v. v. i.

Titul Meno Forma štúdia Univerzita
Mgr.
Adam
Interná Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Ing.
Nikola
Interná Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
MA
Jay
Interná Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Mgr.
Tatiana
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Ing.
Michal
Interná Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Ing.
Adam
Interná Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Počet doktorandov: 6